Các doanh nghiệp tại Bắc Kạn
BK

HỢP TÁC XÃ ĐỨC XUÂN

Mã số thuế: 4700274187 - Đại diện pháp luật: Bế Văn Khánh

Địa chỉ: Tổ Khuổi Thuổm, Phường Huyền Tụng

BK

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THÀNH PHỐ BẮC KẠN - XÃ DƯƠNG QUANG

Mã số thuế: 4700274109 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Hoan

Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên

BK

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THÀNH PHỐ BẮC KẠN - XÃ NÔNG THƯỢNG

Mã số thuế: 4700274042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Lực

Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Phùng Chí Kiên

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT NA RÌ

Mã số thuế: 4700273779 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Oai

Địa chỉ: Tổ ND Phố A, Thị trấn Yến Lạc

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT NA RÌ

Mã số thuế: 4700273754 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Oai

Địa chỉ: Tổ ND Phố A, Thị trấn Yến Lạc

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT NA RÌ

Mã số thuế: 4700273761 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Oai

Địa chỉ: Tổ ND Phố A, Thị trấn Yến Lạc

BK

TAI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273810 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh

BK

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ -CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273793 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh

BK

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT CHỢ MỚI

Mã số thuế: 4700273803 - Đại diện pháp luật: Lê Hùng Xuân

Địa chỉ: Nà Khon, Xã Yên Đĩnh

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT NA RÌ

Mã số thuế: 4700273786 - Đại diện pháp luật: Hà Thanh Oai

Địa chỉ: Tổ ND Phố A, Thị trấn Yến Lạc

BK

NHÓM TRẺ TƯ THỤC MA TRỊNH LAN

Mã số thuế: 4700273514 - Đại diện pháp luật: Ma Trịnh Lan

Địa chỉ: Tổ ND Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc

BK

HỢP TÁC XÃ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 4700273352 - Đại diện pháp luật: ĐOàN TRUNG VINH

Địa chỉ: Khuổi Coóng, Xã Chu Hương

BK

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH HUYỀN HÂN

Mã số thuế: 4700273320 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đào

Địa chỉ: Số 515, Đường Kon Tum, Tổ 11C, Phường Đức Xuân

BK

HỢP TÁC XÃ VŨ LINH

Mã số thuế: 4700272870 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Chinh

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố

BK

HỢP TÁC XÃ NHUNG LŨY

Mã số thuế: 4700272856 - Đại diện pháp luật: Đinh Tuyết Nhung

Địa chỉ: Nà Nghè, Xã Yến Dương

BK

HỢP TÁC XÃ TINH DẦU-FRESH OIL

Mã số thuế: 4700272831 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Điệp

Địa chỉ: Thôn Pá Yếu, Xã Hà Vị

BK

BAN QLDA QL RỪNG BỀN VỮNG & ĐA DẠNG SINH HỌC GIẢM PHÁT THẢI KHÍ CO2(KFW8) TỈNH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700272768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mỹ Hải

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân

BK

HỢP TÁC XÃ NHẠN MÔN

Mã số thuế: 4700272655 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Luật

Địa chỉ: Thôn Phai Khỉn, Xã Nhạn Môn

BK

HỢP TÁC XÃ QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 4700272567 - Đại diện pháp luật: Nông Quốc Đô

Địa chỉ: Bản Lạnh, Xã Tân Tiến

BK

HỢP TÁC XÃ NÀ MỴ

Mã số thuế: 4700272510 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Quân

Địa chỉ: Thôn Nà Mỵ, Xã Giáo Hiệu