Các doanh nghiệp tại Huyện Tân Yên
BG

Chi Nhánh Số 3 Tại Bắc Giang - Công Ty TNHH Vận Tải Hành Khách Và Dịch Vụ Thương Mại Việt Hưng

Mã số thuế: 2300379897-007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quân

Địa chỉ: Phố Tân Quang, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất và thương mại Hà Thủy Tiên tại Băc Giang

Mã số thuế: 0103414355-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Thúy Hà

Địa chỉ: thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Việt Hải Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0101059747-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hiển

Địa chỉ: Lô R1 cụm công nghiệp tập trung huyện Tân Yên, Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Phòng kinh tế hạ tầng

Mã số thuế: 2400479768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan

Địa chỉ: TTCao Thượng,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Chi nhánh công ty Cổ phần xây lắp và phát triển khoa học công nghệ Thuận An tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0101210042-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Khang

Địa chỉ: Khu Đầu, thị trấn Cao Thượng,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

TRƯỜNG THCS PHÚC SƠN

Mã số thuế: 2400473526-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đoàn

Địa chỉ: Lý Cốt, Phúc Sơn,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường Tiểu Học Liên Sơn

Mã số thuế: 2400473526-034 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm Quân, Liên Sơn,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

UBND Xã Lam Cốt

Mã số thuế: 2400544576-018 - Đại diện pháp luật: UBND Xã Lam Cốt

Địa chỉ: Xã Lam Cốt,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Chi Nhánh Công Ty TNHH Điện Tử Thương Mại Việt Mỹ Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0101207667-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Hải Đường

Địa chỉ: Thôn Cầu Trại 1, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thanh Hùng

Mã số thuế: 0100989563-002 - Đại diện pháp luật: Võ Hùng

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Hà Nội Tại Bắc Giang

Mã số thuế: 0105029292-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Dũng

Địa chỉ: Phố Tân Quang, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trung tâm dạy nghề Tân Yên

Mã số thuế: 2400352521-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: TTCao Thượng, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Hợp Đức

Mã số thuế: 2400473526-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Đăng Khánh

Địa chỉ: Hợp Đức,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Việt Lập

Mã số thuế: 2400473526-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quý

Địa chỉ: Thôn Hàng Cơm, Xã Việt Lập,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS An Dương

Mã số thuế: 2400473526-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: An Dương,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Liên Sơn

Mã số thuế: 2400473526-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thôn Quân, Xã Liên Sơn,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Nguyên Hồng

Mã số thuế: 2400473526-006 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng

Địa chỉ: Cầu Đen, Quang Tiến,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Cao Xá

Mã số thuế: 2400473526-007 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Cương

Địa chỉ: Cao Xá,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Liên Chung

Mã số thuế: 2400473526-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyến

Địa chỉ: Lãn Tranh, Liên Chung,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Lan Giới

Mã số thuế: 2400473526-009 - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Huy

Địa chỉ: Xóm Bãi trại, Lan Giới,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Đại Hoá

Mã số thuế: 2400473526-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuật

Địa chỉ: Đọ, Đại Hoá,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Việt Ngọc

Mã số thuế: 2400473526-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đông Hà

Địa chỉ: Thể Hội, Việt Ngọc,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Song Vân

Mã số thuế: 2400473526-012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hưng

Địa chỉ: Thôn Bùi, Song Vân,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS TTCao Thượng

Mã số thuế: 2400473526-013 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Khôi

Địa chỉ: Phố Ngô Xá, TTCao Thượng,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Quế Nham

Mã số thuế: 2400473526-014 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm

Địa chỉ: Quế Nham,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Ngọc Châu

Mã số thuế: 2400473526-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Giang

Địa chỉ: Quang Châu, Ngọc Châu,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Ngọc Vân

Mã số thuế: 2400473526-016 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Xuân

Địa chỉ: Đồng Khanh, Ngọc Vân,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường THCS Tân Trung

Mã số thuế: 2400473526-017 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bình

Địa chỉ: Tân Trung,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường Tiểu Học An Dương 1

Mã số thuế: 2400473526-018 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Chỉnh

Địa chỉ: Thôn Giữa, Xã an Dương,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang

BG

Trường Tiểu Học An Dương 2

Mã số thuế: 2400473526-019 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Điệu

Địa chỉ: An Dương,, Huyện Tân Yên, Bắc Giang