Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Sơn Động

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG XUÂN TRƯỜNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Trường
Địa chỉ: Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HOÀNG ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG HOÀNG ĐẠI DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiến
Địa chỉ: Xóm Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DV & TM TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DV & TM TRƯỜNG XUÂN - Đại diện pháp luật: Thân Chí Linh
Địa chỉ: Số 93, khu 3, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MINH VƯƠNG MOBILE

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MINH VƯƠNG MOBILE - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Vương
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMDV VŨ BẰNG KHIÊM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TMDV VŨ BẰNG KHIÊM - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Bằng
Địa chỉ: Thôn Thượng 2, Xã An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHIBI SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CHIBI SƠN ĐỘNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Vượng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG NHỊ SƠN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - DỊCH VỤ - XÂY DỰNG NHỊ SƠN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duy
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHC HÒA PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SHC HÒA PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG YNS

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG YNS - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Oanh
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÊ ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÊ ĐỨC THÀNH - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Đức
Địa chỉ: Thôn Thanh Hương, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGUYỄN HIỆP

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGUYỄN HIỆP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp
Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THÀNH SƠN BẮC GIANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THÀNH SƠN BẮC GIANG - Đại diện pháp luật: Hồ Thành
Địa chỉ: Khu Chợ mới, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ANH NINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ANH NINH - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Ninh
Địa chỉ: Thôn Chợ, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN QUANG THIỀU PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN QUANG THIỀU PHÁT - Đại diện pháp luật: Thiều Quang Anh
Địa chỉ: Xóm 4, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGUYỄN HOÀNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGUYỄN HOÀNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng
Địa chỉ: Thôn Đồng Chu, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÁNH HÀ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÁNH HÀ - Đại diện pháp luật: Hà Ngọc Khánh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH LÂM ĐỨC QUÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH LÂM ĐỨC QUÂN - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tân
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HIỆP KHUÊ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH LÂM SẢN HIỆP KHUÊ - Đại diện pháp luật: Lý Văn Hiệp
Địa chỉ: Thôn Bài, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC TÂM SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC TÂM SƠN ĐỘNG - Đại diện pháp luật: Ngọc Văn Tâm
Địa chỉ: Thôn Đồng Chu, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMDV QUANG LUÂN SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TMDV QUANG LUÂN SƠN ĐỘNG - Đại diện pháp luật: Tạ Quang Luân
Địa chỉ: Thôn Đồng Chu, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG SƠN ĐỘNG - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiệp
Địa chỉ: Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HÙNG HƯNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HÙNG HƯNG - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH LỢN SẠCH SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH LỢN SẠCH SƠN ĐỘNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiên
Địa chỉ: Bản Lốc, Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - ĐẦU TƯ TOÀN CẦU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - ĐẦU TƯ TOÀN CẦU - Đại diện pháp luật: Vi Thị Hoa
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGUYỄN NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGUYỄN NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nam
Địa chỉ: Thôn An Bá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC QUANG PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC QUANG PHÁT - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Quang
Địa chỉ: Đồng Rì, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHƯ QUANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHƯ QUANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Quang
Địa chỉ: Thôn Tam Điệp, Xã An Lập, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÀ THANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÀ THANH - Đại diện pháp luật: Trịnh Tiến Hà
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM AN PHÚC THỊNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TM AN PHÚC THỊNH - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Đồng Chòi, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mạnh
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang