Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Sơn Động

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG SƠN ĐỘNG - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiệp
Địa chỉ: Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HÙNG HƯNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HÙNG HƯNG - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH LỢN SẠCH SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH LỢN SẠCH SƠN ĐỘNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiên
Địa chỉ: Bản Lốc, Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - ĐẦU TƯ TOÀN CẦU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - ĐẦU TƯ TOÀN CẦU - Đại diện pháp luật: Vi Thị Hoa
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGUYỄN NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGUYỄN NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nam
Địa chỉ: Thôn An Bá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC QUANG PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NGỌC QUANG PHÁT - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Quang
Địa chỉ: Đồng Rì, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHƯ QUANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHƯ QUANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Quang
Địa chỉ: Thôn Tam Điệp, Xã An Lập, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÀ THANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÀ THANH - Đại diện pháp luật: Trịnh Tiến Hà
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM AN PHÚC THỊNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TM AN PHÚC THỊNH - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lý
Địa chỉ: Thôn Đồng Chòi, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mạnh
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CHI NHÁNH BẮC GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAINVEST

Mã số thuế: CHI NHÁNH BẮC GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAINVEST - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Duyệt
Địa chỉ: Thôn Rèm, Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN PHÁT THỊNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ AN PHÁT THỊNH - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Định
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ LẬP CƯỜNG

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ LẬP CƯỜNG - Đại diện pháp luật: Ngọc Văn Thân
Địa chỉ: Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG HÙNG MẠNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG HÙNG MẠNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Ngọc
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG HOÀNG HIỆP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đạo Huy
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NGUYỄN HUYỀN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NGUYỄN HUYỀN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Huyền
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Đồng Phe, Xã An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG LAN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀNG LAN - Đại diện pháp luật: Thân Quang Tiến
Địa chỉ: Thôn Đồng Phe, Xã An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ VI MẠNH

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ VI MẠNH - Đại diện pháp luật: Vi Văn Mạnh
Địa chỉ: Hạ 2, Xã An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI LÊ THẢO PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI LÊ THẢO PHÁT - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thảo
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN ANH TẤN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN ANH TẤN - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Đồng Giang, Thị Trấn Thanh Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRẦN SƠN THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRẦN SƠN THÀNH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tỉnh
Địa chỉ: Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIẾN THỊNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thịnh
Địa chỉ: Thôn Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMXD TIẾN ĐỨC HOÀNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TMXD TIẾN ĐỨC HOÀNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Núi
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG HÀ MY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG HÀ MY - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG 206

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG 206 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hương
Địa chỉ: Thôn Thượng 2, Xã An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XD&TM TỔNG HỢP HOÀNG LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XD&TM TỔNG HỢP HOÀNG LONG - Đại diện pháp luật: Lục Thị Cúc
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC NAM VIỆT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẮC NAM VIỆT - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Doanh
Địa chỉ: Thôn Lốt, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNHVIÊN CHĂN NUÔI HÒA PHÁT BẮC GIANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNHVIÊN CHĂN NUÔI HÒA PHÁT BẮC GIANG - Đại diện pháp luật: Hà Duy Quân
Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG TUẤN ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TMDV XÂY DỰNG TUẤN ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn An Châu, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang