Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Lục Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASEAN GROUP

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ASEAN GROUP - Đại diện pháp luật: Lại Văn Hải
Địa chỉ: Km 20 đường tỉnh 293, thôn Non Giếng, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN LÝ BS

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN LÝ BS - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tử Vận
Địa chỉ: Thị tứ Bảo Sơn, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, KINH DOANH, DỊCH VỤ, CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐỖ GIA

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, KINH DOANH, DỊCH VỤ, CHĂN NUÔI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐỖ GIA - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Điện
Địa chỉ: Chính Thượng, Lan Mẫu, Xã Lan Mẫu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỨC VIỆT BG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỨC VIỆT BG - Đại diện pháp luật: Dương Thị Mai
Địa chỉ: Thôn 19, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DV TỔNG HỢP MINH QUANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DV TỔNG HỢP MINH QUANG - Đại diện pháp luật: Giáp Minh Quang
Địa chỉ: Thị tứ Bảo Sơn, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH HÀ ĐỨC DÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HÀ ĐỨC DÂN - Đại diện pháp luật: Hà Quốc Dân
Địa chỉ: Thôn Hà Phú, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI TRƯỜNG THỊNH - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Mẫu Sơn, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và Tư VấN AN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và Tư VấN AN PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lĩnh
Địa chỉ: Khu Đầu Cầu, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH CUNG ứNG NGUồN LựC HOàNG HạNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CUNG ứNG NGUồN LựC HOàNG HạNH - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thuyết
Địa chỉ: Thôn ải, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG LưU GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG LưU GIANG - Đại diện pháp luật: Vi Văn Bông
Địa chỉ: Thôn Dầm Đình, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ PHONG VâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ PHONG VâN - Đại diện pháp luật: Lục Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Trại Mít, Xã Đông Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế VIệT HàN- CHI NHáNH TỉNH BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư QUốC Tế VIệT HàN- CHI NHáNH TỉNH BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hòa
Địa chỉ: Xóm Chằm Cũ, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn- Chi Nhánh Xí Nghiệp Khai Thác Côn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn- Chi Nhánh Xí Nghiệp Khai Thác Côn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiến
Địa chỉ: Khu Ao Dài thôn Vân Động, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Khải Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Khải Phong - Đại diện pháp luật: Lăng Văn Bảo
Địa chỉ: Thôn Già Khê, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh,dịch vụ chăn nuôi Vũ Xá

Mã số thuế: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh,dịch vụ chăn nuôi Vũ Xá - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Tâm
Địa chỉ: nhà riêng ông Vũ Thành Tâm Thôn Dăm, Xã Vũ Xá, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Tiến Thành Bắc Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tiến Thành Bắc Giang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Thôn Mỹ Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Việt Trí

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Việt Trí - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương
Địa chỉ: Số 240 phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH San Lấp Mặt Băng Anh Quân

Mã số thuế: Công Ty TNHH San Lấp Mặt Băng Anh Quân - Đại diện pháp luật: Trần Anh Quân
Địa chỉ: Thôn Nghè, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế Toàn Cầu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế Toàn Cầu - Đại diện pháp luật: Lương Thị Hòa
Địa chỉ: Số 240 phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Chu Gia

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Chu Gia - Đại diện pháp luật: Vi Văn Lâm
Địa chỉ: Thôn Bảo Lộc, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Phòng Khám Đa Khoa Suối Mỡ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hà Đức Dũng

Mã số thuế: Phòng Khám Đa Khoa Suối Mỡ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Hà Đức Dũng - Đại diện pháp luật: Hà Quốc Hưng
Địa chỉ: Thôn Mã Tẩy, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Hà Đức Dũng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Hà Đức Dũng - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Dũng
Địa chỉ: Thôn Mã Tẩy, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Khám Vàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Khám Vàng - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Sự
Địa chỉ: Thôn Vàng, Xã Khám Lạng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Tm&Dv Tổng Hợp Nam Phúc Pk

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm&Dv Tổng Hợp Nam Phúc Pk - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Lan
Địa chỉ: Thôn Kỳ Anh, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Khoáng Sản An Bình Abc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Khoáng Sản An Bình Abc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Số 142 phố Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Vlxd Lê Hoàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Vlxd Lê Hoàng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh
Địa chỉ: Thôn An Thịnh, Xã Cương Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Gạch Tuynel Tiên Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Gạch Tuynel Tiên Hưng - Đại diện pháp luật: Tăng Văn Quân
Địa chỉ: Thôn 19, Xã Tiên Hưng, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Công Nghiệp Dương Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghiệp Dương Hà - Đại diện pháp luật: Hà Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Rìa Trong, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty CP Công Nghệ Di Động Lục Nam

Mã số thuế: Công Ty CP Công Nghệ Di Động Lục Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Số 98B, đường Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Trường An Bắc Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Trường An Bắc Giang - Đại diện pháp luật: Hà Văn Nam
Địa chỉ: Số 226, phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang