Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Yên Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH - DLS

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH - DLS - Đại diện pháp luật: Hà Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ, SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ, SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐỒNG - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn bẩy, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHÁNH HUY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHÁNH HUY - Đại diện pháp luật: Thân Quang Huy
Địa chỉ: Km số 8, thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ, SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HƯƠNG ĐẤT

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ, SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HƯƠNG ĐẤT - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĂN LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĂN LONG - Đại diện pháp luật: Thân Văn Hân
Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI ANH TẠI BẮC GIANG

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI ANH TẠI BẮC GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Minh
Địa chỉ: Nhà máy sản xuất cáp quang và thiết bị chiếu sáng, khu Công, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI E.MOSS

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI E.MOSS - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Dũng
Địa chỉ: Số 208, tiểu khu 5, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SD CHEMICAL VINA

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SD CHEMICAL VINA - Đại diện pháp luật: Jung Sang Deok
Địa chỉ: Lô 17, cụm công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU HÀ BẮC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU HÀ BẮC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quảng
Địa chỉ: Tiểu Khu 5, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH TM&DV TỔNG HỢP PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TM&DV TỔNG HỢP PHƯƠNG NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quảng
Địa chỉ: Tiểu Khu 3, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SX - TM TRƯỜNG VINH AN KHANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SX - TM TRƯỜNG VINH AN KHANG - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Trường
Địa chỉ: Khu phố làng nghề Lãng Sơn, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÒA ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÒA ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Đương 34, thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MTV DS VINA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV DS VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Lô 15 cụm Công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH MôI TRườNG TUấN Tú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôI TRườNG TUấN Tú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH VăN PHòNG PHẩM OANH SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VăN PHòNG PHẩM OANH SơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc Sơn
Địa chỉ: Tổ dân phố Trung 2, Thị Trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH Đồ Gỗ NộI THấT NGUYễN CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Đồ Gỗ NộI THấT NGUYễN CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Thôn Trại Thượng, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH NướC TINH KHIếT TâM TíN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NướC TINH KHIếT TâM TíN PHáT - Đại diện pháp luật: Trương Văn Thú
Địa chỉ: Thôn Vườn Tùng, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI MạO HợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI MạO HợI - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hùng
Địa chỉ: Lô số 15, 17 cụm công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH VENZA BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VENZA BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH SảN XUấT BAO Bì AN Mỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT BAO Bì AN Mỹ - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Ngân
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Song Khê, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

HợP TáC Xã RAU SạCH YêN DũNG

Mã số thuế: HợP TáC Xã RAU SạCH YêN DũNG - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Tùng
Địa chỉ: KI ốt số 5 siêu thị Thiên ân, Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI HâN HàO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI HâN HàO - Đại diện pháp luật: Lê Thế Hải
Địa chỉ: Thôn Yên Hà, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ THáI Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ THáI Hà - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thái
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY Cổ PHầN GạCH TUYNEL ĐA THịNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GạCH TUYNEL ĐA THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hân
Địa chỉ: Thôn Đa Thịnh, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn- Chi Nhánh Xí Nghiệp Khai Thác Côn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn- Chi Nhánh Xí Nghiệp Khai Thác Côn - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Nguyễn, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Dũng - Bắc Giang

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Dũng - Bắc Giang - Đại diện pháp luật: Thân Ngọc Hưng
Địa chỉ: Tỉnh lộ 284, thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Pt Daehan Global Yên Dũng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Pt Daehan Global Yên Dũng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Nham Sơn, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CN Bắc Giang-Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình

Mã số thuế: CN Bắc Giang-Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình - Đại diện pháp luật: Ngụy Phan Bích
Địa chỉ: Thôn Đông Hương, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Vinageo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Vinageo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Tam Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Minh Sơn An

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Minh Sơn An - Đại diện pháp luật: Hà Văn Được
Địa chỉ: Thôn Nam Thành, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang