Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Hiệp Hoà

HỢP TÁC XÃ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ SẢN - XUẤT HƯƠNG NHANG HẢI THÁI

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ  THỦ CÔNG MỸ NGHỆ SẢN - XUẤT HƯƠNG NHANG HẢI THÁI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xiêm
Địa chỉ: Chợ Gió, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ RAU, CỦ, QUẢ VÀ CÁ GIỐNG HOÀNG HẬU

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ RAU, CỦ, QUẢ VÀ CÁ GIỐNG HOÀNG HẬU - Đại diện pháp luật: Quách Văn Ga
Địa chỉ: Thanh Lâm, Xã Hoàng Lương, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM NGÂN MINH CHÂU

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG KIM NGÂN MINH CHÂU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thủy
Địa chỉ: Phố Hoa, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠNG 668

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯƠNG 668 - Đại diện pháp luật: Chu Minh Thắng
Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, Xã Quang Minh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH B&B VINA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH B&B VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn An Hòa, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRUNG THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TRUNG THÀNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: Số 9, khu 4, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH - 1TV LIÊN HIỆP

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH - 1TV LIÊN HIỆP - Đại diện pháp luật: Tạ Xuân Thịnh
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Ngọc Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TÀI ĐỨC

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TÀI ĐỨC - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bắc
Địa chỉ: Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XD & ĐT QUÝ CÔNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XD & ĐT QUÝ CÔNG - Đại diện pháp luật: Trần Văn Công
Địa chỉ: Số nhà 126 đường 296, thôn Sa Long, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XLM VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XLM VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Loan
Địa chỉ: Số 380 đường Hoàng Văn Thái, khu 4, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TRẦN MINH

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TRẦN MINH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Thôn Tứ, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH FUNIARTS VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH FUNIARTS VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thắng
Địa chỉ: Thôn Đồng Đạo, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH SAO TÂM BÌNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SAO TÂM BÌNH - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Hương Câu, Xã Hương Lâm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ - CCB SÔNG CẦU

Mã số thuế: LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ - CCB SÔNG CẦU - Đại diện pháp luật: Trương Văn Đơn
Địa chỉ: Số 150, khu 1, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Đại Phước Thịnh

Mã số thuế: Hợp tác xã đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Đại Phước Thịnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luân
Địa chỉ: Thanh Phác, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ CM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ CM - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Huệ
Địa chỉ: Thôn An Thông, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH - 1TV KếT CấU THéP TôN LợP - KCT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  - 1TV KếT CấU THéP TôN LợP - KCT - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuất
Địa chỉ: Thôn Hà Nội, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI CôNG NGHệ VạN LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT & THươNG MạI CôNG NGHệ VạN LộC - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Xuân
Địa chỉ: Quốc lộ 37, Thôn Chùa, Xã Lương Phong, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG UYêN SơN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG UYêN SơN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bảo Giang
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã Trường Thành

Mã số thuế: Hợp tác xã Trường Thành - Đại diện pháp luật: Tô Hiến Thành
Địa chỉ: Danh Thượng 2, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã Hiệp Hòa I

Mã số thuế: Hợp tác xã Hiệp Hòa I - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Hợp Vang, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH KHởI NGHIệP HOàNG QUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHởI NGHIệP HOàNG QUY - Đại diện pháp luật: Phạm Công Hoằng
Địa chỉ: Thôn Đức Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã Giống cây trồng rau sạch Cầu Hương

Mã số thuế: Hợp tác xã Giống cây trồng rau sạch Cầu Hương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Thanh Phác, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Cung ứng Nguồn Nhân Lực Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Cung ứng Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quang
Địa chỉ: Số 28 đường Trường Chinh, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Toàn Thiên Phát Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH  Toàn Thiên Phát Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần ô Tô Việt Hàn Bắc Giang

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần ô Tô Việt Hàn Bắc Giang - Đại diện pháp luật: Văn Thành Hưng
Địa chỉ: Thôn Hưng Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Inox Kim Bảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Inox Kim Bảo - Đại diện pháp luật: Nông Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Danh Thượng 1, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Chi Nhánh Bắc Giang - Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc B & B

Mã số thuế: Chi Nhánh Bắc Giang - Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc B & B - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Tùng
Địa chỉ: Thôn Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tuấn Mai

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tuấn Mai - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thanh
Địa chỉ: Mai Thượng, Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh rau an toàn Duy Long

Mã số thuế: Hợp tác xã sản xuất kinh doanh rau an toàn Duy Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phượng
Địa chỉ: Tân Hưng, Xã Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang