Các doanh nghiệp tại Huyện Lục Nam
BG

Hợp tác xã Dùng nước Đan Hội

Mã số thuế: 2400765487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đường

Địa chỉ: Thôn Húi xã Đan Hội, Xã Đan Hội, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

Hợp tác xã dùng nước xã Trường Giang

Mã số thuế: 2400765374 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Sớm

Địa chỉ: Tòng Lệnh, Trường Giang, Xã Trường Giang, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nam Khánh

Mã số thuế: 2400764652 - Đại diện pháp luật: Bùi Phương Nam

Địa chỉ: Thôn Huê Vận, Xã Bảo Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Angel Việt Nam

Mã số thuế: 2400763137 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Hải

Địa chỉ: Thôn Dẫm Chùa, Xã Bắc Lũng, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

HTX Lâm - Nông nghiệp Lục Nam

Mã số thuế: 2400756820 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Vinh

Địa chỉ: Lục Nam, Xã Chu Điện, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Nguyễn Thị Tuyết

Mã số thuế: 2400743204 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: Số 546, phố Đồi Ngô, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

Hợp tác xã khai thác, kinh doanh vận tải Vật liệu xây dựng Yên Sơn

Mã số thuế: 2400742909 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Khánh

Địa chỉ: Trại cầu, Xã Yên Sơn, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Chế Biến Nông Lâm Thủy Sản Phong Trang

Mã số thuế: 2400740637 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phong

Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Dinh, Xã Tiên Nha, Huyện Lục Nam, Bắc Giang

BG

Doanh Nghiệp TN Bắc Hòa

Mã số thuế: 2400738934 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hòa

Địa chỉ: Phố Quỷnh, Xã Nghĩa Phương, Huyện Lục Nam, Bắc Giang