Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Lâm Hà

CôNG TY TNHH DU LịCH RESORT 276

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DU LịCH RESORT 276 - Đại diện pháp luật: Thượng Đặng Kim Toàn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH KHANG PHú LâM Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHANG PHú LâM Hà - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH PHú TàI THắNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHú TàI THắNG - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Sáu
Địa chỉ: Khu phố Quảng Đức, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH HOàNG LINH LâM Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG LINH LâM Hà - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Hạc
Địa chỉ: Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN TIếN HảI

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN TIếN HảI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hải
Địa chỉ: Thôn Đan Phượng 1, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH LANCO ACC VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LANCO ACC VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: Khu phố Tiên Phong, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TMDV XăNG DầU NHậT AN - CHI NHáNH 1

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TMDV XăNG DầU NHậT AN - CHI NHáNH 1 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Kiên
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Tư VấN THIếT Kế Và XâY DựNG PHươNG TRà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư  VấN THIếT Kế Và XâY DựNG PHươNG TRà - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Trinh
Địa chỉ: Số 2B thôn Đa Nung A, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN GOLDHILLS VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GOLDHILLS VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Thừa Tùng
Địa chỉ: Thôn Phú Dương, Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH KHOáNG SảN HIệP THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHOáNG SảN HIệP THàNH - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Trung
Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

HTX Su Su Công Thành

Mã số thuế: HTX Su Su Công Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Công
Địa chỉ: TDP Ba Đình 1, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Gạch Không Nung Thiên Tự Phước

Mã số thuế: Công Ty TNHH Gạch Không Nung Thiên Tự Phước - Đại diện pháp luật: Phan Văn Chi
Địa chỉ: Thôn Pâng Pung, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Hùng Yến Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hùng Yến Việt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Mê Linh, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Việt Nam Japan New Way

Mã số thuế: Công Ty TNHH Việt Nam Japan New Way - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Duy
Địa chỉ: Số 24 thôn Hai Bà Trưng, Xã Nam Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Hà Star

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Lâm Hà Star - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phi Yến
Địa chỉ: Số 922, Hùng Vương, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Minh Quân Lâm Đồng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Minh Quân Lâm Đồng - Đại diện pháp luật: Phan Văn Quý
Địa chỉ: Khu phố Yên Bình, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Lâm Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Lâm Hà - Đại diện pháp luật: Bùi Chí Hải
Địa chỉ: Số 609, Tổ dân phố Văn Tâm, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) Tại Lâm Hà

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) Tại Lâm Hà - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Huy
Địa chỉ: Số 693, Hùng Vương, khu phố Sê Nhắc, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Nhật Liên Honey

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nhật Liên Honey - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chức
Địa chỉ: Thôn Tân Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Long Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Long Thịnh - Đại diện pháp luật: Lưu Hoàng Long
Địa chỉ: Khu Quang Trung 1, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Tbk Green Food

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tbk Green Food - Đại diện pháp luật: Bùi Quốc Hoàn
Địa chỉ: Số 81 Tân Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiêt Kế Thi Công Nhà Xinh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiêt Kế Thi Công Nhà Xinh - Đại diện pháp luật: Trần Quang Sinh
Địa chỉ: Thôn Phúc Thọ 1, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

HTX Nông nghiệp dịch vụ Tân Hà

Mã số thuế: HTX Nông nghiệp dịch vụ Tân Hà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Đức
Địa chỉ: Thôn Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Hoàng Anh Quốc Trung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Anh Quốc Trung - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Cường
Địa chỉ: Thôn Đan Phượng 1, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Nam Ban

Mã số thuế: Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Nam Ban - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Kiệt Phú
Địa chỉ: Thôn Quang Trung 1, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Wind Farm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Wind Farm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Lân
Địa chỉ: Tổ 4, Khu Đông Anh 3, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Chiết Xuất Cây Dược Liệu Tpp

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Chiết Xuất Cây Dược Liệu Tpp - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, tổ dân phố Thăng Long, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Du Lịch Ngàn Thông

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Du Lịch Ngàn Thông - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Khu Chi Lăng I, Thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đăng Hiền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đăng Hiền - Đại diện pháp luật: Tạ Đăng Hiền
Địa chỉ: Liên Trung, Xã Tân Hà, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Cà Phê Long Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cà Phê Long Việt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hữu
Địa chỉ: Khu phố Văn Hà, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng