Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Đức Trọng

DOANH NGHIệP Tư NHâN XE MáY MINH TâN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XE MáY MINH TâN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu
Địa chỉ: Số 3715, Quốc lộ 20 tổ 21, Fi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CôNG NGHệ Hà PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CôNG NGHệ Hà PHươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tuấn
Địa chỉ: Số 15, đường Tản Đà, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH LONG LâM ĐồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH LONG LâM ĐồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Số 9 tổ 31, Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN XâY DựNG DUYêN HảI ĐôNG NAM á - NHà MáY GạCH TUYNEL ĐạI NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN XâY DựNG DUYêN HảI ĐôNG NAM á - NHà MáY GạCH TUYNEL ĐạI NINH - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Phú Cao, Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH VậN TảI HợP LựC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI HợP LựC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lượng
Địa chỉ: Tổ 17, Thôn An Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH ĐứC TRọNG - CôNG TY Cổ PHầN VàNG BạC Đá QUý LậP ĐứC

Mã số thuế: CHI NHáNH ĐứC TRọNG - CôNG TY Cổ PHầN VàNG BạC Đá QUý LậP ĐứC - Đại diện pháp luật: Lềnh Lập Trường
Địa chỉ: Số 193, đường Thống Nhất, Tổ 23, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH RAU QUả LâM ĐồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH RAU QUả LâM ĐồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chí Tâm
Địa chỉ: Số 17, Tổ 17, Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Vũ ĐạT TRâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Vũ ĐạT TRâN - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Tính
Địa chỉ: Số 75, Thôn Đà An, Xã Đà Loan, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH LAN Và THú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LAN Và THú - Đại diện pháp luật: Phan Đắc Mậu Đại
Địa chỉ: Số 268 thôn Định An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Trường Mầm Non Tư Thục ái Nhi

Mã số thuế: Trường Mầm Non Tư Thục ái Nhi - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hòa
Địa chỉ: 26 Trần Nhân Tông, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Hamgongse Da Lat F & B

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hamgongse Da Lat F & B - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc
Địa chỉ: Thôn An Tĩnh, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lado Cà Phê

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Lado Cà Phê - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trúc
Địa chỉ: Số 17 đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Chi Nhánh 33 - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mạng Lưới Thông Minh

Mã số thuế: Chi Nhánh 33 - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mạng Lưới Thông Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhớ
Địa chỉ: 05 Nguyễn Thiện Thuật, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng An Phát Phú Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng An Phát Phú Thịnh - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Tiến
Địa chỉ: Số 7 Đống Đa, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thành Tín

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thành Tín - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Tri
Địa chỉ: Số 819 Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Hợp Tác Xã Sản Xuất, Thương Mại, Dịch Vụ, Du Lịch Nông Nghiệp Thịnh PHáT

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Sản Xuất, Thương Mại, Dịch Vụ, Du Lịch Nông Nghiệp Thịnh PHáT - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thùy Duyên
Địa chỉ: Số 08 Quốc lộ 20, thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Vũ Cymbidium

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Vũ Cymbidium - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phụng Thiên
Địa chỉ: Thôn An Ninh, Xã Liên Hiệp, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Mtv Du Học Toàn Cầu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Du Học Toàn Cầu - Đại diện pháp luật: Trương Thị Thanh Nhà
Địa chỉ: 535 Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Yi Tsai

Mã số thuế: Công Ty TNHH Yi Tsai - Đại diện pháp luật: Lô Viết Ty
Địa chỉ: Số 520, đường Thống Nhất, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Thương Mại Mai Linh

Mã số thuế: Chi Nhánh - Công Ty TNHH Thương Mại Mai Linh - Đại diện pháp luật: Trần Lê Hương
Địa chỉ: Thửa đất số 414, tờ bản đồ số 41, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Du Lịch Bạch Mai

Mã số thuế: Công Ty TNHH Du Lịch Bạch Mai - Đại diện pháp luật: Trần Bạch Mai
Địa chỉ: Thôn Định An, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Nguyệt Nga

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sx Tm Dv Nguyệt Nga - Đại diện pháp luật: Lô Thị Nguyệt
Địa chỉ: Số 20, Quốc lộ 20, Thôn Phú An, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Hoàng Duy Khoa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Duy Khoa - Đại diện pháp luật: Đinh Duy Hoàng
Địa chỉ: Số 684 Quốc lộ 20, Xã N, Thol Hạ, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Đức Trọng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Đức Trọng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khánh Ly
Địa chỉ: Số 203 đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Tây Nguyên

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Tây Nguyên - Đại diện pháp luật: Thân Thế Hoà
Địa chỉ: Số 30 đường Phạm Ngũ Lão, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Y Khoa Quốc Tế

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Y Khoa Quốc Tế - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Khoát
Địa chỉ: 30 đường Phạm Ngũ Lão, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lộc Tiến Việt Nam Tại Lâm Đồng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Lộc Tiến Việt Nam Tại Lâm Đồng - Đại diện pháp luật: Gususamy Vellaichamy Rajkumar
Địa chỉ: Số 684, Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Th - Đức Tường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Th - Đức Tường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hải
Địa chỉ: Số 2 đường Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Anh Khôi Gas

Mã số thuế: Công Ty TNHH Anh Khôi Gas - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàn
Địa chỉ: Số 7 đường Tố Hữu, Tổ 2, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Việt Mỹ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Việt Mỹ - Đại diện pháp luật: Hà Mạnh Phong
Địa chỉ: Tổ 12 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng