Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Lâm Đồng

CôNG TY TNHH HOA THắNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOA THắNG THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thắng
Địa chỉ: TK 145, Khu phố Đăng Lèn, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH CHốNG THấM NHà ĐẹP Đà LạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHốNG THấM NHà ĐẹP Đà LạT - Đại diện pháp luật: Trần Bảo Trị
Địa chỉ: Số 180, Cổ Loa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG âN TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG âN TIếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Số 07/97, đường Trần Phú, Tổ dân phố 7, Thị trấn Ma Đa Guôi, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THựC PHẩM SAO VIệT - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN  DU LịCH Và THựC PHẩM SAO VIệT - CHI NHáNH LâM ĐồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: số 128A đường Nguyễn Siêu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU VANG Đỏ - NHà HàNG BARBECUE

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU VANG Đỏ - NHà HàNG BARBECUE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Anh
Địa chỉ: Số 03, đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TM - DV TâN NHậT MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM - DV TâN NHậT MINH - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Tân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH DU LịCH RESORT 276

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DU LịCH RESORT 276 - Đại diện pháp luật: Thượng Đặng Kim Toàn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Kỹ NăNG TUệ MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Kỹ NăNG TUệ MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích
Địa chỉ: Số 150, Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MTV TìM ĐâU XA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TìM ĐâU XA - Đại diện pháp luật: Đặng Thái Bình
Địa chỉ: Số 79B, Đào Duy Từ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN XE MáY MINH TâN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XE MáY MINH TâN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu
Địa chỉ: Số 3715, Quốc lộ 20 tổ 21, Fi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH NúI ĐồI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NúI ĐồI - Đại diện pháp luật: Đặng Phước Quốc Bảo
Địa chỉ: Số 9E đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TM & DV ĐìNH GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM & DV ĐìNH GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đình
Địa chỉ: Số 537/5 Quốc lộ 20, Xã Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ ĐăNG NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ ĐăNG NGUYêN - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thao
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH KHANG PHú LâM Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHANG PHú LâM Hà - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Tân Lâm, Xã Đạ Đờn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XâY DựNG, THươNG MạI, DịCH Vụ THUậN AN GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG, THươNG MạI, DịCH Vụ THUậN AN GIA - Đại diện pháp luật: Từ Quang Trí
Địa chỉ: Số 3/17, Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH LắP ĐặT XâY DựNG GIA TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LắP ĐặT XâY DựNG GIA TUấN - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Tuấn
Địa chỉ: Xóm 4, Thôn 11, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH VLXD MINH TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VLXD MINH TIếN - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tiến
Địa chỉ: Số 258, Chu Văn An, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Đà LạT BốN MùA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Đà LạT BốN MùA - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thu Cúc
Địa chỉ: Số 15B, Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHướC THọ AN BìNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHướC THọ AN BìNH - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Tuyết
Địa chỉ: Số 2A đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CôNG NGHệ Hà PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CôNG NGHệ Hà PHươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tuấn
Địa chỉ: Số 15, đường Tản Đà, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH H3

Mã số thuế: CôNG TY TNHH H3 - Đại diện pháp luật: Trần Thái Hòa
Địa chỉ: Số 101/4, Nguyến Công Trứ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH LONG LâM ĐồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH LONG LâM ĐồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Số 9 tổ 31, Thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG 412

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG 412 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hân
Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN XâY DựNG DUYêN HảI ĐôNG NAM á - NHà MáY GạCH TUYNEL ĐạI NINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN XâY DựNG DUYêN HảI ĐôNG NAM á - NHà MáY GạCH TUYNEL ĐạI NINH - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Phú Cao, Xã Tà Hine, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Tư VấN DU HọC BBC BảO LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN DU HọC BBC BảO LộC - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: Số 39/9 đường Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ HOàNG LONG LĐ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ HOàNG LONG LĐ - Đại diện pháp luật: Lư Văn Hoàng
Địa chỉ: Số 39 đường Hồ Tùng Mậu, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH HạNH QUANG PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HạNH QUANG PHONG - Đại diện pháp luật: Vương Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XUâN HUấN GAS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUâN HUấN GAS - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Huấn
Địa chỉ: Số 1437 Quốc lộ 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáCH SạN Hà TâM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KHáCH SạN Hà TâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 5 đường Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH PHú TàI THắNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHú TàI THắNG - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Sáu
Địa chỉ: Khu phố Quảng Đức, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng