Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị xã Kỳ Anh

CôNG TY TNHH KHáNH TRUNG VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHáNH TRUNG VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Thành Trung, tổ dân phố Đông Trinh,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV HằNG ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV HằNG ĐứC - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh
Địa chỉ: Nhà ông Trương Xuân Diệu, tổ dân phố Hoành Nam,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI MINH QUâN HT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MINH QUâN HT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Tuấn Anh
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Đắc Tuấn Anh), Tổ dân phố Hưng Bình,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU & THươNG MạI TRườNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU & THươNG MạI TRườNG SơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố Hưng Lợi,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HOàNG LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HOàNG LâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Tại nhà ông Lương Văn Thịnh, Tổ dân phố Trường Phú,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP ĐầU Tư PHáT TRIểN PHú HưNG LONG Hà TĩNH

Mã số thuế: CôNG TY CP ĐầU Tư PHáT TRIểN PHú HưNG LONG Hà TĩNH - Đại diện pháp luật: Trần Quang Tiến
Địa chỉ: Khu công nghiệp vũng áng 1,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH AN NGHIệP ĐạI CáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH AN NGHIệP ĐạI CáT - Đại diện pháp luật: Dương Thương Thủy
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tiến Kiên, tổ dân phố Hoành Nam,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP 24H Hà TĩNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP 24H Hà TĩNH - Đại diện pháp luật: Lê Đức Chốp
Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị kim Nhu, tổ dân phố Long Sơn,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ HAKIVINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ HAKIVINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Phú (gần cầu Khe Lau, quốc lộ 1A),, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH CôNG TRìNH Và CUNG ứNG VậT Tư ĐạI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG TRìNH Và CUNG ứNG VậT Tư ĐạI PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hùng
Địa chỉ: Km 580 + 581, Khu phố Hoành Nam,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Cung ứng Nhân Lực Hà Tĩnh

Mã số thuế: Công Ty CP Cung ứng Nhân Lực Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Dương Minh Sơn
Địa chỉ: (Trụ sở văn phòng ông Dương Minh Sơn), Tổ dân phố Tây Trinh,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Hồng Phúc Ap

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hồng Phúc Ap - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trung
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Túy, tổ dân phố Liên Giang,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Apm Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Apm Việt Nam - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hiếu
Địa chỉ: Tại nhà bà Võ Thị Phiện, Tổ dân phố Lê Lợi,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Hưng Phát

Mã số thuế: Công Ty CP Xây Dựng Và Thương Mại Dịch Vụ Hưng Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tình
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Văn Tình), Thôn Tân Tiến,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Đức Tín

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Đức Tín - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quý
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Quý, tổ dân phố Đông Trinh,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Shine

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Shine - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Anh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Ngọc, tổ DP Hoàng Trinh,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Silla Hotel Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Silla Hotel Tại Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thu Thủy, tổ dân phố Nhân Thắng,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Kiến Trúc Qnm Green House

Mã số thuế: Công Ty CP Kiến Trúc Qnm Green House - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: (Nhà ông Đặng Xuân Sơn), Tổ dân phố 3,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Bách Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Bách Việt - Đại diện pháp luật: Đào Hoàng Hải
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Xuân Điền, Tổ dân phố Liên Sơn,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và môi trường Phú Nhân Nghĩa

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và môi trường Phú Nhân Nghĩa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: TDP 2,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Công Trình Cơ Khí Và Điều Khiển Hữu Sinh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Trình Cơ Khí Và Điều Khiển Hữu Sinh - Đại diện pháp luật: Wang, Tien-Yu
Địa chỉ: Khu công nghiệp Vũng áng 1,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Cao Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Cao Dương - Đại diện pháp luật: Cao Đình Chung
Địa chỉ: Tại nhà ông Võ Xuân Tưởng, Tổ dân phố Lê Lợi,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Chi Nhánh Tại Hà Tĩnh - Công Ty TNHH Wowmobile

Mã số thuế: Chi Nhánh Tại Hà Tĩnh - Công Ty TNHH Wowmobile - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Cường
Địa chỉ: Tổ dân phố 1,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Mtv Promi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Promi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quyên
Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Phú,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Vật Liệu Chịu Lửa Đại Đỉnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vật Liệu Chịu Lửa Đại Đỉnh - Đại diện pháp luật: Lee, Wen-Hung
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Văn Phong), Tổ dân phố Nhân Thắng,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Dịch Vụ Hoành Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Dịch Vụ Hoành Sơn - Đại diện pháp luật: Lê Thái Hậu
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hương, tổ dân phố Long Sơn,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hoa Anh Kiên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Hoa Anh Kiên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Kiên
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Quang Duy, tổ dân phố Long Sơn,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Ducon Hà Tĩnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Ducon Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Hu, Hsiang - Jung
Địa chỉ: P 223, nhà B3, khách sạn Polaris,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Bảo Chi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Bảo Chi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Linh, tiểu khu 4, tổ dân phố Hưng Hòa,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Kỳ Anh

Mã số thuế: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần  Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Kỳ Anh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng cho thuê khách sạn Hai Thủy, Tổ dân phố Li,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh