Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Kỳ Anh

CôNG TY TNHH NHàN Hạ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHàN Hạ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: (Nhà bà Nguyễn Thị Nhàn), Xóm Châu Long, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP Tú BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP Tú BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Định
Địa chỉ: Tại nhà ông Khuyên, thôn Bắc Châu, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI Kỳ LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI Kỳ LâM - Đại diện pháp luật: Trần Công Tưởng
Địa chỉ: Nhà ông trần Công Tưởng, xóm Tân Hà, Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ QUảNG CáO QUANG MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ QUảNG CáO QUANG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Minh
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Quản lý chợ Kỳ Châu

Mã số thuế: HTX Quản lý chợ Kỳ Châu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Trúc
Địa chỉ: THôn Thuận Châu, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trung Phú - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Quảng
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Đình Quảng, xóm Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Tổng Hợp Quân Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tổng Hợp Quân Anh - Đại diện pháp luật: Nguyễ Thị Lài
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Lài, thôn Xuân Thọ, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX nuôi trồng Thủy sản và Du lịch Bảo An Phú

Mã số thuế: HTX nuôi trồng Thủy sản và Du lịch Bảo An Phú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lục
Địa chỉ: Thôn Xuân Phú, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại 268

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại 268 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tuấn
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Văn Sang), Thông Trung Sơn 2, Xã Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Vận Tải Và Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Gia

Mã số thuế: Công Ty CP Vận Tải Và Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Gia - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phúc
Địa chỉ: Thôn Tân Thọ, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Chi Nhánh Hà Tĩnh - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sudico

Mã số thuế: Chi Nhánh Hà Tĩnh - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sudico - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Định
Địa chỉ: Thôn Lạc Tiến, Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Bảo Ngọc Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Bảo Ngọc Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Văn Nam), Xóm Nguyễn Huệ, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Mtv Khánh Huyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Khánh Huyền - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thiệp
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Tiến Thiệp, thôn Sơn Thịnh, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Hưng - Đại diện pháp luật: Trần Việt Phương
Địa chỉ: (Tại nhà ông Trần Việt Phương), thôn Liên Miệu, Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Tân Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tổ Chức Sự Kiện Tân Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Minh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hồng Minh, thôn Tân Thọ, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Tm & Dv Tổng Hợp Anh Thư

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm & Dv Tổng Hợp Anh Thư - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Vân Anh
Địa chỉ: Tại nhà ông Hồ Văn Hánh, thôn Hoàng Dụ, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Nuôi trồng Thủy sản Đập Lội xã Kỳ Thọ

Mã số thuế: HTX Nuôi trồng Thủy sản Đập Lội xã Kỳ Thọ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tưởng
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thọ, Xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Minh Tri

Mã số thuế: HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tổng hợp Minh Tri - Đại diện pháp luật: Võ Công Tri
Địa chỉ: Thôn Sơn Thịnh, Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Hoàng Kỳ Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Kỳ Anh - Đại diện pháp luật: Lê Thị Trang
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Bắc, thhon Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Nuôi trồng Thủy sản Bắc Hải

Mã số thuế: HTX Nuôi trồng Thủy sản Bắc Hải - Đại diện pháp luật: Hà Văn Kế
Địa chỉ: nhà văn hóa Thôn Bắc Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Nuôi trồng và thu mua rau câu Hoa Chinh

Mã số thuế: HTX Nuôi trồng và thu mua rau câu Hoa Chinh - Đại diện pháp luật: Lê Trường Chinh
Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Kỳ Tây

Mã số thuế: HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Kỳ Tây - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trung Xuân, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Kỳ Đồng

Mã số thuế: HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Kỳ Đồng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Trụ Tây, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Trung Phú

Mã số thuế: HTX Dịch vụ Nông nghiệp Trung Phú - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phú Trung, Xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX nuôi trồng thủy sản Sơn Hải

Mã số thuế: HTX nuôi trồng thủy sản Sơn Hải - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Sơn Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX cơ khí và DVNN Tổng hợp Nghĩa Lợi

Mã số thuế: HTX cơ khí và DVNN Tổng hợp Nghĩa Lợi - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Duy Minh

Mã số thuế: HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Duy Minh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phúc Độ, Xã Kỳ Thượng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Rv

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Rv - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: (Nhà ông Lê Văn Vượng), Thôn Nam Hải, Xã Kỳ Hải, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm văn hóa thông tin thể thao du lịch huyện Kỳ Anh

Mã số thuế: Trung tâm văn hóa thông tin thể thao du lịch huyện Kỳ Anh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Hợi Đồng - Chi Nhánh Kỳ Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Hợi Đồng - Chi Nhánh Kỳ Anh - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hợi
Địa chỉ: Thôn Tân Thọ, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh