Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Bình Thuỷ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TâM Lý TRẻ NHã CA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TâM Lý TRẻ  NHã CA - Đại diện pháp luật: Ung Thị Nhã Ca
Địa chỉ: 105/23, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIếP THị TOàN CầU ALO247

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIếP THị TOàN CầU ALO247 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Thịnh
Địa chỉ: 669B, khu vực Bình Trung, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí QUảNG CáO TRọNG HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí QUảNG CáO TRọNG HOàNG - Đại diện pháp luật: Dương Hoàng Trọng
Địa chỉ: 556/22, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH HưNG TàI LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HưNG TàI LộC - Đại diện pháp luật: Trần Thị Trúc Phượng
Địa chỉ: 140, căn số 4, đường Đinh Công Chánh, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HòA HâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HòA HâN - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hòa
Địa chỉ: 649B/28 Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HAI LúA TạI CầN THơ

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HAI LúA TạI CầN THơ - Đại diện pháp luật: Mai Toàn Trung
Địa chỉ: 22, Nguyễn Đệ, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI THIêN TàI

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI THIêN TàI - Đại diện pháp luật: Lê Quang Thuận
Địa chỉ: 25, Lê Văn Sô, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH VậT Tư Và XâY DựNG - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH VậT Tư Và XâY DựNG - CHI NHáNH CầN THơ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: Khu vực Bình Chánh, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG MINH TâN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG MINH TâN PHáT - Đại diện pháp luật: Võ Minh Tân
Địa chỉ: 392A/19, KV Bình Dương, Phường Long Hòa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN HOàNG KHáNH NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN HOàNG KHáNH NGọC - Đại diện pháp luật: Trần Dũng Thắng
Địa chỉ: 127/60H, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí XâY DựNG THươNG MạI SảN XUấT DịCH Vụ THùY GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí XâY DựNG THươNG MạI SảN XUấT DịCH Vụ THùY GIANG - Đại diện pháp luật: Lục Thùy Giang
Địa chỉ: 557/65A, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG THăNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG THăNG PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Thăng
Địa chỉ: 208/27, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI NAM HồNG NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI NAM HồNG NGọC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Khương
Địa chỉ: 6B/13B, khu vực 5, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ

Mã số thuế: Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Bảy
Địa chỉ: 153 Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG APO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG APO - Đại diện pháp luật: Bùi Thăng Long
Địa chỉ: 86/54B, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT ĐạI TíN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Kỹ THUậT ĐạI TíN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: 6/6, KV1, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Trường Trung cấp CSND III

Mã số thuế: Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Trường Trung cấp CSND III - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Thắm
Địa chỉ: 63, 71 CMT8, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử LâM MINH - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử LâM MINH - CHI NHáNH CầN THơ - Đại diện pháp luật: Võ Thị Điểm
Địa chỉ: 23/6, Lê Hồng Phong, KV4, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đình Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đình Phú - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Màu
Địa chỉ: Số 141A, Khu vực 4, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Sao Thiên Phát

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Sao Thiên Phát - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Vy Linh
Địa chỉ: 261B Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Thành Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lâm Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Lâm Thanh Hùng
Địa chỉ: 20/9B, Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Thể Thao Và Đào Tạo Hoàn Hảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Thể Thao Và Đào Tạo Hoàn Hảo - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Quốc Bảo
Địa chỉ: 84, Nguyễn Đệ, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thủy Tinh Dũng Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thủy Tinh Dũng Phát - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Dũng
Địa chỉ: 3/20, Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dũng Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dũng Dương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: 181 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dụng Cụ Thể Dục Thể Thao Hải Trường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dụng Cụ Thể Dục Thể Thao Hải Trường - Đại diện pháp luật: Võ Hồng Tân
Địa chỉ: 385/31, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hồ Phương Thúy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Hồ Phương Thúy - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: 3/176, Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Xuyến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Xuyến - Đại diện pháp luật: Trần Mỹ Trang
Địa chỉ: 385, Võ Văn Kiệt, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Phương Trang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Phương Trang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Lĩnh
Địa chỉ: 142, khu vực Thới Hưng, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Nam Kiến An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Nam Kiến An - Đại diện pháp luật: Trương Kim Ni
Địa chỉ: 51, Nguyễn Việt Dũng, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Nhớt Minh Trung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Nhớt Minh Trung - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ: 53/72, Nguyễn Việt Dũng, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ