Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Quy Nhơn

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MINH GIANG BìNH ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MINH GIANG BìNH ĐịNH - Đại diện pháp luật: Trần Hoài Nam
Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Văn Bé, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VạN CHâU PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VạN CHâU PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phát
Địa chỉ: Tổ 8, khu vực 1, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH VIệT GI GA LOT TO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIệT GI GA LOT TO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phú
Địa chỉ: Số 142 Hàm Nghi, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY CP DượC PHẩM IMEXPHARM - BìNH ĐịNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY CP DượC PHẩM IMEXPHARM - BìNH ĐịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Trung
Địa chỉ: Lô B126, B127 khu QHDC Đông Điện Biên Phủ, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT DượC BìNH ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT DượC BìNH ĐịNH - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Nam
Địa chỉ: 422 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HồNG DIệP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HồNG DIệP - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Huỳnh
Địa chỉ: Số 88 đường Xuân Diệu, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT KINH DOANH ĐồNG XUâN TạI BìNH ĐịNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT KINH DOANH ĐồNG XUâN TạI BìNH ĐịNH - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thọ
Địa chỉ: 564 âu Cơ, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH BìNH PHươNG NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BìNH PHươNG NGUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thắm
Địa chỉ: Số 211 đường Đống Đa, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH TổNG HợP BạCH KIM - CHI NHáNH QUY NHơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TổNG HợP BạCH KIM - CHI NHáNH QUY NHơN - Đại diện pháp luật: Hồ Quang Vũ
Địa chỉ: 87 Tôn Đức Thắng, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH HàO HUY PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HàO HUY PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: C9/3 CC Hoàng Anh Gia Lai, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THIếT Kế IN ấN Và QUảNG CáO KHáNH MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Kế IN ấN Và QUảNG CáO KHáNH MINH - Đại diện pháp luật: Đặng Trần Minh Tuyên
Địa chỉ: Đường Tây Sơn, tổ 7, khu vực 8, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

Mã số thuế: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định - Đại diện pháp luật: Hồ Việt Mỹ
Địa chỉ: số 106 Nguyễn Huệ, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH XâY DựNG NGUYêN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG NGUYêN THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Văn
Địa chỉ: 434/1 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG Và Sự KIệN HồNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRUYềN THôNG Và Sự KIệN HồNG ANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Hồng
Địa chỉ: Số 61 Nguyễn Chánh, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN T-B-N

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN T-B-N - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu
Địa chỉ: Tổ 9, khu vực 8, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SM - Đại diện pháp luật: Tống Xuân Duy
Địa chỉ: Số 69/18 đường Tô Hiến Thành, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH BIDIPHAR CôNG NGHệ CAO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BIDIPHAR CôNG NGHệ CAO - Đại diện pháp luật: Mai Tòng Ba
Địa chỉ: Lô A3.01, Khu A Khu Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH HươNG BIểN QUY NHơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HươNG BIểN QUY NHơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Trực
Địa chỉ: Số 152 Lê Đức Thọ, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI MAY VN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN SảN XUấT THươNG MạI MAY VN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 22, KV 4, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH ĐứC TíN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH ĐứC TíN - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nga
Địa chỉ: Số 52 đường Biên Cương, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GIA Vị NHIệT ĐớI

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN GIA Vị NHIệT ĐớI - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Thanh Miền
Địa chỉ: 66/1 Hàn Mặc Tử, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CAO PHONG TạI BìNH ĐịNH - SIêU THị ĐIệN MáY NộI THấT CHợ LớN

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH CAO PHONG TạI BìNH ĐịNH - SIêU THị ĐIệN MáY NộI THấT CHợ LớN - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Triều
Địa chỉ: Tổ 17, KV4, đường Nguyễn Thái Học (khu C Bộ CHQS tỉnh), Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG TổNG HợP TâN TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG TổNG HợP TâN TIếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tiến
Địa chỉ: Số 132/2 Cần Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG HIềN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG HIềN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiền
Địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Thi, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CTy TNHH Triumph International (VN) CN tại Bình Định

Mã số thuế: CTy TNHH Triumph International (VN) CN tại Bình Định - Đại diện pháp luật: Cathrin Hammes
Địa chỉ: số 254 Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DU LịCH NGôI SAO BìNH ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DU LịCH NGôI SAO BìNH ĐịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thạch
Địa chỉ: Số 14 Hàn Mạc Tử, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ TổNG HợP ĐạI PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ TổNG HợP ĐạI PHONG - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 28 Tôn Thất Đạm, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH GạCH VâN CANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GạCH VâN CANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Luyện
Địa chỉ: C11, 08 CC Hoàng Anh Gia Lai, Lê ĐứcThọ, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XUấT NHậP KHẩU M.E BìNH ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XUấT NHậP KHẩU M.E BìNH ĐịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 40 An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

CôNG TY TNHH KIểM ĐịNH MIềN TRUNG Và TâY NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIểM ĐịNH MIềN TRUNG Và TâY NGUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Viễn
Địa chỉ: Số 78 đường Đặng Thành Chơn, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định