Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện An Lão

CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN THươNG MạI KHáNH TOàN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN THươNG MạI KHáNH TOàN - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Duy
Địa chỉ: Số 281, tổ dân phố Văn Tràng 1, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC XâY DựNG & THươNG MạI GIA LộC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC XâY DựNG & THươNG MạI GIA LộC - Đại diện pháp luật: Vũ Mai Lương
Địa chỉ: Thôn Ngọc Chử 2, Xã Trường Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CN Công ty cổ phần Lisemco 2 - TT tư vấn thiết kế xây dựng

Mã số thuế: CN Công ty cổ phần Lisemco 2 - TT tư vấn thiết kế xây dựng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Địa chỉ: Km 35 Quốc lộ 10, Xã Quốc tuấn, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH KINH DOANH SắT THéP AN BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH SắT THéP AN BìNH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Câu Hạ (tại nhà ông Trần Văn Bình), Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH Tư THUỷ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư THUỷ - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thủy
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Trang (tại nhà ông Lê Văn Thủy), Xã Bát Trang, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI VậN TảI QUốC Tế THUậN ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI VậN TảI QUốC Tế THUậN ĐạT - Đại diện pháp luật: Đào Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Khúc Giản (tại nhà bà Đào Thị Trang), Xã An Tiến, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG IBT HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG IBT HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Sơn
Địa chỉ: Thôn Tiến Lập (nhà ông Lê Xuân Hoài), Xã Mỹ Đức, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Hương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Mạnh Hương - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Lương Cầu (nhà ông Vũ Văn Mạnh), Xã Tân Viên, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN PHúC KHáNH VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHúC KHáNH VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Yến
Địa chỉ: Thôn Cẩm Văn (nhà bà Phạm Thị Yến), Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Duy Chính

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Duy Chính - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Chinh
Địa chỉ: Thôn Ngọc Chử (tại nhà ông Nguyễn Văn Sỹ), Xã Trường Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Chuyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Chuyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Tân Trung (nhà ông Nguyễn Văn Hùng), Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Huy Khánh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Huy Khánh - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Huy
Địa chỉ: Số 200 tổ dân phố Văn Tràng 1, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tuấn Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tuấn Phúc - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Phương Chử Bắc (tại nhà ông Nguyễn Văn Huy), Xã Trường Thành, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đức Luyến

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đức Luyến - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn 2 (nhà ông Vũ Văn Đức), Xã An Thắng, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Trang Thọ

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Trang Thọ - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sánh
Địa chỉ: Thôn Xuân Đài 2 (nhà ông Phạm Văn Phượng), Xã Trường Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Hoàng Phát Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Phát Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Đồi
Địa chỉ: Thôn Trần Thành (nhà ông Nguyễn Đức Đồi), Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hưng Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Hưng Thịnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Tràng 1 (nhà bà Nguyễn Thị Thảo), Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Nhiên Liệu Tân Thành Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nhiên Liệu Tân Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hà Tân
Địa chỉ: Khu Văn Tràng 1 (nhà ông Vũ Văn Hà Tân), Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH In Ngọc Bích

Mã số thuế: Công Ty TNHH In Ngọc Bích - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Bích
Địa chỉ: Ngã ba An Tràng, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Amecc

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Amecc - Đại diện pháp luật: Hoàng Tùng
Địa chỉ: Km 35 quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Và Vận Tải Phúc Khang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Và Vận Tải Phúc Khang - Đại diện pháp luật: Cao Văn Toán
Địa chỉ: Thôn Tân Trung (nhà ông Đỗ Văn Huy), Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Da Giày Hùng Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Da Giày Hùng Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân
Địa chỉ: Thôn Tiên Cầm (nhà bà Nguyễn Thị Ngân), Xã An Thái, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Tâm Bình

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Tâm Bình - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thướng
Địa chỉ: Thôn Nam Sơn 2 (tại nhà ông Nguyễn Trọng Thướng), Xã An Thọ, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Khải Thuận

Mã số thuế: Công Ty TNHH Khải Thuận - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhài Vân
Địa chỉ: Thôn Câu Trung (nhà bà Nguyễn Nhài Vân), Xã Quang Hưng, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vkpcom Sài Gòn

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vkpcom Sài Gòn - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hoàng
Địa chỉ: Trung tâm thực nghiệm vật nuôi, giống cây trồng Hoa Phượng,, Xã An Thắng, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Nhân Kiệt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Nhân Kiệt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Lương Câu (tại nhà ông Nguyễn Văn Quân), Xã Tân Viên, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Động Lực Brighton Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kỹ Thuật Động Lực Brighton Việt Nam - Đại diện pháp luật: Lu Fangqian
Địa chỉ: Thôn Đại Hoàng 1 (nhà xưởng của ông Nguyễn Văn Sử), Xã Tân Dân, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Sắt Thép Vũ Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sắt Thép Vũ Sơn - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thôn Cát Tiên (tại nhà ông Vũ Ngọc Sơn), Xã Quang Trung, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Tiến Dũng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Tiến Dũng - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Lệ
Địa chỉ: Thôn Cẩm Văn (nhà ông Nguyễn Quốc Hưng), Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Tht Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tht Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Khu ngã 4, thôn Kinh Điền (tại nhà ông Nguyễn Đức Quang), Xã Tân Viên, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng