Các doanh nghiệp tại Huyện Thuận Châu
SL

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 309

Mã số thuế: 5500639266 - Đại diện pháp luật: Trần Đại Long

Địa chỉ: Bản Nà Cẩu, Xã Mường Bám, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH LAN NGỌC TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500639019 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Pỏm

Địa chỉ: Bản Co Cại,, Xã Mường é, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MINH QUANG TC

Mã số thuế: 5500624559 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Tình

Địa chỉ: Số nhà 137, Tiểu khu 10,, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC THUẬN CHÂU - QUỲNH NHAI

Mã số thuế: 5500600903 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Long

Địa chỉ: Số 183A Phổ Lê Hữu Trác, Tiểu Khu 10,, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MTV NAM PHÁT TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500585677 - Đại diện pháp luật: Chu Đình Thông

Địa chỉ: Số nhà 37, Tiểu khu 10, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUẬN CHÂU

Mã số thuế: 5500586261 - Đại diện pháp luật: Ngô Đằng Giang

Địa chỉ: Số nhà 40, tiểu khu 7, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT THUẬN CHÂU

Mã số thuế: 5500577556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Long

Địa chỉ: Số 183 A phố Lê Hữu Trác, TK 18, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN THUẬN CHÂU

Mã số thuế: 5500573706 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Đạt

Địa chỉ: Bản Co Quyên, Xã Nong Lay, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH HIẾU ANH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500568858 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hà

Địa chỉ: Bản II Xi Măng, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CHIỀNG LA

Mã số thuế: 5500564042 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Xoàn

Địa chỉ: Bản Nưa, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500557599 - Đại diện pháp luật: Giang Văn Hùng

Địa chỉ: Bản Lái Bay, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ BẢN BON

Mã số thuế: 5500556348 - Đại diện pháp luật: Cà Văn Yên

Địa chỉ: Bản Bon, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MTV ANH HOÁN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500556122 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hoán

Địa chỉ: Bản Phiêng Bông, Xã Muổi Nọi, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH QUANG TRUNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500556041 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý

Địa chỉ: Số nhà 109, tiểu khu 9, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MTV VĂN DƯƠNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500555658 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Dương

Địa chỉ: Tiểu khu 6, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI THUẬN CHÂU - SƠN LA

Mã số thuế: 3700381324-345 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành

Địa chỉ: Quốc lộ 6, Tiểu khu 4, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MINH THÙY THUẬN CHÂU

Mã số thuế: 5500555016 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tích

Địa chỉ: Phố Pha Luông, Tiểu khu 13, Thị trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ CHANH LEO THUẬN CHÂU

Mã số thuế: 5500555376 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bình

Địa chỉ: Bản Kiến Xương, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ BẢN NẶM BÚA

Mã số thuế: 5500554319 - Đại diện pháp luật: Thào A Hồng

Địa chỉ: Bản Nặm Búa, Xã Long Hẹ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ NAM TIẾN

Mã số thuế: 5500554245 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Giang

Địa chỉ: Bản Nam Tiến, Xã Bon Phặng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ SÁNG MƠ

Mã số thuế: 5500554083 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Sáng

Địa chỉ: Bản Pom Mé, Xã Mường é, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĂN THÔNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500552600 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Nó

Địa chỉ: Bản Nà Xa, Xã Phổng Lăng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ MAY MẶC VÀ DỊCH VỤ

Mã số thuế: 5500552456 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Xoa

Địa chỉ: Bản Nà Càng, Xã Thôn Mòn, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẢN PHA LAO

Mã số thuế: 5500551692 - Đại diện pháp luật: Thào A Hùng

Địa chỉ: Bản Pha Lao, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ MÉ BAN

Mã số thuế: 5500551075 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Panh

Địa chỉ: Bản Mé, Xã Bon Phặng, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH CÂY DƯỢC LIỆU, CÂY ĂN QUẢ, PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP PÚ CHẮN

Mã số thuế: 5500550963 - Đại diện pháp luật: Sùng A Tú

Địa chỉ: Bản Pú Chắn, Xã Long Hẹ, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGỌC THẮNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500550667 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ: Bản Tiên Hưng, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU MINH THỊNH SƠN LA

Mã số thuế: 5500549982 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân

Địa chỉ: Tiểu khu 6, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DU TRANG

Mã số thuế: 5500550402 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Du

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰ LAN

Mã số thuế: 5500548770 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nhự

Địa chỉ: Bản Cửa Hàng, Xã Nong Lay, Huyện Thuận Châu, Sơn La