Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Sốp Cộp

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Sốp Cộp, Sơn La.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP NÔNG LÂM HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 5500652073 - Đại diện pháp luật: Thèn Văn Hùng

Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH ĐỨC SƠN LA

Mã số thuế: 5500651249 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đức

Địa chỉ: Bản Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN THUẬN

Mã số thuế: 5500649680 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Thuận

Địa chỉ: Bản Pói Lanh, Xã Mường Và, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG CHINH

Mã số thuế: 5500645238 - Đại diện pháp luật: Đỗ Vân Khánh

Địa chỉ: Bản Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500637639 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Hạnh

Địa chỉ: Bản Cang,, Xã Dồm Cang, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MƯỜNG VÀ

Mã số thuế: 5500579810 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quang

Địa chỉ: Bản Nà Mòn, Xã Mường Và, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LUÂN MAI

Mã số thuế: 5500577958 - Đại diện pháp luật: Lèo Văn Luân

Địa chỉ: Bản Mạt, Xã Mường Lèo, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ THCS NẬM LẠNH

Mã số thuế: 5500575171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Dũng

Địa chỉ: Bản Phổng, Xã Nậm Lạnh, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500574611 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Cường

Địa chỉ: Bản Hua mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG ĐỎ SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500574629 - Đại diện pháp luật: Cầm Thị Thuận

Địa chỉ: Bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500574509 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Phong

Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ THCS MƯỜNG LÈO

Mã số thuế: 5500573819 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Tâm

Địa chỉ: Bản Liềng, Xã Mường Lèo, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ SAM KHA

Mã số thuế: 5500573752 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Xứng

Địa chỉ: Bản Púng Báng, Xã Sam Kha, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500568167 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Mạnh

Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THI TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500556605 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Thi

Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH HÀ SOI

Mã số thuế: 5500556517 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Soi

Địa chỉ: Bản Sốp Nặm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH PHÚ HƯNG SƠN LA

Mã số thuế: 5500555760 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hưng

Địa chỉ: Bản Nà Lốc, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MTV THẾ HIỂN SƠN LA

Mã số thuế: 5500554742 - Đại diện pháp luật: Phan Thành Hoan

Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ SỐ NỤ CHUA

Mã số thuế: 5500554647 - Đại diện pháp luật: Giàng A Gâu

Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ GIA BẢO - HUY

Mã số thuế: 5500554774 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Mạnh

Địa chỉ: Bản Nà Dìa, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NAM KHÁNH

Mã số thuế: 5500554453 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hơn

Địa chỉ: Bản Cống, Xã Mường Lạn, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

HỌP TÁC XÃ PHƯƠNG THUÝ

Mã số thuế: 5500552689 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bình

Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ HƯƠNG DIỆP

Mã số thuế: 5500551318 - Đại diện pháp luật: Tòng Thị Diệp

Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ NGỌC DIỆP

Mã số thuế: 5500548428 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Đạt

Địa chỉ: Bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ HÙNG BẢY

Mã số thuế: 5500547505 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Bảy

Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA - CHI NHÁNH SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500217948-010 - Đại diện pháp luật: Cầm Minh Đức

Địa chỉ: Bản Sốp Nậm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG HUYỆN SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500546967 - Đại diện pháp luật: Cầm Duy Vinh

Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG SAM KHA

Mã số thuế: 5500545233 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Muôn

Địa chỉ: Bản Tỉa, Xã Sam Kha, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ LONG HIẾU

Mã số thuế: 5500544102 - Đại diện pháp luật: Mai Long Hiếu

Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

SL

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI SƠN LA TẠI SỐP CỘP

Mã số thuế: 5500540813-010 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Hải

Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La