Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Quỳnh Nhai

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MẠNH DŨNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500653158 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sính

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH DƯỢC ĐIÊU THOAN

Mã số thuế: 5500650767 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Dung

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HỘI BẢO TRỢ NTT VÀ TMC HUYỆN QUỲNH NHAI

Mã số thuế: 5500644957 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Ngoại

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GKM BẢO DUY

Mã số thuế: 5500643128 - Đại diện pháp luật: Phạm Khắc Long

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP 1988

Mã số thuế: 5500642406 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Minh

Địa chỉ: Xóm 5,, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BỔ NHẤT THIÊN HẠ

Mã số thuế: 5500637815 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Bổ

Địa chỉ: Bản Bung Lanh, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

TRƯỜNG THCS LẢ GIÔN

Mã số thuế: 5500564638 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Hiền

Địa chỉ: Mường Giôn, Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX CHĂN NUÔI PÁ MA- PHA KHINH

Mã số thuế: 5500556669 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Mây

Địa chỉ: xã Pá Ma, Pha Khinh, Xã Pắc Ma, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ HUỔI PAO

Mã số thuế: 5500556612 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Chỉnh

Địa chỉ: Bản Huổi Hẹ, Xã Nậm ét, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN RAU SẠCH QUỲNH NHAI

Mã số thuế: 5500555400 - Đại diện pháp luật: Lưu Tuấn Nghĩa

Địa chỉ: Phiêng Lèn, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX CHĂN NUÔI TỔNG HỢP MƯỜNG SẠI

Mã số thuế: 5500551741 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Phát

Địa chỉ: Bản ít A, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX THỦY SẢN BẢN COI A

Mã số thuế: 5500551734 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Hênh

Địa chỉ: Bản Coi A, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG DƯƠNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500549823 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dương

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ MÙN

Mã số thuế: 5500549608 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thoạn

Địa chỉ: Nà Mùn, Xã Chiềng Khay, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ CÁ GIỐNG QUỲNH NHAI

Mã số thuế: 5500549492 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Dân

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ CÁ GIỐNG QUỲNH NHAI

Mã số thuế: 5500549478

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX THỦY SẢN NGỌC HÙNG

Mã số thuế: 5500549446 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Đoán

Địa chỉ: Bản ít B, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX THỦY SẢN BẢN HUỔI CUỔI

Mã số thuế: 5500549439 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Quyết

Địa chỉ: Huổi Cuổi, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX THỦY SẢN NGỌC CHAƯ

Mã số thuế: 5500549421 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Chaư

Địa chỉ: Bản én, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 379 SƠN LA

Mã số thuế: 5500548178 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hoạt

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN PHÚC ĐÚN

Mã số thuế: 5500549118 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Chắt

Địa chỉ: Van Pán, Xã Chiềng ơn, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX THỦY SẢN QUYẾT BẰNG

Mã số thuế: 5500548643 - Đại diện pháp luật: Lò văn Bằng

Địa chỉ: huổi pay 1, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX THỦY SẢN BẢN LÓNG

Mã số thuế: 5500548636 - Đại diện pháp luật: Cà Văn Hoản

Địa chỉ: Bản Lóng, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX THỦY SẢN NÔNG NGHIỆP PHONG LAN

Mã số thuế: 5500548629 - Đại diện pháp luật: Ngần Văn Phong

Địa chỉ: Pom Sinh, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX CHIỀNG KHAY XANH

Mã số thuế: 5500541077 - Đại diện pháp luật: Lò Xuân Hồ

Địa chỉ: Xã Chiềng Khay, Xã Chiềng Khay, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX THỦY SẢN VÀ DU LỊCH SINH THÁI QUỲNH NHAI

Mã số thuế: 5500548509 - Đại diện pháp luật: Là Văn Phong

Địa chỉ: Bản Bó Ban, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN NHÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 5500548192 - Đại diện pháp luật: Lò Nguyên Nhân

Địa chỉ: Bản Huổi Pay, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HTX THỦY SẢN NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG BẮC

Mã số thuế: 5500548185 - Đại diện pháp luật: Là Văn Phương

Địa chỉ: Huổi Cuổi, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ SƠN LA - CHI NHÁNH QUỲNH NHAI

Mã số thuế: 5500217948-004 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tư

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN LIỆP MUỘI

Mã số thuế: 5500546156 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thanh

Địa chỉ: Nà Hừa, Xã Nậm ét, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La