Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Mường La

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Mường La, Sơn La.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIANG HÀ NINH

Mã số thuế: 5500651457 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nam

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NTH WINDOW

Mã số thuế: 5500651312 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẢI MINH

Mã số thuế: 5500651055 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hòa

Địa chỉ: Bản Giàn, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HUY HÙNG

Mã số thuế: 5500650598 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tín

Địa chỉ: Bản Đông Xuông, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

SL

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT HẢI MINH

Mã số thuế: 5500649320 - Đại diện pháp luật: Lù Khánh Quốc

Địa chỉ: Bản Giàn, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI PHAN HUY

Mã số thuế: 5500647771 - Đại diện pháp luật: Phan Thư

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VĂN

Mã số thuế: 5500646390 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Văn

Địa chỉ: Số 63, tiểu khu 5, Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH HOẠT

Mã số thuế: 5500600653 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hoạt

Địa chỉ: Số nhà 77 Tiểu khu 5,, Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

SL

HTX NÔNG NGHIỆP MƯỜNG BÚ

Mã số thuế: 5500592829 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Toán

Địa chỉ: Tiểu khu 2, xã Mường Bú, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẮC SƠN

Mã số thuế: 5500579955 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

SL

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500577651 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Vinh

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

SL

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ

Mã số thuế: 5500577669 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Vinh

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

SL

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ

Mã số thuế: 5500577676 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Vinh

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ XOAN CHIỀU

Mã số thuế: 5500576591 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Xoan

Địa chỉ: Bản Phiêng Phé, Xã Hua Trai, Huyện Mường La, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG

Mã số thuế: 5500576601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

SL

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500575735 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Khang

Địa chỉ: Bản Nong Heo, Thi trấn ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

SL

TRƯỜNG MẦM NON NGỌC CHIẾN

Mã số thuế: 5500573872 - Đại diện pháp luật: Quàng Thị Doan

Địa chỉ: Ngọc Chiến, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

SL

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG LAO

Mã số thuế: 5500571579 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Định

Địa chỉ: Bản Nà Nong, Xã Chiềng Lao, Huyện Mường La, Sơn La

SL

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM PÀN 5

Mã số thuế: 5500565279 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Lợi

Địa chỉ: Bản Hua Bó, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ NONG BÔNG

Mã số thuế: 5500564998 - Đại diện pháp luật: Sùng A Chu

Địa chỉ: Bản Nong Bông, Xã Chiềng Ân, Huyện Mường La, Sơn La

SL

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ - THCS CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500563419 - Đại diện pháp luật: Doãn Văn Trịnh

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Sơn La

SL

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500563426 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Tĩnh

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Sơn La

SL

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG LA

Mã số thuế: 5500562366 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Tưởng

Địa chỉ: Ngọc Chiến, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La, Sơn La

SL

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CHIỀNG CÔNG

Mã số thuế: 5500561637 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Diệp

Địa chỉ: Bản Đin Lanh, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CAO CƯỜNG

Mã số thuế: 5500557937 - Đại diện pháp luật: PHạM VăN CườNG

Địa chỉ: Tiểu khu 5, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5500556891 - Đại diện pháp luật: Vũ Đăng Kế

Địa chỉ: Đường 279D, Tiểu khu 2, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI, XÃ MƯỜNG TRAI

Mã số thuế: 5500555513 - Đại diện pháp luật: Cầm Thị Ngâu

Địa chỉ: Bản huổi muôn I,xã Mường Trai, Mường La, Sơn La, Xã Mường Trai, Huyện Mường La, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC DŨNG SƠN LA

Mã số thuế: 5500554968 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Dũng

Địa chỉ: Bản Nà Lếch, Xã Chiềng Lao, Huyện Mường La, Sơn La

SL

CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG DƯƠNG SƠN LA

Mã số thuế: 5500554615 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Dương

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

SL

HỢP TÁC XÃ HẢI YẾN

Mã số thuế: 5500554478 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến

Địa chỉ: Tiểu Khu I, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La