Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Quảng Ngãi

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Quảng Ngãi

QN

Zhanjlang Aowei Refrigera Tion Equipments Co., Ltd

Mã số thuế: 4300644267-001

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng phú,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Tổ Thu Mua Hàng Thủy Sản Xuất Khẩu

Mã số thuế: 4200263356-001

Địa chỉ: 228 Trần Hưng Đạo,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 0102641429-045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng

Địa chỉ: 101, Đại lộ Hùng Vương, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH HANUL KIGONG

Mã số thuế: 4300361117-001

Địa chỉ: B3, Tổ 22, Đường Lê Văn Sỹ, phường Trần Phú,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

International SOS Pte Ltd

Mã số thuế: 4300479648-012

Địa chỉ: Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Standard Chartered Bank Hongkong Limited

Mã số thuế: 4300456129-008

Địa chỉ: 208, Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV

Mã số thuế: 4300335043-003

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty Sogreah Consultants

Mã số thuế: 4300335043-005

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Shindong Digitech

Mã số thuế: 4300369363-004

Địa chỉ: Tân Hy, Bình Đông,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Hanul Kigong

Mã số thuế: 4300401828-001

Địa chỉ: B3, tổ 22, đường Lê Văn Sỹ,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

DET NORSKE VERITAS PTE LTD

Mã số thuế: 4300335043-001

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

South West Industries PTE- LTD

Mã số thuế: 4300369363-002

Địa chỉ: Tân Hy, Bình Đông,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

VPĐD Det Norske Veritas As Tại Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300369363-003

Địa chỉ: Tân Hy, Bình Đông,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

S.A SNC - LAVALIN EUROPE N.V

Mã số thuế: 4300335043-004

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Korea Maritime Consultants Co., Ltd

Mã số thuế: 4300369363-005

Địa chỉ: Tân Hy, Bình Đông,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

American Bureau Of Shipping (ABS)

Mã số thuế: 4300369363-006

Địa chỉ: Tân Hy, Bình Đông,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Hyundai Engineering Co., Ltd

Mã số thuế: 4300335043-007

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Petronas Penapisan (Melaka) SDN, BHD

Mã số thuế: 4300335043-010

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty Global Energy Services BV

Mã số thuế: 4300335043-011

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Quad Personnel Consultants Co. Ltd

Mã số thuế: 4300335043-012

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG LIMITED

Mã số thuế: 4300335043-014

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Tetra Laval Credit AB

Mã số thuế: 4300488120-007

Địa chỉ: 02, Nguyễn Chí Thanh,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Shrijee Process Engineering Works Ltd

Mã số thuế: 4300488120-006

Địa chỉ: 02, Nguyễn Chí Thanh,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Tetra Pak South East Asia Pte Ltd

Mã số thuế: 4300488120-005

Địa chỉ: 02, Nguyễn Chí Thanh,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Versuchs- Und Lehranstalt Fur Brauerei In Berlin (VLB) E.V

Mã số thuế: 4300488120-004

Địa chỉ: 02, Nguyễn Chí Thanh,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Stolz- Asia Pte., Ltd

Mã số thuế: 4300504478-003

Địa chỉ: Lô 4H, Tôn Đức Thắng,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

BC ASIA COMPANY LIMIED

Mã số thuế: 4300488120-003

Địa chỉ: 02, Nguyễn Chí Thanh,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG, Hong Kong Branch

Mã số thuế: 4300360057-003

Địa chỉ: Khu kinh tế Dung Quất,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Poiter Refrigeration Engineering Co., LTD

Mã số thuế: 4300644267-002

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng phú,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Megah Timur Bina SDN BHD

Mã số thuế: 4300587001-002

Địa chỉ: ,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi