Các doanh nghiệp tại Tỉnh Quảng Ngãi
QN

Zhanjlang Aowei Refrigera Tion Equipments Co., Ltd

Mã số thuế: 4300644267-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng phú,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Tổ Thu Mua Hàng Thủy Sản Xuất Khẩu

Mã số thuế: 4200263356-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 228 Trần Hưng Đạo,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 0102641429-045 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng

Địa chỉ: 101, Đại lộ Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH HANUL KIGONG

Mã số thuế: 4300361117-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: B3, Tổ 22, Đường Lê Văn Sỹ, phường Trần Phú,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

International SOS Pte Ltd

Mã số thuế: 4300479648-012 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Standard Chartered Bank Hongkong Limited

Mã số thuế: 4300456129-008 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 208, Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty VAN OORD DREDGING AND MARINE CONTRACTORS BV

Mã số thuế: 4300335043-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty Sogreah Consultants

Mã số thuế: 4300335043-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Shindong Digitech

Mã số thuế: 4300369363-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tân Hy, Bình Đông,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Hanul Kigong

Mã số thuế: 4300401828-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: B3, tổ 22, đường Lê Văn Sỹ,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

DET NORSKE VERITAS PTE LTD

Mã số thuế: 4300335043-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

South West Industries PTE- LTD

Mã số thuế: 4300369363-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tân Hy, Bình Đông,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

VPĐD Det Norske Veritas As Tại Tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300369363-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tân Hy, Bình Đông,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

S.A SNC - LAVALIN EUROPE N.V

Mã số thuế: 4300335043-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Korea Maritime Consultants Co., Ltd

Mã số thuế: 4300369363-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tân Hy, Bình Đông,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

American Bureau Of Shipping (ABS)

Mã số thuế: 4300369363-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tân Hy, Bình Đông,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Hyundai Engineering Co., Ltd

Mã số thuế: 4300335043-007 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Petronas Penapisan (Melaka) SDN, BHD

Mã số thuế: 4300335043-010 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Công Ty Global Energy Services BV

Mã số thuế: 4300335043-011 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Quad Personnel Consultants Co. Ltd

Mã số thuế: 4300335043-012 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG LIMITED

Mã số thuế: 4300335043-014 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 208 Hùng Vương,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Tetra Laval Credit AB

Mã số thuế: 4300488120-007 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 02, Nguyễn Chí Thanh,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Shrijee Process Engineering Works Ltd

Mã số thuế: 4300488120-006 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 02, Nguyễn Chí Thanh,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Tetra Pak South East Asia Pte Ltd

Mã số thuế: 4300488120-005 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 02, Nguyễn Chí Thanh,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Versuchs- Und Lehranstalt Fur Brauerei In Berlin (VLB) E.V

Mã số thuế: 4300488120-004 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 02, Nguyễn Chí Thanh,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Stolz- Asia Pte., Ltd

Mã số thuế: 4300504478-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô 4H, Tôn Đức Thắng,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

BC ASIA COMPANY LIMIED

Mã số thuế: 4300488120-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 02, Nguyễn Chí Thanh,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG, Hong Kong Branch

Mã số thuế: 4300360057-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu kinh tế Dung Quất,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Poiter Refrigeration Engineering Co., LTD

Mã số thuế: 4300644267-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng phú,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

QN

Megah Timur Bina SDN BHD

Mã số thuế: 4300587001-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ngãi