Các doanh nghiệp tại Huyện Trà Bồng
QN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÓ MỤC GIA

Mã số thuế: 4300872714 - Đại diện pháp luật: Hạ Quang Hòa

Địa chỉ: thôn Bình Tân,, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÁI THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 4300869542 - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Thái

Địa chỉ: Tổ dân phố 2,, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GARAGE MƯỜI BO

Mã số thuế: 4300867986 - Đại diện pháp luật: Lê Trần Chính Tâm

Địa chỉ: Thôn 5,, Xã Trà Thủy, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HATACO TRÀ PHONG

Mã số thuế: 4300859047 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Đông

Địa chỉ: Thôn Trà Nga, X� Tr� Phong, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HẢI NAM

Mã số thuế: 4300858766 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhiệm

Địa chỉ: 676 Trà Bồng Khởi Nghĩa,, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 4300856381 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thường

Địa chỉ: 623 Trà Bồng Khởi Nghĩa,, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI NƯỚC MẮM THUẬN THIÊN

Mã số thuế: 4300856007 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Linh

Địa chỉ: Thôn Bình Trung,, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐĂNG PHONG 9

Mã số thuế: 4300855187 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Lâm

Địa chỉ: Thôn Phú Tài,, Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

UBND XÃ SƠN TRÀ

Mã số thuế: 4300853119 - Đại diện pháp luật: Hồ VăN LâM

Địa chỉ: thôn Hà,, X� S�n Tr�, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH ĐTXD MIỀN TÂY

Mã số thuế: 4300852891 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Vũ

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 1,, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CAO NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 4300852700 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cao

Địa chỉ: Thôn Vàng,, X� Tr� T�y, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 4300852330 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Trung

Địa chỉ: 83 đường 18/3,, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH ĐTXD BÌNH MINH

Mã số thuế: 4300852316 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tám

Địa chỉ: Số 481 Trà Bồng Khởi Nghĩa,, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG 79

Mã số thuế: 4300852281 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Kim Hằng

Địa chỉ: 763 Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa,, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY LẮP THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 4300851601 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Huy

Địa chỉ: 386 Trà Bồng Khởi Nghĩa,, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM THÀNH THUY

Mã số thuế: 4300840007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thuy

Địa chỉ: Thôn Bình Thanh, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KTC TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 4300835215 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Vinh

Địa chỉ: Thôn Phú Long, Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC KING

Mã số thuế: 4300833923 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Khải

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRÀ BỒNG

Mã số thuế: 4300832912 - Đại diện pháp luật: NGUYễN CôNG VINH

Địa chỉ: KDC 6, TDP 4, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA- THỂ THAO HUYỆN TRÀ BỒNG

Mã số thuế: 4300832091 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Xuấn Lập

Địa chỉ: Khu dân cư 11, Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT- HUYỆN TÂY TRÀ- CCT KHU VỰC TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300830513 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Vinh

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- HUYỆN TÂY TRÀ - CCT KV TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300830520 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Vinh

Địa chỉ: TDP 5, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-HUYỆN TÂY TRÀ -CCT KHU VỰC TRÀ BỒNG TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300830506 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Vinh

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CQT-HUYỆN TÂY TRÀ - CCT KV TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300830538 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Vinh

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CQT-HUYỆN TRÀ BỒNG - CCT KV TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300830545 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Vinh

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT- HUYỆN TRÀ BỒNG- CCT KHU VỰC TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300830552 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Vinh

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- HUYỆN TRÀ BỒNG -

Mã số thuế: 4300830577 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Vinh

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CQT- HUYỆN TRÀ BỒNG - CCT KV TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300830584 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Vinh

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KỲ ANH

Mã số thuế: 4300819478 - Đại diện pháp luật: Dương Công

Địa chỉ: Thôn Bình Thanh, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÀNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 4300817745 - Đại diện pháp luật: Võ Trọng Phương

Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi