Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Tây Trà

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 718

Mã số thuế: 4300814053 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Hạnh

Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LAM ĐIỀN- TRÀ TRUNG

Mã số thuế: 4300805080 - Đại diện pháp luật: VươNG QUANG HùNG

Địa chỉ: THôN VàNG, Xã Trà Trung, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH XD VÀ TM ĐÔNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 4300798316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Phương

Địa chỉ: Thôn Trà Nga, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT- QUỸ TÒAN CẦU HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300792603 - Đại diện pháp luật: Châu Nguyễn Thương

Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300782274 - Đại diện pháp luật: Từ Kim Đồng

Địa chỉ: Trà Phong, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trà Khê

Mã số thuế: 4300777161

Địa chỉ: Thôn Hà, Xã Trà Khê, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG HOàNG PHú

Mã số thuế: 4300776312 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Yên

Địa chỉ: Đội 5, thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Trường Tiểu học số 2 Trà Phong

Mã số thuế: 4300775654

Địa chỉ: Trà Bung, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Xinh

Mã số thuế: 4300775326 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Thọ

Địa chỉ: Thôn Trà Kem, Xã Trà Xinh, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Trường THCS Trà Phong

Mã số thuế: 4300774153 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Lâm

Địa chỉ: Trà Bung, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Chi Cục Thống Kê Huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300651137 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khâm

Địa chỉ: TRà Phong, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Thanh Xtú

Mã số thuế: 4300643753 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Thanh

Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Trà Thọ, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thùy Linh

Mã số thuế: 4300565110 - Đại diện pháp luật: Bùi Phương Quyền

Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Một Thành Viên Delta

Mã số thuế: 4300562857 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Huyền

Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tây Sơn

Mã số thuế: 4300293509-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Tây

Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Chi Cục Thuế Huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300318785-014 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thọ

Địa chỉ: Xã Trà Phong,, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Xây Dựng Trọng Nghĩa

Mã số thuế: 4300389419 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Hảo

Địa chỉ: Thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh,, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300383600 - Đại diện pháp luật: Mai Quý Dương

Địa chỉ: Xã Trà Phong,, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Xây Dựng Đồng Tâm

Mã số thuế: 4300373722 - Đại diện pháp luật: Bùi Tấn Danh

Địa chỉ: Thôn Trà Niêu, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Hoàng Thịnh

Mã số thuế: 4300371563 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Địa chỉ: Tổ 1, thôn Sơn xã Trà Khê,, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH 28/8

Mã số thuế: 4300361572 - Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Dũng

Địa chỉ: Thôn Gò Rô, xã Trà Phong,, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Xây Dựng Thành Nhân

Mã số thuế: 4300354896 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nhân

Địa chỉ: Tổ 1, thôn Trà Nga, xã Trà Phong,, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tây Trà

Mã số thuế: 4300354737 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Lợi

Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Hoà Phát

Mã số thuế: 4300353973 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Vũ

Địa chỉ: Đội 5, thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Phòng Tư Pháp Huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300353028 - Đại diện pháp luật: Đinh Mạnh Bình

Địa chỉ: Trà Phong,, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

UBND Xã Trà Phong

Mã số thuế: 4300484951 - Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Hiếu

Địa chỉ: , Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Trường Trung Học Cơ Sở Dân Tộc Nội Trú Tây Trà

Mã số thuế: 4300482626

Địa chỉ: Xã Trà Phong,, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Trung Tâm Y Tế Tây Trà

Mã số thuế: 4300481855

Địa chỉ: Xã Trà Phong,, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Trà

Mã số thuế: 4300481848

Địa chỉ: Xã Trà Phong,, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

QN

Đài Truyền Thanh Phát Lại Truyền Hình Huyện Tây Trà

Mã số thuế: 4300479704

Địa chỉ: Xã Trà Phong,, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi