Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Sơn Tây

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4300879614 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Đúng

Địa chỉ: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SOTACO

Mã số thuế: 4300855282 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Cường

Địa chỉ: Thôn Hà Lên, Xã Sơn Màu, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP NAM TRUNG

Mã số thuế: 4300854722 - Đại diện pháp luật: Lê Khuyến

Địa chỉ: Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SƠN DUNG

Mã số thuế: 4300851312 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Thanh

Địa chỉ: Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG LÂM SẢN DƯỢC LIỆU SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300850414 - Đại diện pháp luật: Tô Hữu Thanh

Địa chỉ: Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP TÂM

Mã số thuế: 4300849070 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc

Địa chỉ: Khu dân cư Đồng Bà Cầu, thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NHÂN CG9

Mã số thuế: 4300848020 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Nhân

Địa chỉ: Khu dân cư Măng Lăng, thôn Ra Pân, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN LIÊN

Mã số thuế: 4300845453 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Trầm

Địa chỉ: Thôn Nước Vương, Xã Sơn Liên, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 28/8

Mã số thuế: 4300843431 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Thành

Địa chỉ: Thôn Tu La, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 4300822600 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Mỹ Vân

Địa chỉ: Thôn Đăk Trên, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THIỆN ĐẠT

Mã số thuế: 4300817505 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Nghiệp

Địa chỉ: Khu dân cư Đồng Bà Cầu, thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300813645 - Đại diện pháp luật: Đinh Sang Sử

Địa chỉ: Đăk Trên, Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

TRƯỜNG MẦM NON SÔNG RIN XÃ SƠN LIÊN

Mã số thuế: 4300798588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim ý

Địa chỉ: Sơn Liên, Xã Sơn Liên, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG SOVICO QUẢNG NGÃI NỘP HỘ

Mã số thuế: 4300798556

Địa chỉ: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THƯỢNG SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300794505 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Cường

Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG Và THươNG MạI THUậN THịNH PHáT

Mã số thuế: 4300785123 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Đúng

Địa chỉ: Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG - THươNG MạI TâN TạO TIếN

Mã số thuế: 4300785035 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ly

Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Trường Mầm non Hương Cau

Mã số thuế: 4300778158 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Huệ

Địa chỉ: Tang Via, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Trường THCS Sơn Tân

Mã số thuế: 4300776425 - Đại diện pháp luật: Bùi Tấn Binh

Địa chỉ: Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Trường Trung học Sơn Tinh

Mã số thuế: 4300776400 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Thư

Địa chỉ: Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Trường Mầm non Đăk Đrink

Mã số thuế: 4300776295 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Tuyết Nhung

Địa chỉ: Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Nhất Hưng Sơn Tây

Mã số thuế: 4300776016 - Đại diện pháp luật: Cao Thành Được

Địa chỉ: Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Trọng Hiếu

Mã số thuế: 4300775012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tố Trinh

Địa chỉ: Thôn Tan Via, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Anh

Mã số thuế: 4300315449 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bình

Địa chỉ: Thôn Ra Manh, Xã Sơn Dung,, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Hội Nông Dân huyện Sơn Tây

Mã số thuế: 4300713023 - Đại diện pháp luật: Đinh Sang Sử

Địa chỉ: Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thanh Niên Xung Phong Quảng Ngãi - Cửa Hàng Xăng Dầu Sơn Tây

Mã số thuế: 4300207002-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Xuân

Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Chi Cục Thuế Huyện Sơn Tây

Mã số thuế: 4300318785-012 - Đại diện pháp luật: Đặng Anh Đức

Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung,, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Sơn Màu

Mã số thuế: 4300483820 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoài Đào

Địa chỉ: Xã Sơn Màu,, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hào Hưng Quảng Ngãi - Tại Sơn Tây

Mã số thuế: 4300484969-004 - Đại diện pháp luật: Thang Văn Hóa

Địa chỉ: Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

QN

Trường Mầm Non Hoa Pơ-Niêng

Mã số thuế: 4300764807 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Nhị

Địa chỉ: Huy Ra Long, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi