Các doanh nghiệp tại Tỉnh Hải Dương
HD

LEO ELECTRONICS (H.K) LTD

Mã số thuế: 0800388504-023 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

LEO ELECTRONICS (H.K) LTD

Mã số thuế: 0800388504-046 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-043 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL LTD

Mã số thuế: 0800788118-043 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-041 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-042 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-040 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-038 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-037 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-036 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-035 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-034 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-030 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

NIPPON VALQUA INDUSTRIES, LTD

Mã số thuế: 0800623074-022 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Tân Trường,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty TNHH SHENZEN MODEM ULTRASONIC INDUSTRIAL

Mã số thuế: 0800388504-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty TNHH AMADA

Mã số thuế: 0800388504-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty SINOMA (Shushou)

Mã số thuế: 0800458913-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty TNHH tư vấn phần mềm Hàn Zi - Thượng Hải

Mã số thuế: 0800914299-016 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu CN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty hữu hạn tập đoàn vận chuyển Quốc tế Tường Đạt

Mã số thuế: 0800914299-015 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu CN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty hữu hạn tập đoàn vận chuyển Quốc tế Tường Đạt

Mã số thuế: 0800914299-014 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu CN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty TNHH INTERASIA

Mã số thuế: 0800854177-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km40+500 Tràng Kỹ,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty TNHH TECHKOREA

Mã số thuế: 0800854177-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km40+500 Tràng Kỹ,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Creative Engineering Solutions Pte, Ltd

Mã số thuế: 0800836629-016 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô XN01, KCN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POSCO INVESTMENT CO., LTD

Mã số thuế: 0800818348-015 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-042 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-040 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-039 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-037 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-035 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-033 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương