Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tỉnh Hải Dương

LEO ELECTRONICS (H.K) LTD

Mã số thuế: LEO ELECTRONICS (H.K) LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

LEO ELECTRONICS (H.K) LTD

Mã số thuế: LEO ELECTRONICS (H.K) LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POWER BLASTER INTERNATIONAL LTD

Mã số thuế: POWER BLASTER INTERNATIONAL LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

NIPPON VALQUA INDUSTRIES, LTD

Mã số thuế: NIPPON VALQUA INDUSTRIES, LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KCN Tân Trường,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Công ty TNHH SHENZEN MODEM ULTRASONIC INDUSTRIAL

Mã số thuế: Công ty TNHH SHENZEN MODEM ULTRASONIC INDUSTRIAL - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Công ty TNHH AMADA

Mã số thuế: Công ty TNHH AMADA - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Công ty SINOMA (Shushou)

Mã số thuế: Công ty SINOMA (Shushou) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Công ty TNHH tư vấn phần mềm Hàn Zi - Thượng Hải

Mã số thuế: Công ty TNHH tư vấn phần mềm Hàn Zi - Thượng Hải - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu CN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Công ty hữu hạn tập đoàn vận chuyển Quốc tế Tường Đạt

Mã số thuế: Công ty hữu hạn tập đoàn vận chuyển Quốc tế Tường Đạt - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu CN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Công ty hữu hạn tập đoàn vận chuyển Quốc tế Tường Đạt

Mã số thuế: Công ty hữu hạn tập đoàn vận chuyển Quốc tế Tường Đạt - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu CN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Công ty TNHH INTERASIA

Mã số thuế: Công ty TNHH INTERASIA - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km40+500 Tràng Kỹ,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Công ty TNHH TECHKOREA

Mã số thuế: Công ty TNHH TECHKOREA - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km40+500 Tràng Kỹ,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Creative Engineering Solutions Pte, Ltd

Mã số thuế: Creative Engineering Solutions Pte, Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô XN01, KCN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POSCO INVESTMENT CO., LTD

Mã số thuế: POSCO INVESTMENT CO., LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Tỉnh Hải Dương