Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Hải Dương

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Hải Dương, Hải Dương.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Hải Dương

HD

LEO ELECTRONICS (H.K) LTD

Mã số thuế: 0800388504-023

Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

LEO ELECTRONICS (H.K) LTD

Mã số thuế: 0800388504-046

Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-043

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL LTD

Mã số thuế: 0800788118-043

Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-041

Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-042

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-040

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-038

Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-037

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-036

Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-035

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-034

Địa chỉ: Km47QL 5 KCN Việt Hòa,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH YOUNG AN HAT

Mã số thuế: 0800356485-030

Địa chỉ: Km3+900, Cụm Công nghiệp An Đồng,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

NIPPON VALQUA INDUSTRIES, LTD

Mã số thuế: 0800623074-022

Địa chỉ: KCN Tân Trường,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty TNHH SHENZEN MODEM ULTRASONIC INDUSTRIAL

Mã số thuế: 0800388504-003

Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty TNHH AMADA

Mã số thuế: 0800388504-002

Địa chỉ: KCN Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty SINOMA (Shushou)

Mã số thuế: 0800458913-001

Địa chỉ: ,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty TNHH tư vấn phần mềm Hàn Zi - Thượng Hải

Mã số thuế: 0800914299-016

Địa chỉ: Khu CN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty hữu hạn tập đoàn vận chuyển Quốc tế Tường Đạt

Mã số thuế: 0800914299-015

Địa chỉ: Khu CN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty hữu hạn tập đoàn vận chuyển Quốc tế Tường Đạt

Mã số thuế: 0800914299-014

Địa chỉ: Khu CN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty TNHH INTERASIA

Mã số thuế: 0800854177-002

Địa chỉ: Km40+500 Tràng Kỹ,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Công ty TNHH TECHKOREA

Mã số thuế: 0800854177-001

Địa chỉ: Km40+500 Tràng Kỹ,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

Creative Engineering Solutions Pte, Ltd

Mã số thuế: 0800836629-016

Địa chỉ: Lô XN01, KCN Đại An,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POSCO INVESTMENT CO., LTD

Mã số thuế: 0800818348-015

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phúc Điền,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-042

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-040

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-039

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-037

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-035

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương

HD

POWER BLASTER INTERNATIONAL, LTD

Mã số thuế: 0800788118-033

Địa chỉ: Km 47 QL 5 Việt Hoà & Tứ Minh,, Tỉnh Hải Dương, Hải Dương