Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Kinh Môn

CÔNG TY TNHH DUY ĐỨC THIỆN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DUY ĐỨC THIỆN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Dương Nham, Xã Phạm Mệnh, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PCCC BÌNH AN

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PCCC BÌNH AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hiền
Địa chỉ: Phố Quyết Thắng, khu 2, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH HUỆ LINH HD

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HUỆ LINH HD - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Huệ
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ, XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG HD

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤU GIÁ, XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG HD - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Phượng
Địa chỉ: Khu dân cư Phụ Sơn, Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM - VT LONG AN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM - VT LONG AN - Đại diện pháp luật: Trần Đình Khiêm
Địa chỉ: Thôn Hiệp Thượng, Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH GIẦY ĐỨC HIẾU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GIẦY ĐỨC HIẾU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn An Cường, Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ MỎ AN KHÁNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ MỎ AN KHÁNH - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tuấn
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI MINH QUÂN - Đại diện pháp luật: Đào Thị Dung
Địa chỉ: Thôn Hán Xuyên, Xã Thất Hùng, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NGÂN HD

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NGÂN HD - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vĩ
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 3, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN HD

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TRỌNG TÍN HD - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thanh
Địa chỉ: Khu 2 Hạ Chiểu, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG QUÂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH TM VÀ VT HOÀN GIA PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TM VÀ VT HOÀN GIA PHÚC - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Dinh
Địa chỉ: Khu 2 Hạ Chiểu, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH ĐỖ HÀ THẢO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐỖ HÀ THẢO - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Kha
Địa chỉ: Thôn Vân ổ, Xã An Sinh, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ TổNG HợP GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ TổNG HợP GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bình
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 1, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH PHươNG KM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH PHươNG KM - Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Phương
Địa chỉ: Thôn An Thủy, Xã Hiến Thành, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG PHúC 89

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG PHúC 89 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khoa
Địa chỉ: Khu 1 Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI SơN TùNG HD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI SơN TùNG HD - Đại diện pháp luật: Vũ Trường Hanh
Địa chỉ: Thôn Hán Xuyên, Xã Thất Hùng, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH HảI ANH KM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HảI ANH KM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thường
Địa chỉ: Khu II Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI - DV - VT & XâY DựNG PHáT LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI - DV - VT & XâY DựNG PHáT LộC - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Can
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI - DV - VT & XâY DựNG áNH DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI - DV - VT & XâY DựNG áNH DươNG - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Đạt
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU TâN KIM NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU TâN KIM NGâN - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Huy
Địa chỉ: Thôn Huề Trì, Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH FANSIPAN KM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH FANSIPAN KM - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Trại Sắn, Xã Thượng Quận, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN THịNH PHáT KM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN THịNH PHáT KM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Thượng Chiểu, Xã Tân Dân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH TM HồNG Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM HồNG Hà - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hanh
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 3, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tht Hải Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tht Hải Dương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toản
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Tm&Vt Thắng Long Hd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm&Vt Thắng Long Hd - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Hón
Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Minh Hòa, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Tnt Hải Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tnt Hải Dương - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Ngọc
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Trường Bình An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Trường Bình An - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiếu
Địa chỉ: Thôn Ngư Uyên, Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Công Nghiệp Hưng Đạt

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Công Nghiệp Hưng Đạt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Sỹ
Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, Xã Thất Hùng, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dv - Vt & Xây Dựng Hải Đăng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dv - Vt & Xây Dựng Hải Đăng - Đại diện pháp luật: Lưu Thu Trang
Địa chỉ: Khu II Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương