Các doanh nghiệp tại Huyện Ninh Giang
HD

CÔNG TY TNHH VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0801365570 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhiệm

Địa chỉ: Quốc lộ 392,, Xã Nghĩa An, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT VÀ NÔNG NGHIỆP TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 0801365348 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tiệm

Địa chỉ: Thôn Đào Lạng, Xã Văn Hội, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH KIM THÀNH NG

Mã số thuế: 0801365235 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Thành (Tức Thanh)

Địa chỉ: Số nhà 195 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG SANG THÙY

Mã số thuế: 0801363171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy

Địa chỉ: Đội 9, thôn Cúc Bồ,, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH CHÂU

Mã số thuế: 0801363100 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Đức

Địa chỉ: Thôn Kim Chuế,, Xã An Đức, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH HUY TÂM HD

Mã số thuế: 0801361537 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Tẩy

Địa chỉ: Thôn Tranh Xuyên, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TRƯỜNG THÀNH SECURITY

Mã số thuế: 0801360974 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Phú

Địa chỉ: Thôn Trại Hào,, Xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH BÙI THỊ XUYẾN

Mã số thuế: 0801357315 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Xuyến

Địa chỉ: Thôn An Cư, Xã Nghĩa An, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT ĐỨC HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0801357273 - Đại diện pháp luật: Trương Kiên Cường

Địa chỉ: Cụm công nghiêp Nghĩa An 2, đội 6 thôn Đa Nghi, Xã Nghĩa An, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN HƯNG THÁI

Mã số thuế: 0801356872 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dùng

Địa chỉ: Thôn Văn Diệm,, Xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG PHÚC NAM

Mã số thuế: 0801353293 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hằng

Địa chỉ: Thôn Tân Hợp,, Xã Tân Phong, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HẠT QUẢN LÝ ĐÊ NINH GIANG

Mã số thuế: 0801352927 - Đại diện pháp luật: Tăng Văn Đài

Địa chỉ: Thôn Cúc Bồ,, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO MINH

Mã số thuế: 0801352557 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Văn Hội, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH NEW TECH HD

Mã số thuế: 0801351521 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vở

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Vạn Phúc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIÊN THÚY

Mã số thuế: 0801350493 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Kiên

Địa chỉ: Phố Quán Tranh, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN NINH GIANG

Mã số thuế: 0801350447 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thủy

Địa chỉ: Khu 1,, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NINH GIANG

Mã số thuế: 0801349956 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nam

Địa chỉ: Khu 4,, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HƯNG LONG

Mã số thuế: 0801346095 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức ổn

Địa chỉ: Thôn Hào Khê,, Xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CON GIỐNG DUY NGÀ

Mã số thuế: 0801344267 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Ngà

Địa chỉ: Khu Lập, Đồng Kênh, Thôn Kim Chuế,, Xã An Đức, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH THẢO LẬP

Mã số thuế: 0801340664 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Lập

Địa chỉ: Thôn 4,, Xã Vạn Phúc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN TRUNG HD

Mã số thuế: 0801337693 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quyền

Địa chỉ: Thôn Phụ Dực,, Xã Hồng Phúc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TAM CƯỜNG

Mã số thuế: 0801338048 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Thu Hiền

Địa chỉ: Thôn ứng Mộ,, Xã An Đức, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN THÀNH

Mã số thuế: 0801338104 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lanh

Địa chỉ: Xóm Bắc, thôn Tân Hợp,, Xã Tân Phong, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN HOA

Mã số thuế: 0801338129 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thép

Địa chỉ: Xóm Nam, Thôn Tân Hợp,, Xã Tân Phong, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT NINH THÀNH XÃ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 0801338136 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lịch

Địa chỉ: Thôn Phú Đan,, Xã Tân Hương, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 0801336770 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Địa chỉ: Thôn Tranh Xuyên,, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN NINH GIANG

Mã số thuế: 0801336298 - Đại diện pháp luật: Phan Đình Hưng

Địa chỉ: Khu 1,, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐÔNG CAO

Mã số thuế: 0801335752 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Hường

Địa chỉ: Thôn Đông Cao,, Xã Đông Xuyên, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NỘI THẤT ĐỒ GỖ THANH HIỀN

Mã số thuế: 0801335350 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thanh

Địa chỉ: Đồng Mây,Thôn Ngọc Hòa,, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

HD

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VĂN GIANG

Mã số thuế: 0801335368 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Học

Địa chỉ: Thôn II,, Xã Văn Hội, Huyện Ninh Giang, Hải Dương