Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thanh Hà

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG HẰNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG HẰNG - Đại diện pháp luật: Cao Mạnh Hùng
Địa chỉ: Đội 1, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT DịCH Vụ Và THươNG MạI THIêN Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT DịCH Vụ Và THươNG MạI THIêN Hà - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Mạc Thủ, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC HạNH HằNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC HạNH HằNG - Đại diện pháp luật: Tiêu Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Du La, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH NướC SạCH HồNG LạC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH NướC SạCH HồNG LạC - Đại diện pháp luật: Mạc Phúc Luân
Địa chỉ: Xóm Mới, thôn Đoài, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH May Mặc Đại Dương Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH May Mặc Đại Dương Việt Nam - Đại diện pháp luật: Cheng Chung Chit
Địa chỉ: Thôn Cổ Chẩm, Xã Việt Hồng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Xnk Tokyo

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xnk Tokyo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Bách
Địa chỉ: Thôn Đa Khê, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Quỳnh Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải Quỳnh Anh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Nhân Lư, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Và Thương Mại Thanh Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Và Thương Mại Thanh Hà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Giang
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vận Tải Minh Dũng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Vận Tải Minh Dũng - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhâm
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại An Bình Vn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại An Bình Vn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Toàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Chiến Công

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Chiến Công - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Khương
Địa chỉ: Thôn Đại Điền, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Bốc Xếp Vận Tải Hoàng Phát

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Bốc Xếp Vận Tải Hoàng Phát - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đạo
Địa chỉ: Thôn Bá Nha, Xã Hợp Đức, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Tm Và Dv Hùng Cường Thanh Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm Và Dv Hùng Cường Thanh Hà - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Tiền Vỹ, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Hoàng Long

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Hoàng Long - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cập Nhất, Xã Tiền Tiến, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Nam 36

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Nam 36 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Toàn
Địa chỉ: Đường 390, Xã Tiền Tiến, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: Phòng tài chính kế hoạch - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thanh Khê,, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Fidico

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Fidico - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỳ
Địa chỉ: Thôn An Liệt, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Thanh Hồng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên May Thanh Hồng - Đại diện pháp luật: Đinh Trịnh Tú
Địa chỉ: Thôn Nhan Bầu, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Và Vận Tải Ngọc Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Và Vận Tải Ngọc Phúc - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Phúc
Địa chỉ: Thôn Kiên Nhuệ, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thiên Minh Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thiên Minh Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Fidigroup

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Fidigroup - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỳ
Địa chỉ: Thôn An Liệt, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Và Thương Mại Duy Bắc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Và Thương Mại Duy Bắc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Giang
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lộ, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Việt Hòa Hd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Việt Hòa Hd - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chính Hạnh
Địa chỉ: Đội 15, thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Chi Nhánh Thanh Hà - Công Ty TNHH Một Thành Viên An Bình Hải Dương

Mã số thuế: Chi Nhánh Thanh Hà - Công Ty TNHH Một Thành Viên  An Bình Hải Dương - Đại diện pháp luật: Trần Đức Bình
Địa chỉ: Thôn An Liệt, Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH At An Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH At An Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Xã Quyết Thắng, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Hoàng Anh - Thanh Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Hoàng Anh - Thanh Hà - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thúy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Huy Hùng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Huy Hùng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Cửa hàng kinh doanh lương thực Thanh Hà

Mã số thuế: Cửa hàng kinh doanh lương thực Thanh Hà - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Thảnh
Địa chỉ: Chợ Nứa, Xã Tân An,, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

HợP TáC Xã ĐIệN Xã PHượNG HOàNG

Mã số thuế: HợP TáC Xã ĐIệN Xã PHượNG HOàNG - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Sáu
Địa chỉ: xã Phượng Hoàng,, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Trường mầm non Vĩnh Lập

Mã số thuế: Trường mầm non Vĩnh Lập - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh Lập,, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương