Các doanh nghiệp tại Huyện Tuy Đức
ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU HIẾU THẢO ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400420401 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Tám

Địa chỉ: Bon Phi Lơ Te 1,, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ THIÊN LONG

Mã số thuế: 6400416878 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Quản

Địa chỉ: Thôn 5,, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG TRANG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400416797 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chỉ: Thôn 9,, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN TOÀN VÀ THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỰC

Mã số thuế: 6400413556 - Đại diện pháp luật: Trần Thế Tuấn

Địa chỉ: Bon Bu Dăr,, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 6400413563 - Đại diện pháp luật: Tiêu Công Quyết

Địa chỉ: thôn 1,, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIFARM ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400409736 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dân

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

TRUNG ĐOÀN 720

Mã số thuế: 6400406781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tụ

Địa chỉ: Xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400403300 - Đại diện pháp luật: Kiều Quý Diện

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NÔNG PHÚ

Mã số thuế: 6400398428 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Liêm

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400398499 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc ảnh

Địa chỉ: thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400396639 - Đại diện pháp luật: Điểu Hùng

Địa chỉ: thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400395089 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thắng

Địa chỉ: Bon Điêng Du, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TÂN PHÚC NGUYÊN

Mã số thuế: 6400393772 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quỳnh

Địa chỉ: Bon Bu N'Đơr, Xã Đắk R, Tíh, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU PHÚC AN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400390309 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyên

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

HTX SẢN XUẤT TM DV NÔNG LÂM QUẢNG TÂM

Mã số thuế: 6400390299 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sử

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI

Mã số thuế: 6400388814 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Luân

Địa chỉ: Bon Đăk Huýt,, Xã Quảng Trực, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN & XÂY DỰNG QUẢNG ĐẠT

Mã số thuế: 6400388155 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Minh

Địa chỉ: thôn 2,, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400388123 - Đại diện pháp luật: Võ Bá Vấn

Địa chỉ: Thôn 01,, Xã Quảng Tâm, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THẮNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400386648 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Thắng

Địa chỉ: Bon Mê Ra, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC ANH

Mã số thuế: 6400386486 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Khánh

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP MINH HẢI

Mã số thuế: 6400384545 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuận

Địa chỉ: Bon N'Rung, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐO ĐẠC THUẬN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400384400 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Hòa

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400382837 - Đại diện pháp luật: Đỗ Kim Tuấn

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI BẢO ANH ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400382410 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Dũng

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH THỦY TUY ĐỨC

Mã số thuế: 6400381632 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN TÀI ĐẮK NGO

Mã số thuế: 6400381142 - Đại diện pháp luật: Loan Văn Tuấn

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC BÉ YÊU

Mã số thuế: 6400376569 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khoa

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC HIẾU ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400376463 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Trang

Địa chỉ: Bon Bumlanh B, Xã Đắk R, Tíh, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH QUỲNH QUẢNG TÂN

Mã số thuế: 6400376343 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quỳnh

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIẾN TRUNG

Mã số thuế: 6400375847 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So, Huyện Tuy Đức, Đắk Nông