Các doanh nghiệp tại Huyện Đắk Nông (hêt h.lực)
ĐN

Công ty TNHH Kiến Tạo

Mã số thuế: 6000442619 - Đại diện pháp luật: Bùi Nguyên Khoa

Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Gia nghĩa,, Huyện Đắk Nông (hêt h.lực), Đắk Nông

ĐN

DNTN Khai Thác Đá Hồng Liên

Mã số thuế: 6000440636 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến Xã Quảng Thành,, Huyện Đắk Nông (hêt h.lực), Đắk Nông

ĐN

Trạm quản lý điện Đăk Nông

Mã số thuế: 6000148952 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Dũng

Địa chỉ: Thị trấn Gia Nghĩa,, Huyện Đắk Nông (hêt h.lực), Đắk Nông

ĐN

Chi nhánh Công ty TNHH Đại Phú Thành

Mã số thuế: 6000452688-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Kiều Dung

Địa chỉ: Tổ 10, Khối 6, Thị trấn gia nghĩa,, Huyện Đắk Nông (hêt h.lực), Đắk Nông

ĐN

Chi nhánh DNTN Đức Minh

Mã số thuế: 6000448875-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: 251, lô 36, Đ. 23/3, Gia nghĩa,, Huyện Đắk Nông (hêt h.lực), Đắk Nông

ĐN

Chi nhánh lương thực vật tư nông nghiệp Đăk nông

Mã số thuế: 6000175120-010 - Đại diện pháp luật: MAi Anh Chiến

Địa chỉ: Thị trấn Gia nghĩa,, Huyện Đắk Nông (hêt h.lực), Đắk Nông