Các doanh nghiệp tại Huyện Đắk Glong
ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BA SANG ĐẮK SOM

Mã số thuế: 6400421860 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sang

Địa chỉ: Thôn 5,, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH VŨ HUY TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6400421596 - Đại diện pháp luật: Đào Hằng Trinh

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG QUÂN GROUP

Mã số thuế: 6400420458 - Đại diện pháp luật: Hoàng Việt Trình

Địa chỉ: Thôn 4,, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẮC HƯNG

Mã số thuế: 6400418427 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

TRƯỜNG MẪU GIÁO TƯ THỤC THIÊN AN

Mã số thuế: 6400417889 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Địa chỉ: Bon B'Srê A,, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG PHƯỚC

Mã số thuế: 6400417173 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Anh

Địa chỉ: Thôn Quảng Tiến,, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐĂK GLONG

Mã số thuế: 6400416934 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn

Địa chỉ: Bon R'Dạ,, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐẠT THÀNH

Mã số thuế: 6400416765 - Đại diện pháp luật: Lương Tiến Thành

Địa chỉ: Thôn 7,, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

HTX DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI - DU LỊCH BÌNH AN

Mã số thuế: 6400416282 - Đại diện pháp luật: Thào Seo Chứ

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH TÀ ĐÙNG XANH

Mã số thuế: 6400416268 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Hoàng

Địa chỉ: Thôn 4,, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MTV TÂM TÂM

Mã số thuế: 6400415560 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH VƯƠNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400415271 - Đại diện pháp luật: Vi Thị Vân

Địa chỉ: Thôn 7,, Xã Đắk R Măng, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 6400414616 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cửu

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến,, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN PHÚ 168

Mã số thuế: 6400414447 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tuấn Anh

Địa chỉ: Thôn 2,, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT ĐĂK GLONG

Mã số thuế: 6400414038 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn

Địa chỉ: Bon R'Dạ,, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH OÁNH

Mã số thuế: 6400413884 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Minh

Địa chỉ: Thôn Quảng Tiến,, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO HUY ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400413683 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Trung

Địa chỉ: Thôn 2,, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DƯỢC LIỆU - DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 6400413281 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Toản

Địa chỉ: Thôn 1B, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HẰNG TRẦN ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400408115 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Hằng

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIẾU THỦY ĐNO

Mã số thuế: 6400407802 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Thủy

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUANG ĐẠO

Mã số thuế: 6400407489 - Đại diện pháp luật: Hà Quang Đạo

Địa chỉ: 114 Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MTV TMDV NGÔ HOÀNG CHƯƠNG

Mã số thuế: 6400406407 - Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Cường

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk R Măng, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400406446 - Đại diện pháp luật: Lâm Phong

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KBC ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400405749 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cường

Địa chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH TM - DV DU LỊCH HẠ LONG - TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6400404424 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Danh Nghiệp

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG TẤN

Mã số thuế: 6400403389 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quang

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẮK GLONG

Mã số thuế: 6400403445 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tín

Địa chỉ: Bon R' Dạ, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM THÀNH LUÂN ĐN

Mã số thuế: 6400398393 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luân

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN QUÂN THẮNG

Mã số thuế: 6400398273 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Thắng

Địa chỉ: Thôn Đắk Lang, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM DIỄM

Mã số thuế: 6400398097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tâm

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong, Đắk Nông