Các doanh nghiệp tại Huyện Đắk Song
ĐN

C�NG TY TNHH N�NG L��NG TR��NG XU�N

Mã số thuế: 6400422247 - Đại diện pháp luật: Th�n Th� Th�y

Địa chỉ: J�ng P�y 3,, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LTH

Mã số thuế: 6400421155 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Công Trình

Địa chỉ: Thôn 7,, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH DHC

Mã số thuế: 6400420786 - Đại diện pháp luật: Hồ Việt Cường

Địa chỉ: Thôn 11,, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

HỢP TÁC XÃ HỒ TIÊU BỀN VỮNG NAM JANG

Mã số thuế: 6400420874 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Phượng

Địa chỉ: Thôn 2,, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHỞI HÀ

Mã số thuế: 6400420345 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà

Địa chỉ: Thôn 4,, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THIÊN TRUNG

Mã số thuế: 6400420105 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Thành

Địa chỉ: Thôn Thuận Trung,, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHĂN NUÔI LONG TIẾN

Mã số thuế: 6400420095 - Đại diện pháp luật: Đàm Thanh Long

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MTV ONG MẬT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400418089 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tú Anh

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400418586 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tịnh

Địa chỉ: Thôn Thuận Tân,, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH HANSOL HOMEDECO VIỆT NAM

Mã số thuế: 6400416532 - Đại diện pháp luật: Seo Beomseok

Địa chỉ: Ngã ba Quốc lộ 14 và 14C, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MTV VĂN HIỆP ĐẮK SONG

Mã số thuế: 6400416187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp

Địa chỉ: Thôn Thuận Trung,, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MTV THỊNH PHÁT ĐẮK SONG

Mã số thuế: 6400415521 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Luyến

Địa chỉ: Thôn 10,, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH ĐỨC KẾ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400414253 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Kế

Địa chỉ: Quốc lộ 14, thôn 10, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH ĐỊA NÔNG NHÀ ĐẤT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400412908 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Định

Địa chỉ: Thôn 8,, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC HIẾU ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400412626 - Đại diện pháp luật: Trà Thị Lợi

Địa chỉ: Thôn 7,, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRẦN VŨ ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400409976 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đắc

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG HƯNG ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400406566 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Quang

Địa chỉ: Thôn Thuận Tình, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM DV THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 6400406485 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Phước

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH SAN

Mã số thuế: 6400406220 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Châu

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒ TIÊU TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6400405202 - Đại diện pháp luật: Trần Kim Hà

Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN GIA TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6400404431 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn

Địa chỉ: Thôn 10, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MTV TẤN PHÁT ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400404368 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Vân Anh

Địa chỉ: Thôn Đăk Kual, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV ĐỨC LÂM ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400401790 - Đại diện pháp luật: Đồng Đức Lâm

Địa chỉ: Thôn 8, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VĂN QUANG

Mã số thuế: 6400398869 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quang

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG TĨNH

Mã số thuế: 6400398467 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tĩnh

Địa chỉ: Thôn Thuận Tân, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HÒA PHÁT

Mã số thuế: 6400397992 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: Thôn Đắk Hòa 1, Xã Đăk Hoà, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHỞI PHÁT ĐẮK NÔNG

Mã số thuế: 6400397505 - Đại diện pháp luật: Đinh Thanh Tuấn

Địa chỉ: Bon Jang Plây 3, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6400397174 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Thành

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NS THÀNH LỘC

Mã số thuế: 6400396974 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu ánh

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

ĐN

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ AN TÂM

Mã số thuế: 6400395466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hải

Địa chỉ: Thôn Đắk Kual 3, Xã Đắk N Dung, Huyện Đắk Song, Đắk Nông