Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Krông Nô (hêt h.lực)

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Krông Nô (hêt h.lực), Đắk Lắk.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Đắk Lắk

ĐL

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KRÔNG NÔ

Mã số thuế: 6000244180-009 - Đại diện pháp luật: Đặng Đức Yến

Địa chỉ: , Huyện Krông Nô (hêt h.lực), Đắk Lắk

ĐL

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KRÔNG NÔ

Mã số thuế: 6000234873-012 - Đại diện pháp luật: Phan Quốc Lương

Địa chỉ: xã Dăk Mâm, Huyện Krông Nô (hêt h.lực), Đắk Lắk