Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Đắk Mil (hêt h.lực)

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắk Lắk.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Đắk Lắk

ĐL

XƯỞNG CHẾ BIẾN VÀ THU MUA XÍ NGHIỆP TƯ DOANH THÁI PHÚC

Mã số thuế: 6000236052-001 - Đại diện pháp luật: Thái Phúc

Địa chỉ: Đức Manh, Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắk Lắk

ĐL

CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐĂKMIL

Mã số thuế: 6000244180-006 - Đại diện pháp luật: Đặng Đức Yến

Địa chỉ: , Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắk Lắk

ĐL

NÔNG TRƯỜNG CAO SU ĐĂK MIL

Mã số thuế: 6000175829-008 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thự

Địa chỉ: Đức Lễ xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắk Lắk

ĐL

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DĂK MIL

Mã số thuế: 6000234873-008 - Đại diện pháp luật: Ngô Huy Sự

Địa chỉ: Dăk Mil, Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắk Lắk

ĐL

CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐỨC MẠNH

Mã số thuế: 6000242112-004 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiên

Địa chỉ: Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắk Lắk

ĐL

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐOÀN KẾT TẠI DAKMIL

Mã số thuế: 6000235838-006 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Thiện

Địa chỉ: Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil (hêt h.lực), Đắk Lắk