Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Đắk Nông (hêt h.lực)

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Đắk Nông (hêt h.lực), Đắk Lắk.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Đắk Lắk

ĐL

CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐĂKNÔNG

Mã số thuế: 6000244180-013 - Đại diện pháp luật: Đặng Đức Yến

Địa chỉ: , Huyện Đắk Nông (hêt h.lực), Đắk Lắk

ĐL

TRẠM KD HÀNG XNK HUYỆN DAKNÔNG

Mã số thuế: 6000234538-032 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tâm

Địa chỉ: Thị Trấn Gia Nghĩa, Huyện Đắk Nông (hêt h.lực), Đắk Lắk

ĐL

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DĂK NÔNG

Mã số thuế: 6000234873-007 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hướng

Địa chỉ: Khối 2 thị trấn Gia Nghĩa, Huyện Đắk Nông (hêt h.lực), Đắk Lắk

ĐL

CÔNG TY TNHH TRÀ TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6000149201 - Đại diện pháp luật: Ngô Giang

Địa chỉ: Thị trấn Gia Nghĩa, Huyện Đắk Nông (hêt h.lực), Đắk Lắk