Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Cư Jút (hêt h.lực)

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Cư Jút (hêt h.lực), Đắk Lắk.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Đắk Lắk

ĐL

CHI NHÁNH XĂNG DẦU DNTN HỒNG HẢI

Mã số thuế: 6000235002-002 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hồng

Địa chỉ: Thôn 2 Hoà Phú, Huyện Cư Jút (hêt h.lực), Đắk Lắk

ĐL

CHI CỤC THUẾ HUYỆN CƯ JÚT

Mã số thuế: 6000244180-008 - Đại diện pháp luật: Đặng Đức Yến

Địa chỉ: , Huyện Cư Jút (hêt h.lực), Đắk Lắk

ĐL

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CƯ JÚT

Mã số thuế: 6000234873-010 - Đại diện pháp luật: Lưu Xuân Sâm

Địa chỉ: Khối 3, thị trấn, Huyện Cư Jút (hêt h.lực), Đắk Lắk