Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV KINH DOANH XUấT NHậP KHẩU Và DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử HồNG PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV KINH DOANH XUấT NHậP KHẩU Và DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử HồNG PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Số 398/2, tỉnh lộ 883, ấp Phú Ngãi, Xã Phú An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU DừA Dư BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU DừA Dư BảO - Đại diện pháp luật: Lâm Huê
Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 9), Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU ĐồNG MINH - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU ĐồNG MINH - CHI NHáNH BếN TRE - Đại diện pháp luật: Trần Minh Trị
Địa chỉ: Số 207, ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - DượC PHẩM VĩNH AN KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - DượC PHẩM VĩNH AN KHANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Anh Thư
Địa chỉ: 141c, khu phố 3, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG ĐầU Tư ĐôNG DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG ĐầU Tư ĐôNG DươNG - Đại diện pháp luật: Khổng Minh Sơn
Địa chỉ: ấp An Mỹ, Quốc lộ 60 (thửa đất số 122, tờ bản đồ số 04), Xã An Khánh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Bị XâY DựNG VăN ĐOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Bị XâY DựNG VăN ĐOàN - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Thông
Địa chỉ: ấp Phú Hữu (thửa đất số 05, tờ bản đồ số 01), Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê HOàNG Đô

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê HOàNG Đô - Đại diện pháp luật: Lê Văn út
Địa chỉ: ấp 1 (thửa đất số 32, 196; tờ bản đồ số 14), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

NHóM ĐIềU PHốI Dự áN AMD HUYệN GIồNG TRôM

Mã số thuế: NHóM ĐIềU PHốI Dự áN AMD HUYệN GIồNG TRôM - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố 2, Thị trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ FAIRPLAY

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ FAIRPLAY - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Bích Phượng
Địa chỉ: Số 12, khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư PHáT TRIểN NGUYễN KIM BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư PHáT TRIểN NGUYễN KIM BếN TRE - Đại diện pháp luật: Phan Văn Ngoan
Địa chỉ: 147A5, khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN VườN RừNG SINH THáI LạC ĐịA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VườN RừNG SINH THáI LạC ĐịA - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Trúc
Địa chỉ: 456HL14, Phú Thạnh, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Phong Lợi Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH  Xây Dựng Phong Lợi Phát - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Lợi
Địa chỉ: Khu phố 1 (thửa đất số 1295, tờ bản đồ số 02), Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 04

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 04 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: ấp 2 (thửa đất số 1704, tờ bản đồ số 01), Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 03

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 03 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: Tổ 8, khu phố 3 (thửa đất số 35, tờ bản đồ số 3), Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 05

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 05 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: ấp 6 (thửa đất số 78, tờ bản đồ số 32), Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Đạt Yến - Số 02

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Đạt Yến - Số 02 - Đại diện pháp luật: Phan Xích Bảo Khang
Địa chỉ: ấp Phú Thành (thửa đất số 264, tờ bản đồ số 18), Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Khí Điện Máy Ngọc Điệp

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Khí Điện Máy Ngọc Điệp - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Điệp
Địa chỉ: 117/C khu phố 3, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Huỳnh Đại Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Huỳnh Đại Phát - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nguyễn Hữu Kỳ
Địa chỉ: 119 Khu phố 2, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huỳnh Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huỳnh Dương - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Huỳnh
Địa chỉ: 352D, Nguyễn Văn Tư, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngân Hà Cường

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngân Hà Cường - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thanh Ngân
Địa chỉ: 135 Khu phố 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuyên Nghiệp Hoàng Quân 24h

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Chuyên Nghiệp Hoàng Quân 24h - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hồng Quân
Địa chỉ: 185/1 ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên In - Thiết Kế - Quảng Cáo Mai Vàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên In - Thiết Kế - Quảng Cáo Mai Vàng - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đẹp
Địa chỉ: 109B1, Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 1, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh 36 - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mạng Lưới Thông Minh

Mã số thuế: Chi Nhánh 36 - Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mạng Lưới Thông Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 193/CV ấp Cầu Vĩ, Xã Mỹ Chánh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vinh Giang Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vinh Giang Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: ấp Bình Thới (thửa đất số 198, tờ bản đồ số 14), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Tám Trí

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Tám Trí - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trí
Địa chỉ: ấp Long Quới (Thửa đất số 239, tờ bản đồ số 18), Xã Long Định, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Đạt Yến - Số 1

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Đạt Yến - Số 1 - Đại diện pháp luật: Phan Xích Bảo Khang
Địa chỉ: ấp Mỹ Đức (thửa đất số 421, tờ bản đồ số 04), Xã Mỹ Thành, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Mtv May Kỳ Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv May Kỳ Anh - Đại diện pháp luật: Dương Minh Tuấn
Địa chỉ: 227A khu phố 4, Thị trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Giống Và Hoa Kiểng Thái Sơn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Giống Và Hoa Kiểng Thái Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ: Quốc lộ 57, ấp Phú Hưng ( thửa đất số 215, tờ bản đồ số 8), Xã Hưng Khánh Trung B, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Dịch Vụ Fairplay

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Fairplay - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Bích Phượng
Địa chỉ: số 56 Khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Xanh - Cây Công Trình Mười Tuyết

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Xanh - Cây Công Trình Mười Tuyết - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: 344/56 ấp Lân Bắc, Xã Phú Sơn, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre