Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN GIốNG CâY TRồNG HOàNG THịNH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN GIốNG CâY TRồNG HOàNG THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Số 24, khu phố 1, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Và CHế BIếN NôNG SảN XUấT KHẩU VFARM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Và CHế BIếN NôNG SảN XUấT KHẩU VFARM - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hiếu Tâm
Địa chỉ: Số 4, 5, lô 7, Chung cư Giao Long, ấp Quới Thạnh Đông, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN á âU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN á âU - Đại diện pháp luật: Trần Minh Khoa
Địa chỉ: Số 252, ấp Lộc Thành, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh DNTN Tân Hưng

Mã số thuế: Chi nhánh DNTN Tân Hưng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN ĐIêÊN GIA LAI - CHI NHáNH TTC BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐIêÊN GIA LAI - CHI NHáNH TTC BếN TRE - Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Hoàn
Địa chỉ: Số 75, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NGUYễN GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NGUYễN GIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Vũ
Địa chỉ: 184, Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chiến, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHẩM DừA PHú LONG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHẩM DừA PHú LONG - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Kiều Dương
Địa chỉ: Thửa đất số 75, tờ bản đồ số 26, ấp Ao Vuông, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THựC PHẩM GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THựC PHẩM GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Pulia
Địa chỉ: Số 155A2, khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HUY PHI LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HUY PHI LONG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trần Thanh Phong
Địa chỉ: 205/8, ấp Tân An Thượng, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH NôNG SảN THựC PHẩM Lê QUANG - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NôNG SảN THựC PHẩM Lê QUANG - CHI NHáNH BếN TRE - Đại diện pháp luật: Lê Quang Tâm
Địa chỉ: 267B, ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và BảO TRì CầU ĐườNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và BảO TRì CầU ĐườNG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Nhường
Địa chỉ: 711C, ĐT 885, ấp Phú Hào, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH CHế BIếN DừA LộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHế BIếN DừA LộC PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kiều Loan
Địa chỉ: ấp Mỹ An B (thửa đất số 34, tờ bản đồ số 6), Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐôNG LạNH THủY HảI SảN VĩNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐôNG LạNH THủY HảI SảN VĩNH PHáT - Đại diện pháp luật: Qi. Changzhi
Địa chỉ: Lô số 02, thửa đất số 144, tờ bản đồ số 23 (thuộc cảng cá Th, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THủY SảN KHáNH PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THủY SảN KHáNH PHươNG - Đại diện pháp luật: Phan Văn Phương
Địa chỉ: 211/PTH, ấp Phú Thuận, Xã Phú Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DượC PHẩM PHúC NHâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DượC PHẩM PHúC NHâN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đoàn
Địa chỉ: 722, ấp Hòa Trung, Xã Sơn Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN HữU TíN - CHI NHáNH CHâU THàNH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN HữU TíN - CHI NHáNH CHâU THàNH - Đại diện pháp luật: Tô Tấn Tâm
Địa chỉ: ấp Phú Xuân (thửa đất số 507, tờ abnr đồ số 17), Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RO COFFEE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RO COFFEE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lào
Địa chỉ: 316, ấp Thanh Bình 1, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XâY DựNG DịCH Vụ 179 - BếN TRE

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XâY DựNG DịCH Vụ 179 - BếN TRE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Thành
Địa chỉ: Số 186K, khu phố 3, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG KHáNH LộC THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN  XâY DựNG KHáNH LộC THUậN - Đại diện pháp luật: Thái Hồng Khánh
Địa chỉ: Số 829, ấp 04, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH GIảI PHáP & THIếT Bị AN NINH AN NINH CAMERA BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIảI PHáP & THIếT Bị AN NINH AN NINH CAMERA BếN TRE - Đại diện pháp luật: Trần Minh Quang
Địa chỉ: 28B2, Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUậN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUậN - Đại diện pháp luật: Trần Như ý
Địa chỉ: 59C, ĐT 883, khu phố 3, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Y Tế SàI GòN CENTER

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Y Tế SàI GòN CENTER - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chung Minh Trí
Địa chỉ: 21D, Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG MôI TRườNG BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG MôI TRườNG BếN TRE - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương Giang
Địa chỉ: 151A1, khu phố 1, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Trường Mầm non Hùng Vương

Mã số thuế: Trường Mầm non Hùng Vương - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đằng
Địa chỉ: 175 Hùng Vương, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN VIệT THáI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN VIệT THáI - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thẩu
Địa chỉ: Số 314, ấp 4, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIAO HàNG NHANH - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIAO HàNG NHANH - CHI NHáNH BếN TRE - Đại diện pháp luật: Lương Duy Hoài
Địa chỉ: 374A1, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN XâY DựNG & THươNG MạI PHươNG HUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN XâY DựNG & THươNG MạI PHươNG HUỳNH - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thái Phương
Địa chỉ: Số nhà 426D1, ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ - THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU KHANG THịNH - CHI NHáNH 03

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ - THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU KHANG THịNH - CHI NHáNH 03 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiểu
Địa chỉ: ấp 7 (thửa đất số 2017, tờ bản đồ số 01), Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ - VậN TảI NGHĩA TRINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ - VậN TảI NGHĩA TRINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Nghĩa
Địa chỉ: ấp Kinh Trong (thửa đất số 12; tờ bản đồ số 2), Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHáCH SạN - VậN CHUYểN QUANG VINH - NHà NGHỉ QUANG VINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHáCH SạN - VậN CHUYểN QUANG VINH - NHà NGHỉ QUANG VINH - Đại diện pháp luật: Cao Thị Ngọc Thơ
Địa chỉ: Số 126 ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre