Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bình Đại

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THỤY ĐIỂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ THỤY ĐIỂN - Đại diện pháp luật: Trần Na Uy
Địa chỉ: Thửa đất số 31, tờ bản đồ số 16, ấp 3, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN ANH KHOA

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN ANH KHOA - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Quyên
Địa chỉ: Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 38, ấp Bình Thạnh 3, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẠN TIẾN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 1

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẠN TIẾN - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 1 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: ấp 1 (thửa đất số 80,81; tờ bản đồ số 4), Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐẠI XUÂN LỘC

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐẠI XUÂN LỘC - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Xuân
Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 36, tờ bản đồ số 9), Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠ CHẾ CƠM DỪA TƯ NÂU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠ CHẾ CƠM DỪA TƯ NÂU - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Nâu
Địa chỉ: Số 132, tổ 6, ấp 1, Xã Vang Quới Đông, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÓA DẦU NAM ĐÔNG DƯƠNG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 18

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÓA DẦU NAM ĐÔNG DƯƠNG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 18 - Đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: Thửa đất số 153, tờ bản đồ số 05, ấp Thừa Long, Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

DNTN PHƯỚC MAI BT 4771-TS

Mã số thuế: DNTN PHƯỚC MAI  BT 4771-TS - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 4 Bình Thắng,, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGUYÊN KHÔI

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGUYÊN KHÔI - Đại diện pháp luật: Lê Minh Huân
Địa chỉ: ấp 2 (thửa đất số 1194, tờ bản đồ số 02), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẢY THỐNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẢY THỐNG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Bé Thủy
Địa chỉ: ấp Bình Huề 1 (thửa đất số 545, tờ bản đồ số 8), Xã Đại Hòa Lộc, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI DUYÊN

Mã số thuế: CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI DUYÊN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thụy Lưu Duyên
Địa chỉ: Thửa đất số 143, 144,110, 111; tờ bản đồ số 06, ấp Long Hòa, Xã Long Định, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGÂN QUỲNH

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGÂN QUỲNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tố Quyên
Địa chỉ: ấp 1 (thửa đất số 218, tờ bản đồ số 14), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 15

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 15 - Đại diện pháp luật: Hà Học Dũng
Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 436, tờ bản đồ số 39), Xã Định Trung, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TÀI PHÁT - SỐ 2

Mã số thuế: CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TÀI PHÁT - SỐ 2 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tài
Địa chỉ: Số 34, Thừa Trung, Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 06

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 06 - Đại diện pháp luật: Hà Học Dũng
Địa chỉ: ấp 2 (thửa đất số 1705, tờ bản đồ số 01), Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 03

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 03 - Đại diện pháp luật: Hà Học Dũng
Địa chỉ: ấp III (thửa đất số 2187, tờ bản đồ số 03), Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC THỦY SẢN LÊ PHÁT

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC THỦY SẢN LÊ PHÁT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Lê
Địa chỉ: Khu phố 3 (thửa đất số 03,04; tờ bản đồ số 03), Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC THỦY SẢN THUẬN PHÁT

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC THỦY SẢN THUẬN PHÁT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Diệp
Địa chỉ: Khu phố 3 (thửa đất số 03, 04; tờ bản đồ số 03), Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC THỦY SẢN ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHAI THÁC THỦY SẢN ĐẠI PHÁT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Như
Địa chỉ: Khu phố 3 (thửa đất số 03, 04; tờ bản đồ số 03), Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 02

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 02 - Đại diện pháp luật: Hà Học Dũng
Địa chỉ: ấp 1 (thửa đất số 1070, tờ bản đồ số 01), Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 09

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 09 - Đại diện pháp luật: Hà Học Dũng
Địa chỉ: ấp 1 (thửa đất số 80, 81; tờ bản đồ số 04), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 08

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 08 - Đại diện pháp luật: Hà Học Dũng
Địa chỉ: ấp 2 (thửa đất số 1194, tờ bản đồ số 02), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 01

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG VẠN XUÂN - CHI NHÁNH BẾN TRE 01 - Đại diện pháp luật: Hà Học Dũng
Địa chỉ: ấp Thừa Long (thửa đất số 153, tờ bản đồ số 5), Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG DUY THẮNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG DUY THẮNG - Đại diện pháp luật: Trương Duy Thắng
Địa chỉ: ấp Long Hòa 1 (thửa đất số 63, tờ bản đồ số 17), Xã Long Định, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TÀI PHÁT - SỐ 2

Mã số thuế: CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ TÀI PHÁT - SỐ 2 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tài
Địa chỉ: ấp Thừa Trung (thửa đất số 696, tờ bản đồ số 2), Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI XĂNG DẦU THUẬN TIẾN - TRẠM XĂNG DẦU LONG ĐỊNH

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI XĂNG DẦU THUẬN TIẾN - TRẠM XĂNG DẦU LONG ĐỊNH - Đại diện pháp luật: Trần Công Nhiệm
Địa chỉ: ấp Long Quới (thửa đất số 1813, tờ bản đồ số 02), Xã Long Định, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CALI

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CALI - Đại diện pháp luật: Võ Nguyễn Khánh Nguyên
Địa chỉ: ấp Bình Lộc (thửa đất số 1805, tờ bản đồ số 4), Xã Đại Hòa Lộc, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG PHONG THẠNH PHÁT BẾN TRE

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG PHONG THẠNH PHÁT BẾN TRE - Đại diện pháp luật: Phan Tất Thức
Địa chỉ: Thửa đất số 221, tờ bản đồ số 30, ấp Bình Lộc, Xã Đại Hòa Lộc, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC LỢI BT-99937-TS

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC LỢI BT-99937-TS - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thâm
Địa chỉ: Số 229/4, ấp 4, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEPLABEO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEPLABEO - Đại diện pháp luật: Võ Lê Như Nghĩa
Địa chỉ: ấp Lộc Sơn (thửa đất số 42, tờ bản đồ số 19), Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG TRIỀU VÂN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG TRIỀU VÂN - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Nghĩa
Địa chỉ: Số 5, ấp 4, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre