Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Bình Đại

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NAM NGUYÊN DƯỢC

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NAM NGUYÊN DƯỢC - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Thanh
Địa chỉ: 282B, ấp Vinh Hội, Xã Vang Quới Tây, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG PHẨM GIA PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG PHẨM GIA PHÁT - Đại diện pháp luật: Trương Duy Khanh
Địa chỉ: 182, ấp Lộc Thới, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ÚT LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ÚT LONG - Đại diện pháp luật: Trần Thị út
Địa chỉ: Số 4, ấp Lộc Thành, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VT NGUYỄN PHONG TẠI BẾN TRE

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VT NGUYỄN PHONG TẠI BẾN TRE - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Minh
Địa chỉ: Số 457, Tỉnh lộ 883, ấp 4, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ - IN ẤN KIM PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ - IN ẤN KIM PHÁT - Đại diện pháp luật: Võ Quang Thiên Khoii
Địa chỉ: 20/1/C, khu phố 3, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hương
Địa chỉ: ấp Hưng Chánh (thửa đất số 79, tờ bản đồ số 24), Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH BìNH ĐạI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH BìNH ĐạI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy An
Địa chỉ: 159, ấp Bình Hòa, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN á âU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN á âU - Đại diện pháp luật: Trần Minh Khoa
Địa chỉ: Số 252, ấp Lộc Thành, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHẩM DừA PHú LONG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHẩM DừA PHú LONG - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Kiều Dương
Địa chỉ: Thửa đất số 75, tờ bản đồ số 26, ấp Ao Vuông, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUậN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUậN - Đại diện pháp luật: Trần Như ý
Địa chỉ: 59C, ĐT 883, khu phố 3, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN VIệT THáI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN VIệT THáI - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thẩu
Địa chỉ: Số 314, ấp 4, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê HOàNG Đô

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê HOàNG Đô - Đại diện pháp luật: Lê Văn út
Địa chỉ: ấp 1 (thửa đất số 32, 196; tờ bản đồ số 14), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 04

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 04 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: ấp 2 (thửa đất số 1704, tờ bản đồ số 01), Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 03

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 03 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: Tổ 8, khu phố 3 (thửa đất số 35, tờ bản đồ số 3), Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 05

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 05 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: ấp 6 (thửa đất số 78, tờ bản đồ số 32), Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Khí Điện Máy Ngọc Điệp

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Khí Điện Máy Ngọc Điệp - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Điệp
Địa chỉ: 117/C khu phố 3, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vinh Giang Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vinh Giang Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vinh
Địa chỉ: ấp Bình Thới (thửa đất số 198, tờ bản đồ số 14), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Tám Trí

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Tám Trí - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trí
Địa chỉ: ấp Long Quới (Thửa đất số 239, tờ bản đồ số 18), Xã Long Định, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Năm Hiếu

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Năm Hiếu - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: 519 ấp Hòa Lộc, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Hoàng Duyên

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Hoàng Duyên - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hoàng
Địa chỉ: 689, ấp 3, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Thủy Sản Tấn Hữu Thành

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Thủy Sản Tấn Hữu Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hồng
Địa chỉ: Số 13/4, ấp 4, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Thị Anh Thuy

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Thị Anh Thuy - Đại diện pháp luật: Trương Thị Anh Thuy
Địa chỉ: Số 546, ấp 3, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Đại

Mã số thuế: Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Bình Đại - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Nghĩa
Địa chỉ: Số 142, 143/A Trần Ngọc Giải, Phu Phố 1, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tư Vấn Charoen - Chi Nhánh Bến Tre

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tư Vấn Charoen - Chi Nhánh Bến Tre - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thơ
Địa chỉ: ấp Chợ (thửa đất số 18, tờ bản đồ số 13), Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Hưng Phú

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Hưng Phú - Đại diện pháp luật: Trần Thị ánh
Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 35, tờ bản đồ số 26), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Thủy Sản Gia Khang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Thủy Sản Gia Khang - Đại diện pháp luật: Tô Đình Chiểu
Địa chỉ: ấp 4 (thửa đất số 29, tờ bản đồ số 54), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trầm Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trầm Đạt - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 145 ấp Chợ, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Phước Tuy - Chi Nhánh Bình Đ

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Và Tư Vấn Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Phước Tuy - Chi Nhánh Bình Đ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 38/5 khu phố 3, đường Đồng Khởi, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Thủy Sản Vạn Phát

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân  Khai Thác Thủy Sản Vạn Phát - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 56/5, ấp 5, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Đại

Mã số thuế: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bình Đại - Đại diện pháp luật: Lê Đức Long
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre