Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Giồng Trôm

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÚC THỊNH PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHÚC THỊNH PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thoại
Địa chỉ: 1338, ấp 1, Xã Lương Hòa, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

HTX RAU MàU HưNG BìNH

Mã số thuế: HTX RAU MàU HưNG BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bon
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG KHáNH LộC THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN  XâY DựNG KHáNH LộC THUậN - Đại diện pháp luật: Thái Hồng Khánh
Địa chỉ: Số 829, ấp 04, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ - THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU KHANG THịNH - CHI NHáNH 03

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ - THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU KHANG THịNH - CHI NHáNH 03 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiểu
Địa chỉ: ấp 7 (thửa đất số 2017, tờ bản đồ số 01), Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ - VậN TảI NGHĩA TRINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ - VậN TảI NGHĩA TRINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Nghĩa
Địa chỉ: ấp Kinh Trong (thửa đất số 12; tờ bản đồ số 2), Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU DừA Dư BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU DừA Dư BảO - Đại diện pháp luật: Lâm Huê
Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 9), Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

NHóM ĐIềU PHốI Dự áN AMD HUYệN GIồNG TRôM

Mã số thuế: NHóM ĐIềU PHốI Dự áN AMD HUYệN GIồNG TRôM - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố 2, Thị trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Công ty TNHH MTV JY VINA (Nộp thay nhà thầu)

Mã số thuế: Công ty TNHH MTV JY VINA (Nộp thay nhà thầu) - Đại diện pháp luật: Công ty TNHH MTV JY VINA
Địa chỉ: ấp Nghĩa Huấn, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thi Công Xây Dựng Hoàng Lâm

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thi Công Xây Dựng Hoàng Lâm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Lâm
Địa chỉ: Số 173, ấp 8, Xã Hưng Lễ, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Sản Xuất Toàn Cầu Sm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Toàn Cầu Sm - Đại diện pháp luật: Sayed Mohammed Kunjumohammed
Địa chỉ: Lô A, cụm công nghiệp Phong Nẫm, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Giồng Trôm

Mã số thuế: Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Giồng Trôm - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Trà
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Giồng Trôm,, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục & Đào Tạo Hưng Nhượng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục & Đào Tạo Hưng Nhượng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tho
Địa chỉ: Số 1152, Hương lộ 10, tổ 12, ấp Hưng Bình, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Làng Dừa Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Làng Dừa Việt - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Trang
Địa chỉ: ấp 9 (thửa đất số 34, tờ bản đồ số 6), Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Giồng Trôm

Mã số thuế: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Giồng Trôm - Đại diện pháp luật: Lê Đức Long
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh DNTN Tư Thành

Mã số thuế: Chi nhánh DNTN Tư Thành - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Thành
Địa chỉ: ấp 5 ( Thửa số 34, 39, tờ bản đồ số 23), TL 885, Thị trấn,, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố 2 Thị Trấn Giồng Trôm,, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao

Mã số thuế: Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cách
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Giồng Trôm,, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Mã số thuế: Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàng
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn,, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Phòng Văn Hóa Và Thông Tin

Mã số thuế: Phòng Văn Hóa Và Thông Tin - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cách
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn,, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Long

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Long - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tám
Địa chỉ: ấp 3, xã Phước Long,, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH De Heus - Chi Nhánh Bến Tre

Mã số thuế: Công Ty TNHH De Heus - Chi Nhánh Bến Tre - Đại diện pháp luật: Lê Văn út Lớn
Địa chỉ: Số 86, ấp Nghĩa Huấn, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Trung

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân  Việt Trung - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Kim Duyên
Địa chỉ: Số 401, ấp 2, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Thiên Hải - Nhà Nghỉ Hải Long

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Thiên Hải - Nhà Nghỉ Hải Long - Đại diện pháp luật: Võ Văn út
Địa chỉ: ấp 2 (thửa đất số 372, tờ bản đồ số 18), Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chỉ Xơ Dừa Thành Đạt

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chỉ Xơ Dừa Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Thành
Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 144, tờ bản đồ số 9), Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Năm Nu

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Năm Nu - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Nu
Địa chỉ: ấp 15 (thửa đất số 48, tờ bản đồ số 8), Xã Tân Hào, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Du Lịch Hoa Sen Tại Giồng Trôm

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Du Lịch Hoa Sen Tại Giồng Trôm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Luân
Địa chỉ: Đường huyện 10, ấp Bình Thuận (thửa đất số 33, tờ bản đồ số, Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH N G K Nguyễn Lộc

Mã số thuế: Công Ty TNHH N G K Nguyễn Lộc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tuyết Vân
Địa chỉ: Số 149, ấp Bình Thuận, Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Xây Dựng Tâm Tất Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Tâm Tất Thành - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Nam
Địa chỉ: Số 324/6, ấp 6, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Trạm kdTH Giồng Trôm

Mã số thuế: Trạm kdTH Giồng Trôm - Đại diện pháp luật: Phan Văn Ngọc
Địa chỉ: ô2 Thị Trấn,, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch - Du Thuyền Sông Dừa

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Du Lịch - Du Thuyền Sông Dừa - Đại diện pháp luật: Trần Thúy Nhung
Địa chỉ: ấp Nghĩa Huấn (thửa đất số 15, tờ bản đồ số 04), Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre