Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư & DịCH Vụ CôNG NGHIệP EUROTECH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư & DịCH Vụ CôNG NGHIệP EUROTECH - Đại diện pháp luật: Trần Việt Sơn
Địa chỉ: Thôn Vĩnh An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY Cổ PHầN TâN HữU SANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TâN HữU SANH - Đại diện pháp luật: Cao Xuân Chung
Địa chỉ: 11 Trần Cẩm, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VêN DịCH Vụ THươNG MạI Kỳ PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VêN DịCH Vụ THươNG MạI Kỳ PHONG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Dung
Địa chỉ: Lô B253 Trần Quang Khải, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG Và THươNG MạI THUậN THịNH PHáT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG Và THươNG MạI THUậN THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Đúng
Địa chỉ: Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí Và Cơ ĐIệN LạNH TRườNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cơ KHí Và Cơ ĐIệN LạNH TRườNG PHáT - Đại diện pháp luật: Phan Ngọc Hiếu
Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG Hà NAM HIềN HậU

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG Hà NAM HIềN HậU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Thạch An, Xã Bình Mỹ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DONOR TECH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DONOR TECH - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Kim Hà
Địa chỉ: Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI THUậN PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI THUậN PHươNG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Phương
Địa chỉ: 95, Nguyễn Bá Loan, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG - THươNG MạI TâN TạO TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG - THươNG MạI TâN TạO TIếN - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ly
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DU LịCH CáNH BUồM Đỏ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DU LịCH CáNH BUồM Đỏ - Đại diện pháp luật: Bùi Được
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH NăNG LươÊNG XANH DUYêN HA�I 76

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NăNG LươÊNG XANH DUYêN HA�I 76 - Đại diện pháp luật: Lê Tất Đắc
Địa chỉ: Thôn Phu� Bi�nh Trung, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH ĐứC LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH ĐứC LONG - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hà Loan
Địa chỉ: Thôn Lộc Thanh, Xã Bình Minh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XâY LắP HOàNG áNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XâY LắP HOàNG áNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Kim ánh
Địa chỉ: Lô 290, Trường Chinh, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SONG THàNH CôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SONG THàNH CôNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều
Địa chỉ: Số: 281/1, Trần Hưng Đạo, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Trung Tâm Kỹ Thuật Nông - Lâm Nghiệp Dung Quất

Mã số thuế: Trung Tâm Kỹ Thuật Nông - Lâm Nghiệp Dung Quất - Đại diện pháp luật: Nông Viết Chung
Địa chỉ: Khu Đô thị mới Vạn Tường, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HưNG MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HưNG MINH - Đại diện pháp luật: Tô Thị Thoa
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG NGUYêN KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG NGUYêN KHANG - Đại diện pháp luật: Phạm Công Trường
Địa chỉ: 54, An Dương Vương, tổ 17, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH AIOS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  AIOS - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thịnh
Địa chỉ: Tổ dân phố Trường Thọ Tây C, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH DịCH Vụ HOàNG VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ HOàNG VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Quốc Huy
Địa chỉ: 93, Hùng Vương, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP TN VậN TảI NGọC TRIếT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN VậN TảI NGọC TRIếT - Đại diện pháp luật: Lê Hàn Thuyên
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BìNH MINH LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BìNH MINH LộC - Đại diện pháp luật: Phạm Thái Bình
Địa chỉ: 291 Trường Chinh, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH THIếT Kế & XâY DựNG PHú XUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Kế & XâY DựNG PHú XUâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Duân
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XNK THủY TIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XNK THủY TIêN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Thủy
Địa chỉ: 40, Kim Đồng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Hợp Tác xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Tổng Hợp Phổ Ninh

Mã số thuế: Hợp Tác xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Tổng Hợp Phổ Ninh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Tài
Địa chỉ: Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYêN TRIềU AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYêN TRIềU AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phùng
Địa chỉ: Đội 7, Thôn Đoàn Kết, Xã Tịnh ấn Đông, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH Cù LAO Ré

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH Cù LAO Ré - Đại diện pháp luật: Diệp Ngọc Anh Khoa
Địa chỉ: Khu dân cư số 5, thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG HưNG THUậN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và XâY DựNG HưNG THUậN PHáT - Đại diện pháp luật: Võ Đình Nhân
Địa chỉ: Đường An Dương Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY CP ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ VIễN DươNG

Mã số thuế: CôNG TY CP ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ VIễN DươNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Ba
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG XUâN VĩNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG XUâN VĩNH - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nga
Địa chỉ: Tổ 17, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG áNH NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và XâY DựNG áNH NGâN - Đại diện pháp luật: Lê Thành Tới
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi