Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Kinh Môn

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ TổNG HợP GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ TổNG HợP GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bình
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 1, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH PHươNG KM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH PHươNG KM - Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Phương
Địa chỉ: Thôn An Thủy, Xã Hiến Thành, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG PHúC 89

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG PHúC 89 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khoa
Địa chỉ: Khu 1 Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI SơN TùNG HD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI SơN TùNG HD - Đại diện pháp luật: Vũ Trường Hanh
Địa chỉ: Thôn Hán Xuyên, Xã Thất Hùng, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH HảI ANH KM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HảI ANH KM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thường
Địa chỉ: Khu II Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI - DV - VT & XâY DựNG PHáT LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI - DV - VT & XâY DựNG PHáT LộC - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Can
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI - DV - VT & XâY DựNG áNH DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI - DV - VT & XâY DựNG áNH DươNG - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Đạt
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU TâN KIM NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU TâN KIM NGâN - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Huy
Địa chỉ: Thôn Huề Trì, Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH FANSIPAN KM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH FANSIPAN KM - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Trại Sắn, Xã Thượng Quận, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN THịNH PHáT KM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN AN THịNH PHáT KM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Thượng Chiểu, Xã Tân Dân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH TM HồNG Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM HồNG Hà - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hanh
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 3, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tht Hải Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tht Hải Dương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toản
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Tm&Vt Thắng Long Hd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm&Vt Thắng Long Hd - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Hón
Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Minh Hòa, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Tnt Hải Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tnt Hải Dương - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Ngọc
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Trường Bình An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Trường Bình An - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiếu
Địa chỉ: Thôn Ngư Uyên, Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Công Nghiệp Hưng Đạt

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Công Nghiệp Hưng Đạt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Sỹ
Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, Xã Thất Hùng, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dv - Vt & Xây Dựng Hải Đăng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dv - Vt & Xây Dựng Hải Đăng - Đại diện pháp luật: Lưu Thu Trang
Địa chỉ: Khu II Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dv - Vt & Xây Dựng Đại Phát Lộc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thương Mại - Dv - Vt & Xây Dựng Đại Phát Lộc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Khu II Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Thương Mại Mạnh Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Thương Mại Mạnh Đạt - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: 72 đường Minh Tân, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Hưng Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Hưng Phúc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạ
Địa chỉ: Đường Tử Lạc, khu Tử Lạc 1, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Kinh Môn - Hải Dương

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Kinh Môn - Hải Dương - Đại diện pháp luật: âu Văn Tuân
Địa chỉ: Tỉnh lộ 338, Xã Long Xuyên, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kh - Đại diện pháp luật: Trần Đình Hưng
Địa chỉ: Thôn Đích Sơn, Xã Hiệp Hòa, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Và Thương Mại Vũ Gia Hải Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Và Thương Mại Vũ Gia Hải Dương - Đại diện pháp luật: Dương Thị Như Quỳnh
Địa chỉ: Khu dân cư Kinh Hạ, Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Tm & Xd Nam Phong Hd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm & Xd Nam Phong Hd - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lam
Địa chỉ: Thôn Hán Xuyên, Xã Thất Hùng, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Đăng Bảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Đăng Bảo - Đại diện pháp luật: Phạm Hùng Cường
Địa chỉ: Số nhà 104 phố Quang Trung, Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Sx Và Tm Thành Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sx Và Tm Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hoa
Địa chỉ: Số nhà 04 ngõ 78 đường Hoàng Thạch, Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công ty TNHH Nhôm Tân Đông (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH Nhôm Tân Đông (Nộp thay) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ., Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Mtv Tm & Dv Qc Mạnh Cường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Tm & Dv Qc Mạnh Cường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quy
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Trọng Hd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Trọng Hd - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thanh
Địa chỉ: Khu 2 Hạ Chiểu, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Vtc Group

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Vtc Group - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Vũ
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương