Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUậN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUậN - Đại diện pháp luật: Trần Như ý
Địa chỉ: 59C, ĐT 883, khu phố 3, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Y Tế SàI GòN CENTER

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Y Tế SàI GòN CENTER - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chung Minh Trí
Địa chỉ: 21D, Đoàn Hoàng Minh, Phường 6, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG MôI TRườNG BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG MôI TRườNG BếN TRE - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương Giang
Địa chỉ: 151A1, khu phố 1, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Trường Mầm non Hùng Vương

Mã số thuế: Trường Mầm non Hùng Vương - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đằng
Địa chỉ: 175 Hùng Vương, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN VIệT THáI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN VIệT THáI - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thẩu
Địa chỉ: Số 314, ấp 4, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIAO HàNG NHANH - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIAO HàNG NHANH - CHI NHáNH BếN TRE - Đại diện pháp luật: Lương Duy Hoài
Địa chỉ: 374A1, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN XâY DựNG & THươNG MạI PHươNG HUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Tư VấN XâY DựNG & THươNG MạI PHươNG HUỳNH - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thái Phương
Địa chỉ: Số nhà 426D1, ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ - THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU KHANG THịNH - CHI NHáNH 03

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ - THươNG MạI - XUấT NHậP KHẩU KHANG THịNH - CHI NHáNH 03 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hiểu
Địa chỉ: ấp 7 (thửa đất số 2017, tờ bản đồ số 01), Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ - VậN TảI NGHĩA TRINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - DịCH Vụ - VậN TảI NGHĩA TRINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Nghĩa
Địa chỉ: ấp Kinh Trong (thửa đất số 12; tờ bản đồ số 2), Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHáCH SạN - VậN CHUYểN QUANG VINH - NHà NGHỉ QUANG VINH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHáCH SạN - VậN CHUYểN QUANG VINH - NHà NGHỉ QUANG VINH - Đại diện pháp luật: Cao Thị Ngọc Thơ
Địa chỉ: Số 126 ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV KINH DOANH XUấT NHậP KHẩU Và DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử HồNG PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV KINH DOANH XUấT NHậP KHẩU Và DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử HồNG PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Số 398/2, tỉnh lộ 883, ấp Phú Ngãi, Xã Phú An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU DừA Dư BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU DừA Dư BảO - Đại diện pháp luật: Lâm Huê
Địa chỉ: ấp 3 (thửa đất số 20, tờ bản đồ số 9), Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU ĐồNG MINH - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU ĐồNG MINH - CHI NHáNH BếN TRE - Đại diện pháp luật: Trần Minh Trị
Địa chỉ: Số 207, ấp Phú Chánh, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - DượC PHẩM VĩNH AN KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - DượC PHẩM VĩNH AN KHANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Anh Thư
Địa chỉ: 141c, khu phố 3, Phường 7, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG ĐầU Tư ĐôNG DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG ĐầU Tư ĐôNG DươNG - Đại diện pháp luật: Khổng Minh Sơn
Địa chỉ: ấp An Mỹ, Quốc lộ 60 (thửa đất số 122, tờ bản đồ số 04), Xã An Khánh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Bị XâY DựNG VăN ĐOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Bị XâY DựNG VăN ĐOàN - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Thông
Địa chỉ: ấp Phú Hữu (thửa đất số 05, tờ bản đồ số 01), Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê HOàNG Đô

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê HOàNG Đô - Đại diện pháp luật: Lê Văn út
Địa chỉ: ấp 1 (thửa đất số 32, 196; tờ bản đồ số 14), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

NHóM ĐIềU PHốI Dự áN AMD HUYệN GIồNG TRôM

Mã số thuế: NHóM ĐIềU PHốI Dự áN AMD HUYệN GIồNG TRôM - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố 2, Thị trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ FAIRPLAY

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ FAIRPLAY - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Bích Phượng
Địa chỉ: Số 12, khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư PHáT TRIểN NGUYễN KIM BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư PHáT TRIểN NGUYễN KIM BếN TRE - Đại diện pháp luật: Phan Văn Ngoan
Địa chỉ: 147A5, khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN VườN RừNG SINH THáI LạC ĐịA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VườN RừNG SINH THáI LạC ĐịA - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Trúc
Địa chỉ: 456HL14, Phú Thạnh, Xã Phú Lễ, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Phong Lợi Phát

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH  Xây Dựng Phong Lợi Phát - Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Lợi
Địa chỉ: Khu phố 1 (thửa đất số 1295, tờ bản đồ số 02), Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 04

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 04 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: ấp 2 (thửa đất số 1704, tờ bản đồ số 01), Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 03

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 03 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: Tổ 8, khu phố 3 (thửa đất số 35, tờ bản đồ số 3), Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 05

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vạn Tiến - Cửa Hàng Xăng Dầu Số 05 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: ấp 6 (thửa đất số 78, tờ bản đồ số 32), Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Đạt Yến - Số 02

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Quốc Đạt Yến - Số 02 - Đại diện pháp luật: Phan Xích Bảo Khang
Địa chỉ: ấp Phú Thành (thửa đất số 264, tờ bản đồ số 18), Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Khí Điện Máy Ngọc Điệp

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Khí Điện Máy Ngọc Điệp - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Điệp
Địa chỉ: 117/C khu phố 3, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Huỳnh Đại Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Huỳnh Đại Phát - Đại diện pháp luật: Huỳnh Nguyễn Hữu Kỳ
Địa chỉ: 119 Khu phố 2, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huỳnh Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huỳnh Dương - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Huỳnh
Địa chỉ: 352D, Nguyễn Văn Tư, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngân Hà Cường

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngân Hà Cường - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thanh Ngân
Địa chỉ: 135 Khu phố 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre