Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT MINH ĐăNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT MINH ĐăNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: ấp Phước Hậu (thửa đất số 372, tờ bản đồ số 12), Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG ATM VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG ATM VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Hạnh
Địa chỉ: Số 129B, Nguyễn Văn Tư, khu phố 2, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HUỳNH HOA NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HUỳNH HOA NGâN - Đại diện pháp luật: Quách Hoàng Thái
Địa chỉ: E7, khu tập thể Nguyễn Huệ, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH Tư VấN - ĐàO TạO - PHáT TRIểN DOANH NGHIệP NTT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN - ĐàO TạO - PHáT TRIểN DOANH NGHIệP NTT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thanh Chung
Địa chỉ: 151B4,khu phố 5, Huỳnh Thành, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH HOA SEN TạI THạNH PHú

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và DU LịCH HOA SEN TạI THạNH PHú - Đại diện pháp luật: Võ Minh Tâm
Địa chỉ: Quốc lộ 57, ấp Thạnh Lại (thửa đất số 509, 504, 599,1061, 11, Xã Bình Thạnh, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH BìNH ĐạI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH BìNH ĐạI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy An
Địa chỉ: 159, ấp Bình Hòa, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT THươNG MạI MIRAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT THươNG MạI MIRAI - Đại diện pháp luật: Lê Thị Ngọc Yến
Địa chỉ: ấp Phước Hậu (thửa đất số 16, tờ bản đồ số 9), Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

HTX RAU MàU HưNG BìNH

Mã số thuế: HTX RAU MàU HưNG BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bon
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH THắNG LợI TạI BếN TRE

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH THắNG LợI TạI BếN TRE - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Tân
Địa chỉ: 16, Hai Bà Trưng, Phường 2, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư - XâY DựNG PHúC LộC THọ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư - XâY DựNG PHúC LộC THọ - Đại diện pháp luật: Lạc Ngọc Hoa
Địa chỉ: 52B1, ấp Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN GIốNG CâY TRồNG HOàNG THịNH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN GIốNG CâY TRồNG HOàNG THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Số 24, khu phố 1, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Và CHế BIếN NôNG SảN XUấT KHẩU VFARM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN Và CHế BIếN NôNG SảN XUấT KHẩU VFARM - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hiếu Tâm
Địa chỉ: Số 4, 5, lô 7, Chung cư Giao Long, ấp Quới Thạnh Đông, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN á âU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN á âU - Đại diện pháp luật: Trần Minh Khoa
Địa chỉ: Số 252, ấp Lộc Thành, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Chi nhánh DNTN Tân Hưng

Mã số thuế: Chi nhánh DNTN Tân Hưng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN ĐIêÊN GIA LAI - CHI NHáNH TTC BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐIêÊN GIA LAI - CHI NHáNH TTC BếN TRE - Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Hoàn
Địa chỉ: Số 75, đường 30/4, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NGUYễN GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NGUYễN GIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Vũ
Địa chỉ: 184, Nguyễn Thị Định, ấp Phú Chiến, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHẩM DừA PHú LONG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHẩM DừA PHú LONG - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Kiều Dương
Địa chỉ: Thửa đất số 75, tờ bản đồ số 26, ấp Ao Vuông, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THựC PHẩM GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THựC PHẩM GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Pulia
Địa chỉ: Số 155A2, khu phố 2, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HUY PHI LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HUY PHI LONG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Trần Thanh Phong
Địa chỉ: 205/8, ấp Tân An Thượng, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH NôNG SảN THựC PHẩM Lê QUANG - CHI NHáNH BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NôNG SảN THựC PHẩM Lê QUANG - CHI NHáNH BếN TRE - Đại diện pháp luật: Lê Quang Tâm
Địa chỉ: 267B, ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và BảO TRì CầU ĐườNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và BảO TRì CầU ĐườNG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Nhường
Địa chỉ: 711C, ĐT 885, ấp Phú Hào, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH CHế BIếN DừA LộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHế BIếN DừA LộC PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kiều Loan
Địa chỉ: ấp Mỹ An B (thửa đất số 34, tờ bản đồ số 6), Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐôNG LạNH THủY HảI SảN VĩNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐôNG LạNH THủY HảI SảN VĩNH PHáT - Đại diện pháp luật: Qi. Changzhi
Địa chỉ: Lô số 02, thửa đất số 144, tờ bản đồ số 23 (thuộc cảng cá Th, Xã An Nhơn, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THủY SảN KHáNH PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THủY SảN KHáNH PHươNG - Đại diện pháp luật: Phan Văn Phương
Địa chỉ: 211/PTH, ấp Phú Thuận, Xã Phú Ngãi, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DượC PHẩM PHúC NHâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DượC PHẩM PHúC NHâN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đoàn
Địa chỉ: 722, ấp Hòa Trung, Xã Sơn Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

DOANH NGHIệP Tư NHâN HữU TíN - CHI NHáNH CHâU THàNH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN HữU TíN - CHI NHáNH CHâU THàNH - Đại diện pháp luật: Tô Tấn Tâm
Địa chỉ: ấp Phú Xuân (thửa đất số 507, tờ abnr đồ số 17), Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RO COFFEE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RO COFFEE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lào
Địa chỉ: 316, ấp Thanh Bình 1, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XâY DựNG DịCH Vụ 179 - BếN TRE

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XâY DựNG DịCH Vụ 179 - BếN TRE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Thành
Địa chỉ: Số 186K, khu phố 3, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG KHáNH LộC THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN  XâY DựNG KHáNH LộC THUậN - Đại diện pháp luật: Thái Hồng Khánh
Địa chỉ: Số 829, ấp 04, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre

CôNG TY TNHH GIảI PHáP & THIếT Bị AN NINH AN NINH CAMERA BếN TRE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIảI PHáP & THIếT Bị AN NINH AN NINH CAMERA BếN TRE - Đại diện pháp luật: Trần Minh Quang
Địa chỉ: 28B2, Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre