Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Đông Hải

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIốNG THủY SảN THANH THôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIốNG THủY SảN THANH THôNG - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Thông
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Việt Tuấn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Việt Tuấn - Đại diện pháp luật: Chung Quốc Tuấn
Địa chỉ: ấp Cây Thẻ, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận An Bạc Liêu

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thuận An Bạc Liêu - Đại diện pháp luật: Đoàn Hoàng Diễm
Địa chỉ: Số 20, ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ba Mến, An Trạch A,, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Trường Tiểu Học Kim Đồng

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Kim Đồng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mỹ Điền, Long Điền Đông A,, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Máy Tô Mến

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Máy Tô Mến - Đại diện pháp luật: Tô Văn Mến
Địa chỉ: ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Giống Thủy Sản Hải Dương

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Giống Thủy Sản Hải Dương - Đại diện pháp luật: Dương Thuần Chương
Địa chỉ: Đường Cảng Cá, ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Trung Nguyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Trung Nguyên - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Nguyên
Địa chỉ: ấp Cây Thẻ, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Bích Trâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Bích Trâm - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thắng
Địa chỉ: ấp Cây Thẻ, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Văn Trúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Văn Trúc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trúc
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Dự An PFG-Bạc Liêu

Mã số thuế: Dự An PFG-Bạc Liêu - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôm Giống Đông Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tôm Giống Đông Hải - Đại diện pháp luật: Tô Văn Đương
Địa chỉ: ấp Chòi Mới, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Hoàng Vinh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Hoàng Vinh - Đại diện pháp luật: Trần Chí Phong
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 8 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Thức Game

Mã số thuế: Chi Nhánh 8 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Thức Game - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Thảo
Địa chỉ: Số 07, ấp 1, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Hùng Iv

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Hùng Iv - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu
Địa chỉ: Ngã Ba Khâu, ấp Thuận Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giống Thủy Sản Việt Thành

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Giống Thủy Sản Việt Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Phát Đông Hải

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Phát Đông Hải - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Kỳ
Địa chỉ: ấp Lung Sình, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Nghiệp Định Thành

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Nghiệp Định Thành - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Nghiệp
Địa chỉ: ấp Lung Chim, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Thức Game

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Thức Game - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Thảo
Địa chỉ: ấp Bửu Một, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Minh Thống

Mã số thuế: Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Minh Thống - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Hưng
Địa chỉ: Số 132, ấp Thiệt Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Minh Thống

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Minh Thống - Đại diện pháp luật: Trần Tấn Hưng
Địa chỉ: Số 427, ấp I, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Cửa Hàng Xăng Dầu Thuận Điền III - Chi Nhánh DNTN Phước Thọ

Mã số thuế: Cửa Hàng Xăng Dầu Thuận Điền III - Chi Nhánh DNTN Phước Thọ - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Thống
Địa chỉ: ấp Hiệp Điền Xã Long Điền Đông A,, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh Trường Đức 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Đức

Mã số thuế: Chi Nhánh Trường Đức 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Đức - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn So
Địa chỉ: Số 88, ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đông Hải Bạc Liêu

Mã số thuế: Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đông Hải Bạc Liêu - Đại diện pháp luật: Hà Thanh My
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Tp Miền Tây

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Giống Thủy Sản Tp Miền Tây - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Phương
Địa chỉ: ấp Bình Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh Võ Chí Thanh I Doanh Nghiệp TN Võ Chí Thành

Mã số thuế: Chi Nhánh Võ Chí Thanh I Doanh Nghiệp TN Võ Chí Thành - Đại diện pháp luật: Võ Văn Đoàn
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Chí Linh

Mã số thuế: Chi Nhánh 5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Chí Linh - Đại diện pháp luật: Mã Chí Linh
Địa chỉ: Số 1939, ấp Lung Chim, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nam Quỳnh

Mã số thuế: Chi Nhánh 8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nam Quỳnh - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Long
Địa chỉ: Số 490, Khu vực II, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 7 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nam Quỳnh

Mã số thuế: Chi Nhánh 7 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nam Quỳnh - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Long
Địa chỉ: Số 10, ấp Cạnh Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu

Chi Nhánh 6 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nam Quỳnh

Mã số thuế: Chi Nhánh 6 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nam Quỳnh - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Long
Địa chỉ: Số 37, ấp Lập Điền, Xã Long Điền Tây, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu