Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Việt Yên

CôNG TY TNHH SảN XUấT GăNG TAY HưNG DũNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT GăNG TAY HưNG DũNG - Đại diện pháp luật: Doãn Văn Linh
Địa chỉ: Thôn Nội Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH VậT LIệU ĐIệN Tử VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậT LIệU ĐIệN Tử VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Zhao Guofa
Địa chỉ: Lô CN, 10, 28, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công ty Fujita Corporation-Nhật Bản-Thầu chính DACTNX Công ty TNHH Birz tại lô C6,C7 KCN Đình Trám,

Mã số thuế: Công ty Fujita Corporation-Nhật Bản-Thầu chính DACTNX Công ty TNHH Birz tại lô C6,C7 KCN Đình Trám, - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô C6,C7 Khu Công nghiệp Đình Trám,, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐạI Lý BảO HIểM NGọC PHươNG - CHI NHáNH BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐạI Lý BảO HIểM NGọC PHươNG - CHI NHáNH BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Loan
Địa chỉ: Số 451A, Quốc lộ 37, Khu 1, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY CP THươNG MạI Và DịCH Vụ NHà ở SDC

Mã số thuế: CôNG TY CP THươNG MạI Và DịCH Vụ NHà ở SDC - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Ngọc
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CHI NHáNH BắC GIANG CôNG TY TNHH HưNG Dụ

Mã số thuế: CHI NHáNH BắC GIANG CôNG TY TNHH HưNG Dụ - Đại diện pháp luật: Lin, Eric Ming - Hui
Địa chỉ: CN, 06, 03, lô CN, 06, khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PALLET PHONG VâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PALLET PHONG VâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Thôn Phúc Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã thanh niên Minh Đức

Mã số thuế: Hợp tác xã thanh niên Minh Đức - Đại diện pháp luật: Đào Duy Tuyên
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Thượng, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH ĐứC MINH BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐứC MINH BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lai
Địa chỉ: Thôn Nam Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH Vị PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Vị PHONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lộ
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG VIệT Hà BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG VIệT Hà BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm Nguộn, Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG Hà MY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Hà MY - Đại diện pháp luật: Thân Ngọc Phụng
Địa chỉ: Xóm Nguộn, Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH PANDA VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PANDA VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưng
Địa chỉ: Thôn Vân Cốc 4, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH NAO VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NAO VINA - Đại diện pháp luật: Hong Hyerim
Địa chỉ: Lô CN 16, Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THảO HòA

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THảO HòA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Thảo
Địa chỉ: Phố Tràng, Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH TSY NGUYễN HồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TSY NGUYễN HồNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH GIốNG CâY TRồNG CAO VINH HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIốNG CâY TRồNG CAO VINH HưNG - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công ty TNHH U-Tech Vina

Mã số thuế: Công ty TNHH U-Tech Vina - Đại diện pháp luật: Cheun Yong Ho
Địa chỉ: Lô CN, 16, KCn Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công ty TNHH Vieetnam Suergy

Mã số thuế: Công ty TNHH Vieetnam Suergy - Đại diện pháp luật: Fan Hong Yao
Địa chỉ: Lô C4, KCN Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã nông nghiệp thôn Đanh

Mã số thuế: Hợp tác xã nông nghiệp thôn Đanh - Đại diện pháp luật: Đỗ Huy Trường
Địa chỉ: Thôn Đanh, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Cảng Quang Châu

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Cảng Quang Châu - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Phong
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế Xây Dựng Stc

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Kế Xây Dựng Stc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thịnh
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Phú Thịnh Việt Yên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Phú Thịnh Việt Yên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thịnh
Địa chỉ: Thôn Nam Ngạn, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Bảo Duy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Bảo Duy - Đại diện pháp luật: Trần Đức Cộng
Địa chỉ: Xóm Sến, thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Sx Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Duy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sx Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Duy - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Hùng Lãm 3, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công ty TNHH WONJIN VINA

Mã số thuế: Công ty TNHH WONJIN VINA - Đại diện pháp luật: Công ty TNHH WONJIN VINA
Địa chỉ: Lô CN, 16. Khu công nghiệp Vân Trung, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Hs Tech

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hs Tech - Đại diện pháp luật: Trần Thế Minh
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Xây Lắp Trường Sang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Lắp Trường Sang - Đại diện pháp luật: Đỗ Danh Trường
Địa chỉ: Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Mtv Demin Tch

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Demin Tch - Đại diện pháp luật: Chu Trọng Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đông Long, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Tiếp Vận Dc Vina

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tiếp Vận Dc Vina - Đại diện pháp luật: Dương Quang Chung
Địa chỉ: Số nhà 42, ngõ 2 đường Nguyễn Văn Ty, Khu 1, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang