Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Lục Ngạn

CôNG TY TNHH MTV TớI HOA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TớI HOA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tới
Địa chỉ: Phố Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

HTX Thương Mại Và Dịch Vụ Phì Điền

Mã số thuế: HTX Thương Mại Và Dịch Vụ Phì Điền - Đại diện pháp luật: Vi Đức Huỳnh
Địa chỉ: Mai Tô, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH TMDV XâY DựNG THIêN PHú LụC NGạN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TMDV XâY DựNG THIêN PHú LụC NGạN - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuyển
Địa chỉ: Thôn ải, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

HTX Sản Xuất Và Bao Tiêu Sản Phẩm Mỳ Chũ Nam Dương Linh Dư

Mã số thuế: HTX Sản Xuất Và Bao Tiêu Sản Phẩm Mỳ Chũ Nam Dương Linh Dư - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Linh
Địa chỉ: Bồng 2, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CôNG TY TNHH HươNG SơN BắC GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HươNG SơN BắC GIANG - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Mạnh
Địa chỉ: Thôn Mới, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

HTX Sản Xuất,Kinh Doanh Dịch Vụ Chế Biến Lâm, Nông Sản Đức Tín

Mã số thuế: HTX Sản Xuất,Kinh Doanh Dịch Vụ Chế Biến Lâm, Nông Sản Đức Tín - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyến
Địa chỉ: Đức Chính, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Toàn Cầu

Mã số thuế: Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Toàn Cầu - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Phương
Địa chỉ: Thôn Kim 3, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

HXT Mỳ GạO CHũ TRọNG PHúC

Mã số thuế: HXT Mỳ GạO CHũ TRọNG PHúC - Đại diện pháp luật: Trương Văn Ngà
Địa chỉ: Thôn Cảnh, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Tân An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Tân An - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tân
Địa chỉ: Số 369 khu Lê Lợi, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Hữu Cơ Kim Hằng Lục Ngạn

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Hữu Cơ Kim Hằng Lục Ngạn - Đại diện pháp luật: Hà Duy Xê
Địa chỉ: Thôn Phúc Thành, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Chiến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Minh Chiến - Đại diện pháp luật: Lã Ngọc Chiến
Địa chỉ: Khu Lê Lợi, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Vinahomes

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Nội Thất Vinahomes - Đại diện pháp luật: Giáp Anh Chung
Địa chỉ: Thôn Bình Nội, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Mã Khởi Kỳ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mã Khởi Kỳ - Đại diện pháp luật: Phạm Kiều Diễm
Địa chỉ: Khu Trần Phú, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Gạch Ngói Đại Niên Vạn Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Gạch Ngói Đại Niên Vạn Đạt - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Linh
Địa chỉ: Thôn Biềng, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Vạn Đức

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Vạn Đức - Đại diện pháp luật: Đào Văn Điền
Địa chỉ: Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tm Cường Thủy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tm Cường Thủy - Đại diện pháp luật: Diệp Xuân Cường
Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ mỳ Thủ Dương

Mã số thuế: Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ mỳ Thủ Dương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Hợp tác xã thương mại Bảo Hưng

Mã số thuế: Hợp tác xã thương mại Bảo Hưng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Phố Kép, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Cảnh Thủy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Cảnh Thủy - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Cảnh
Địa chỉ: Khu Trường Chinh, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

HợP TáC Xã SảN XUấT Và TIêU THụ Mỳ CHũ ĐứC PHươNG

Mã số thuế: HợP TáC Xã SảN XUấT Và TIêU THụ Mỳ CHũ ĐứC PHươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

HTX NôNG NGHIệP SảN XUấT Và KINH DOANH TổNG HợP SAO SáNG

Mã số thuế: HTX NôNG NGHIệP SảN XUấT Và KINH DOANH TổNG HợP SAO SáNG - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Giao, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn

Mã số thuế: Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn - Đại diện pháp luật: Trương Văn Tư
Địa chỉ: Trần Phú, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Trường Trung Học Cơ Sở Trần Hưng Đạo

Mã số thuế: Trường Trung Học Cơ Sở Trần Hưng Đạo - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TT Chũ,, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Hợp Tác Xã Bình Minh

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Bình Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thạch
Địa chỉ: Xóm Biềng, Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang,, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Vịnh
Địa chỉ: Thị trấn Chũ,, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Tm Thiện An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm Thiện An - Đại diện pháp luật: Đào Quang Dũng
Địa chỉ: Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Kim Hằng Móng Cái

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Kim Hằng Móng Cái - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hằng
Địa chỉ: thôn Phúc Thành, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Nhật Toàn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Nhật Toàn - Đại diện pháp luật: Đinh Hoàng Toàn
Địa chỉ: thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

HợP TáC Xã DịCH Vụ SảN XUấT, TIêU THụ Mỳ CHũ THUậN HưởNG

Mã số thuế: HợP TáC Xã DịCH Vụ SảN XUấT, TIêU THụ Mỳ CHũ THUậN HưởNG - Đại diện pháp luật: Bùi Bá Thuận
Địa chỉ: Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Xuân Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Xuân Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Chiến
Địa chỉ: thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang