Các doanh nghiệp tại Huyện Triệu Sơn
TH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN NĂNG MINH SƠN

Mã số thuế: 2802846880 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thực

Địa chỉ: Thôn 1,, Xã Minh Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NHÀ VĂN MINH

Mã số thuế: 2802843801 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Văn

Địa chỉ: Thôn 2,, Xã Minh Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ THÀNH NGUYÊN

Mã số thuế: 2802839435 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Châu Long

Địa chỉ: Xóm 2,, Xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HỢP LỰC

Mã số thuế: 2802839058 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huệ

Địa chỉ: Thôn Xuân Tiên,, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN GIA LÊ VŨ

Mã số thuế: 2802838897 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Tuấn

Địa chỉ: Số 60, phố Tân Thanh,, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH GIẤY ĐẾ ANH QUÂN

Mã số thuế: 2802838583 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Quảng

Địa chỉ: Xóm 4,, Xã Nông Trường, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ THUẬN

Mã số thuế: 2802838495 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: Thôn Diễn Đông,, Xã Hợp Thành, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC HOÀNG ANH

Mã số thuế: 2802838079 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tùng

Địa chỉ: Km 41, Quốc lộ 47,, Xã Thọ Thế, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG QUYÊN

Mã số thuế: 2802837773 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nguyện

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TÂN HÒA PHÁT

Mã số thuế: 2802834130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hòa

Địa chỉ: Thôn Liên Châu,, Xã Hợp Thắng, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH HIỀN

Mã số thuế: 2802831281 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Kiên

Địa chỉ: Thôn Tân Khoa,, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MIN ĐỨC

Mã số thuế: 2802830337 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Cường

Địa chỉ: Phố Bà Triệu,, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH SX VÀ DVTM NHẬT MINH

Mã số thuế: 2802829268 - Đại diện pháp luật: Ngô Xuân Hoàng

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Đồng Thắng, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA HƯNG

Mã số thuế: 2802826690 - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh

Địa chỉ: Số 01 phố Tân Minh,, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH CHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2802826669 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lý

Địa chỉ: Phố 7,, Thị trấn Nưa, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÚ ĐÀO

Mã số thuế: 2802824968 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Thục

Địa chỉ: Thôn Nhạ Lộc,, Xã Đồng Thắng, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV THỌ LONG

Mã số thuế: 2802823185 - Đại diện pháp luật: Hà Thọ Long

Địa chỉ: Thôn Diễn Trung,, Xã Hợp Thành, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG NGUYỄN TS

Mã số thuế: 2802823234 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: Thôn 7,, Xã Minh Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC LỐP

Mã số thuế: 2802823227 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lốp

Địa chỉ: Thôn 4,, Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHỢ TRIỆU SƠN

Mã số thuế: 2802823192 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Thôn Thị Tứ,, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV THOA NGUYỄN

Mã số thuế: 2802823202 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thoa

Địa chỉ: Thôn 5,, Xã Thọ Ngọc, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ LINH

Mã số thuế: 2802823259 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hà

Địa chỉ: Phố Thiều,, Xã Dân Lý, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV THỌ BÌNH

Mã số thuế: 2802823241 - Đại diện pháp luật: Hà Thọ Bình

Địa chỉ: Thôn Diễn Trung,, Xã Hợp Thành, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC VÂN

Mã số thuế: 2802823266 - Đại diện pháp luật: Hà Đình Ngọc

Địa chỉ: Thôn Bình Định,, Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MAI NHI

Mã số thuế: 2802823033 - Đại diện pháp luật: Thiều Thị Ngọc Mai

Địa chỉ: Phố Thiều, Xã Dân Lý, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG HUYỀN

Mã số thuế: 2802823040 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Hương

Địa chỉ: Thôn Thị Tứ, Xã Đồng Tiến, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DV & TM TUẤN HÙNG

Mã số thuế: 2802822985 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Bình, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN LỰC

Mã số thuế: 2802823019 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Duyên

Địa chỉ: Thôn Tân Thắng 2, Xã Hợp Thắng, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH MTV LINH HẰNG

Mã số thuế: 2802823001 - Đại diện pháp luật: Lê Sĩ Linh

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thọ Vực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TUẤN MỸ

Mã số thuế: 2802822978 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuấn

Địa chỉ: Phố Thiều, Xã Dân Lý, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá