Các doanh nghiệp tại Huyện Quan Sơn
TH

TRUNG T�M D�CH V� N�NG NGHI�P HUY�N QUAN S�N

Mã số thuế: 2802835254 - Đại diện pháp luật: Ph�m B� Truy�n

Địa chỉ: B�n P�ng,, Thị trấn Sơn Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TM DU LỊCH KHÁNH DUY

Mã số thuế: 2802821928 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Duy

Địa chỉ: Bản Ngàm,, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN SƠN LƯ

Mã số thuế: 2802810549 - Đại diện pháp luật: Phạm Cao Hiếu

Địa chỉ: Khu Piềng Trang,, Xã Trung Xuân, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN TAM THANH

Mã số thuế: 2802811711 - Đại diện pháp luật: Phạm Cao Hòa

Địa chỉ: Nhà máy Thủy Điện Trung Xuân, Khu Piềng Trang,, Xã Trung Xuân, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DVTM XUÂN THỦY

Mã số thuế: 2802811366 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tùng

Địa chỉ: Bản Xuân Thành,, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÙNG NA

Mã số thuế: 2802811373 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Duyệt

Địa chỉ: Bản Din,, Xã Trung Hạ, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XÂY DỰNG THÁI LONG

Mã số thuế: 2802807874 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Chính

Địa chỉ: Tiểu khu Km 22,, Xã Trung Tiến, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH SỬA XE Ô TÔ - XE GẮN MÁY HẠ SƠN

Mã số thuế: 2802807585 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thinh

Địa chỉ: Bản Na Mèo,, Xã Na Mèo, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP QS

Mã số thuế: 2802807296 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Chính

Địa chỉ: Km 61,, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802804305 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Duy

Địa chỉ: Bản Hạ,, Xã Sơn Hà, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG SUỐI PA

Mã số thuế: 2802803911 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Tuyển

Địa chỉ: Bản Xe,, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THU HIỀN

Mã số thuế: 2802804150 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu

Địa chỉ: Km 68, Bản Mìn, Xã Mường Mìn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG

Mã số thuế: 2802803968 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Đại

Địa chỉ: Bản Hậu,, Xã Tam Lư, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802791744 - Đại diện pháp luật: Hà Chí Linh

Địa chỉ: Bản Chung Sơn,, Xã Sơn Thủy, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TÂN VIỆT QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802791695 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn

Địa chỉ: Bản Na Mèo,, Xã Na Mèo, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802790356 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Sơn

Địa chỉ: Bản Bách,, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG LINH TÂM QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802790331 - Đại diện pháp luật: Hà Chí Linh

Địa chỉ: Khu 1,, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP QS

Mã số thuế: 2802790370 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Sơn

Địa chỉ: Bản Bun,, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH ĐỨC HÙNG QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802790349 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Hùng

Địa chỉ: Bản Bách,, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI MẠNH TUẤN

Mã số thuế: 2802748604 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Mạnh

Địa chỉ: Km 20, Xã Trung Hạ, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802609255 - Đại diện pháp luật: Lê Việt Quang

Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802609262 - Đại diện pháp luật: Lê Việt Quang

Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

TÀI KHOẢN QL NGUỒN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH CỦA NNT-CCT QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802609294 - Đại diện pháp luật: Lê Việt Quang

Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ-CCT QUAN SƠN

Mã số thuế: 2802609304 - Đại diện pháp luật: Lê Việt Quang

Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TƯ VẤN HƯNG PHÚC AN

Mã số thuế: 2802598959 - Đại diện pháp luật: Trịnh Anh Tuấn

Địa chỉ: Km 33, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HÙNG ANH

Mã số thuế: 2802567069 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Anh

Địa chỉ: Bản Na Lộc, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY CỔ PHẦN TUYẾN THÁI THẮNG

Mã số thuế: 2802530816 - Đại diện pháp luật: Lữ Văn Tuyến

Địa chỉ: Bản La, Xã Trung Xuân, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH XD & TM XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802518978 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Phương

Địa chỉ: Tiểu khu km22, Xã Trung Tiến, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM TẠI HUYỆN QUAN SƠN - TỈNH THANH HÓA

Mã số thuế: 0106181807-093 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân

Địa chỉ: Km 36, QL 217, khu 1, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI NA MÈO

Mã số thuế: 2802482048 - Đại diện pháp luật: Vũ Bá Trung

Địa chỉ: Xóm 3 bản Na Mèo, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn, Thanh Hoá