Các doanh nghiệp tại Huyện Quan Hoá
TH

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - HUYỆN QHO-CCT KV QH-QS-ML

Mã số thuế: 2802839114 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Khương

Địa chỉ: Khu 5,, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÔI NGUYÊN

Mã số thuế: 2802835649 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Cường

Địa chỉ: Khu 2,, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HỒI XUÂN

Mã số thuế: 2802835656 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Thế

Địa chỉ: Khu Khằm,, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THÙY TUẤN TÚ

Mã số thuế: 2802831531 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thùy

Địa chỉ: Khu phố Hồi Xuân,, Thị trấn Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THANH LONG

Mã số thuế: 2802812747 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Long

Địa chỉ: Khu 2,, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI HỒ VINH QUANG

Mã số thuế: 2802808701 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim

Địa chỉ: Bản Vinh Quang,, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DOANH LÀNH

Mã số thuế: 2802808620 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Lành

Địa chỉ: Khu 4,, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUÂN LÂM

Mã số thuế: 2802781841 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệp

Địa chỉ: Bản Chăm, Cụm công nghiệp Xuân Phú,, Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TMDV ĐỨC THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2802671461 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH SXKD SỸ ĐẠT

Mã số thuế: 2802614664 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khoa

Địa chỉ: Bản Tai Giác, Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 2802564597 - Đại diện pháp luật: Lương Công Đại

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH ĐẶC SẢN TÂM GIA

Mã số thuế: 2802559068 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Tám

Địa chỉ: Bản Bó, Xã Hiền Chung, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NINH THANH

Mã số thuế: 2802555433 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thanh

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 2802542201 - Đại diện pháp luật: Quản Đình Mạnh

Địa chỉ: Bản Pọng 1, Xã Hiền Kiệt, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 11

Mã số thuế: 2802532690 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Thọ

Địa chỉ: Bản Cỗi, Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ DV HÒA HIỀN

Mã số thuế: 2802529345 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hòa

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 2802520293 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Trường

Địa chỉ: Bản Chiềng, Xã Nam Động, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DVTM THOA THẠO

Mã số thuế: 2802484292 - Đại diện pháp luật: Tào Thị Thoa

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ THÀNH TÍCH

Mã số thuế: 2802484253 - Đại diện pháp luật: Phạm Bá Tích

Địa chỉ: Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DVTM HƯNG HÀ

Mã số thuế: 2802483323 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hà

Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH DVTM TOÀN AN

Mã số thuế: 2802483316 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Toàn

Địa chỉ: Bản Mỏ, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THẮNG SƠN

Mã số thuế: 2802477094 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lịch

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TM DV VẬT TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2802477087 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Huân

Địa chỉ: Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TIẾN TÂN

Mã số thuế: 2802475925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Tân

Địa chỉ: Phố Hồi Xuân, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MƯỜNG CADA

Mã số thuế: 2802475918 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhung

Địa chỉ: Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG AN KHANG

Mã số thuế: 2802475308 - Đại diện pháp luật: Ngân Thị Nguyệt

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG HẢI MINH

Mã số thuế: 2802475298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THANH SƠN TRÚC NGHIỆP

Mã số thuế: 2802470927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thi

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Bản Chăm, Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬT TƯ NÔNG - LÂM NGHIỆP TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2802467402 - Đại diện pháp luật: Hà văn Huân

Địa chỉ: Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá

TH

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MƯỜNG CADA

Mã số thuế: 2802467265 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhung

Địa chỉ: Bản Khằm, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá, Thanh Hoá