Các doanh nghiệp tại Huyện Phú Lương
TN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHA KHOA QUỐC TẾ ADCDENTAL

Mã số thuế: 4601526098 - Đại diện pháp luật: Lưu Thế Việt

Địa chỉ: Xóm Mỹ Khánh, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NEW SUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601521678 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Bắc

Địa chỉ: Phố Giang Khánh, Thị trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH HÒA ĐÔNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601519661 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Đông

Địa chỉ: Xóm Đuổm, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH ĐTXD&TM TÂN ĐẠI PHÁT ICD

Mã số thuế: 4601518160 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trịnh

Địa chỉ: Xóm Giang 2, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

HTX CHÈ AN TOÀN KHE CỐC, XÃ TRANH

Mã số thuế: 4601514913 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Khiêm

Địa chỉ: Tân Thái,, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

HTX NÔNG NGHIỆP TIÊN PHONG XÃ YÊN TRẠCH

Mã số thuế: 4601511535 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Diện

Địa chỉ: Bài Kịnh, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

HTX NÔNG SẢN AN TOÀN YÊN ĐỔ

Mã số thuế: 4601507088 - Đại diện pháp luật: Lương Ngọc Hoàng

Địa chỉ: Xóm Làng, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THỊNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601506870 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Ngọc

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

HTX TỔNG HỢP CHÈ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4601504496 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Công

Địa chỉ: Quyết Tiến, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ BẢO MINH

Mã số thuế: 4601501424 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tuệ

Địa chỉ: xóm Đường Gòong, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VU� VĂN HIÊ�N

Mã số thuế: 4601500861 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hiền

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH DIÊCH VUÊ VA� THƯƠNG MAÊI HA�I NGUYÊN

Mã số thuế: 4601499133 - Đại diện pháp luật: Nguyê�N Văn Trung

Địa chỉ: Xo�m Bă�ng Ninh, Xã Yên Ninh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH SPIRITS LINH LINH

Mã số thuế: 4601498884 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Linh

Địa chỉ: Xóm 2 Liên Hồng, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÂ�U TƯ XÂY DƯÊNG VA� THƯƠNG MAÊI PHU� HOA�NG ĐAÊT

Mã số thuế: 4601498161 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hạ

Địa chỉ: Phô� Giang Sơn, Thị trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN PHÚ LƯƠNG

Mã số thuế: 4601411322 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tuấn

Địa chỉ: Xóm Đồng Niêng, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ VẬN TẢI 19-5

Mã số thuế: 4601357160 - Đại diện pháp luật: Mai Công Đụng

Địa chỉ: Phố Giang Bình, Thị trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

HTX NÔNG NGHIỆP TM VÀ DV TỔNG HỢP TRƯỜNG ĐẠT

Mã số thuế: 4601350951 - Đại diện pháp luật: PHAN KHắC THịNH

Địa chỉ: XóM ĐồNG NIêNG, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH ANH DŨNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601350729 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SONY VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 4601347067 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Phượng

Địa chỉ: Xóm Bắc Bé, Xã Yên Ninh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

DOANH NGHIỆP TN TÂN PHÁT THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601346923 - Đại diện pháp luật: Lại Quang Ngọc

Địa chỉ: Xóm Yên Thủy 1, Xã Yên Lạc, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI, DỊCH VỤ TỔNG HỢP CỔ LŨNG

Mã số thuế: 4601347010 - Đại diện pháp luật: Lê Bá LINH

Địa chỉ: LàNG ĐôNG, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI ĐỨC ANH PHÚC

Mã số thuế: 4601346955 - Đại diện pháp luật: BùI ĐứC DũNG

Địa chỉ: TK CâY CHâM, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH CỨU HỘ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 4601345729 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Thành

Địa chỉ: Xóm số 9, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SƠN HÀ MIỀN BẮC - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 0107863062-024 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tấn

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

HƠP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỘNG ĐẠT

Mã số thuế: 4601345567 - Đại diện pháp luật: Hồ THị QUỳNH CHâM

Địa chỉ: XóM ĐUổM, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG XÔ TƯ

Mã số thuế: 4601345528 - Đại diện pháp luật: Trần Ma Xô

Địa chỉ: xóm Bằng Ninh, Xã Yên Ninh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KHAI KHOÁNG VINH QUANG

Mã số thuế: 4601344443 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sinh

Địa chỉ: Xóm Sơn Cẩm, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH MAI HƯƠNG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601343312 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Hương

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI H & T THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601343305 - Đại diện pháp luật: Bùi Duy Hưng

Địa chỉ: Xóm Đồng Danh, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

TN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC THIỆN

Mã số thuế: 4601343062 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thiện

Địa chỉ: Xóm Đồng Danh, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên